Jednotlivá čísla Zpravodaje STOP a monografie, které společnost vydala, je možno zakoupit na některém z těchto míst:

Knižní publikace | Zpravodaje STOP

Knižní publikace

STOP vydal několik odborných monografií na téma týkající se ochrany památek. Velký zájem o některé publikace převýšil náklad vydaných výtisků, a tak dostupnost těchto knih je velmi omezená. Všechny vydané knižní publikace byly zaslány jako povinné výtisky knihovnám, kde je možné jejich zapůjčení.

Monografie STOP (2014)
téma: Pigmenty (3. dotisk)
autor: Eva Šimůnková, Tatjana Bayerová
Monografie STOP (2009)
téma: Historické dveře a kování (vyprodáno)
autor: Miroslava Kemzová
Monografie STOP (2008)
téma: Dřevo (2. dotisk - vyprodáno)
autor: Eva ŠimůnkováIrena Kučerová
Monografie STOP (2008)
téma: Pigmenty (2. dotisk - vyprodáno)
autor: Eva ŠimůnkováTatjana Bayerová
Monografie STOP (2005)
téma: Konstrukce historických staveb
autor: Jan Vinař
Monografie STOP (2003)
téma: Sanace vlhkého zdiva (vyprodáno)
autor: Pavel Fára
Monografie STOP (2002)
téma: Omítky – Chemické a technologické vlastnosti (vyprodáno)
autor: Pavla Rovnaníková
Monografie STOP (2001)
téma: Vápno
autor: Kolektiv autorů pod vedením P. Koltlíka J. Bláha K. Doubravová V. Heidingsfeld P. Rovnaníková I. Vaněček
Monografie STOP (2001)
téma: Metody instrumentální analýzy při průzkumu památek
autor: Miroslava Novotná Jiří Karhan Dorothea Pechová
Monografie STOP (2000)
téma: Nástěnné malby (vyprodáno)
autor: Ivan Vaněček
Monografie STOP (2000)
téma: Opuka (vyprodáno)
autor: Petr KotlíkJan ŠrámekJiří Kaše
Monografie STOP (2000)
téma: Dřevo (vyprodáno)
autor: Eva ŠimůnkováIrena Kučerová
Monografie STOP (1999)
téma: Pigmenty (vyprodáno)
autor: Eva ŠimůnkováTatjana Bayerová

Zpravodaje STOP

(ISSN 1212-4168)

Témata a obsah řídí redakční rada časopisu složená z individuálních členů STOPu. Do této publikace jsou zahrnuty příspěvky tak, aby jednotlivá čísla obsahovala co nejkomplexnější informace k danému tématu.

Témata se věnují především:
- materiálům pro památkovou péči,
- technologii obnovy a restaurování památek,
- obnově konkrétních objektů a restaurování uměleckých děl,
- obecným tématům.

Zpravodaje jsou zdarma zasílány jako povinné výtisky knihovnám, kde jsou i k zapůjčení.

Zpravodaj STOP, svazek 23, č. 1 (2021/07)
téma: Dřevo a opravy historických budov II
Povrchové úpravy dřeva a dřevěných prvků
Zpravodaj STOP, svazek 22, č. 2 (2020/12)
téma: Obnova fasád z tvrdých omítek
Druhy omítek, možnosti opravy, zkušenosti z obnovy, údržba
Zpravodaj STOP, svazek 22, č. 1 (2020/07)
téma: Dřevo a opravy historických budov I
Průzkumy, zjišťování poruch a opravy dřevěných konstrukcí, opracování dřeva, sanace
Zpravodaj STOP, svazek 21, č. 2 (2019/12)
téma: Postupy, které se v památkové péči (ne)osvědčily
Chyby, omyly i pozitiva
Zpravodaj STOP, svazek 21, č. 1 (2019/07)
téma: Torzální architektura
Technologie konzervování, statika, památková obnova, organizace obnovy
Zpravodaj STOP, svazek 20, č. 2 (2018/12)
téma: Vyhodnocení experimentů s omítkami na Křivoklátě
Porovnání staveništních a prefabrikovaných vápenných omítek. Zpevňování vápenných omítek
Zpravodaj STOP, svazek 20, č. 1 (2018/07)
téma: Údržba stavebních památek
Monitorování poruch, různé aspekty údržby a jejího zajištění, praktická opatření
Zpravodaj STOP, svazek 19, č. 2 (2017/12)
téma: Práce s barvami v památkové péči
Problematika výběru a použití barev při obnově historických objektů
Zpravodaj STOP, svazek 19, č. 1 (2017/07)
téma: Sanace budov proti nadměrné vlhkosti
Průzkumy, způsoby sanace, praktická opatření
Zpravodaj STOP, svazek 18, č. 2 (2016/12)
téma: Okna historických budov
Opravy a náhrady oken z hlediska památkářů, projektantů, restaurátorů a dalších odborníků
Zpravodaj STOP, svazek 18, č. 1 (2016/06)
téma: Restaurování voskových předmětů
Druhy vosků, jejich vlastnosti, možnosti konzervace a restaurování
Zpravodaj STOP, svazek 17, č. 2 (2015/12)
téma: Vnímání a identifikace barev
Smyslové vnímání a verifikace barev při digitálním zpracování
Zpravodaj STOP, svazek 17, č. 1 (2015/08)
téma: Stárnutí fasádních nátěrů
Výsledky dlouhodobého experimentu
Zpravodaj STOP, svazek 16, č. 2 (2014/11)
téma: Kámen v památkové péči
Zpravodaj STOP, svazek 16, č. 1 (2014/09)
téma: Sanační omítky a ochrana povrchů zasoleného zdiva
Zpravodaj STOP, svazek 15, č. 4 (2013/12)
téma: Vitráž - vitraj - restaurování
Zpravodaj STOP, svazek 15, č. 3 (2013/09)
téma: Hygiena vnitřního prostředí památkových staveb
Zpravodaj STOP, svazek 15, č. 2 (2013/06)
téma: Údržba památkových objektů v exteriéru
Zpravodaj STOP, svazek 15, č. 1 (2013/03)
téma: Štěrkové a maltové cesty v památkových exteriérech
Zpravodaj STOP, svazek 14, č. 4 (2012/12)
téma: Obnova zámku Skalička
Zpravodaj STOP, svazek 14, č. 3 (2012/09)
téma: Nanomateriály v památkové péči
Zpravodaj STOP, svazek 14, č. 2 (2012/06)
téma: Moderní architektura 2. pol. 20. století
Zpravodaj STOP, svazek 14, č. 1 (2012/03)
téma: Publikace STOP 1996–2011
Zpravodaj STOP, svazek 13, č. 4 (2011/12)
téma: Románský cement v památkové péči
Zpravodaj STOP, svazek 13, č. 3 (2011/09)
téma: Restaurování Filosofického sálu Strahovské knihovny
Zpravodaj STOP, svazek 13, č. 2 (2011/06)
téma: Restaurování ostatků Sv. Reparáta a relikviářů z kláštera minoritů v Českém Krumlově
Zpravodaj STOP, svazek 13, č. 1 (2011/03)
téma: Pórovitá a slinutá keramika – II. část
Zpravodaj STOP, svazek 12, č. 4 (2010/12)
téma: Pórovitá a slinutá keramika. I. Část
Zpravodaj STOP, svazek 12, č. 3 (2010/09)
téma: Lepidla v památkové péči. Praktické zkušenosti
Zpravodaj STOP, svazek 12, č. 2 (2010/06)
téma: Lepidla v památkové péči. Teoretické základy
Zpravodaj STOP, svazek 12, č. 1 (2010/03)
téma: Umělý kámen
Zpravodaj STOP, svazek 11, č. 4 (2009/12)
téma: Revitalizace zřícenin moravských hradů
Zpravodaj STOP, svazek 11, č. 3 (2009/09)
téma: Revitalizace zřícenin českých hradů
Zpravodaj STOP, svazek 11, č. 2 (2009/06)
téma: Staronová synagoga
Zpravodaj STOP, svazek 11, č. 1 (2009/03)
téma: Nástěnné malby
Zpravodaj STOP, svazek 10, č. 4 (2008/12)
téma: Péče o textilie
Zpravodaj STOP, svazek 10, č. 3 (2008/09)
téma: Činnost při ochraně památek Fakulty restaurování Univerzity Pardubice
Zpravodaj STOP, svazek 10, č. 2 (2008/06)
téma: Kovy v památkové péči
Zpravodaj STOP, svazek 10, č. 1 (2008/03)
téma: Péče o fotografický materiál
Zpravodaj STOP, svazek 9, č. 4 (2007/12)
téma: Kostel Panny Marie Na Náměti v Kutné Hoře
Zpravodaj STOP, svazek 9, č. 3 (2007/09)
téma: Refektář jezuitské koleje v Kutné Hoře
Zpravodaj STOP, svazek 9, č. 2 (2007/06)
téma: Opuka v památkové péči
Zpravodaj STOP, svazek 9, č. 1 (2007/03)
téma: Barevnost kamene historických objektů
Zpravodaj STOP, svazek 8, č. 4 (2006/12)
téma: Péče o sbírkové předměty
Zpravodaj STOP, svazek 8, č. 3 (2006/09)
téma: Podterénní úpravy zdiva stavebních památek
Zpravodaj STOP, svazek 8, č. 2 (2006/06)
téma: Sádra v památkové péči
Zpravodaj STOP, svazek 8, č. 1 (2006/03)
téma: Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře u Žďáru nad Sázavou Průzkum, dokumentace, realizace 2001–2005
Zpravodaj STOP, svazek 7, č. 4 (2005/12)
téma: Otázky kolem aplikace sanačních omítek
Zpravodaj STOP, svazek 7, č. 3 (2005/09)
téma: Areál kláštera františkánů v Kadani
Zpravodaj STOP, svazek 7, č. 2 (2005/06)
téma: Kaple sv. Martina, sv. Erharda a sv. Uršuly
Zpravodaj STOP, svazek 7, č. 1 (2005/03)
téma: Možnosti financování obnovy památek z grantových prostředků
Zpravodaj STOP, svazek 6, č. 4 (2004/12)
téma: Publikační činnost STOP 1996-2004
Zpravodaj STOP, svazek 6, č. 3 (2004/09)
téma: Zámecký skleník v Lednici
Zpravodaj STOP, svazek 6, č. 2 (2004/06)
téma: Biopoškození stavebních materiálů
Zpravodaj STOP, svazek 6, č. 1 (2004/03)
téma: Nostický palác
Zpravodaj STOP, svazek 5, č. 4 (2003/12)
téma: Katedrála sv. Petra a Pavla v Brně
Zpravodaj STOP, svazek 5, č. 3 (2003/09)
téma: Studium restaurátorských oborů
Zpravodaj STOP, svazek 5, č. 2 (2003/06)
téma: Rumburská Loreta
Zpravodaj STOP, svazek 5, č. 1 (2003/03)
téma: Zkušenosti z povodní půl roku poté
Zpravodaj STOP, svazek 4, č. 4 (2002/12)
téma: Klášter Porta coeli
Zpravodaj STOP, svazek 4, č. 3 (2002/09)
téma: Povodně 2002
Zpravodaj STOP, svazek 4, č. 2 (2002/06)
téma: Zeleň na památkách
Zpravodaj STOP, svazek 4, č. 1 (2002/03)
téma: Bioznečištění nových fasád
Zpravodaj STOP, svazek 3, č. 4 (2001/12)
téma: Sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci
Zpravodaj STOP, svazek 3, č. 3 (2001/09)
téma: Vízmburk
Zpravodaj STOP, svazek 3, č. 2 (2001/06)
téma: Skalní reliéfy Václava Levého
Zpravodaj STOP, svazek 3, č. 1 (2001/03)
téma: Kamenná, pálená a dřevěná dlažba
Zpravodaj STOP, svazek 2, č. 4 (2000/12)
téma: Ochrana archivních fondů
Zpravodaj STOP, svazek 2, č. 3 (2000/09)
téma: Braunův Betlém u Kuksu
Zpravodaj STOP, svazek 2, č. 2 (2000/06)
téma: Vápno z pohledu památkářů a technologů
Zpravodaj STOP, svazek 2, č. 1 (2000/03)
téma: Ochrana dřeva v památkové péči
Zpravodaj STOP, svazek 1, č. 4 (1999/12)
téma: Sanace vlhkého a zasoleného zdiva
Zpravodaj STOP, svazek 1, č. 3 (1999/09)
téma: Konzervace a povrchová úprava kamene
Zpravodaj STOP, svazek 1, č. 2 (1999/06)
téma: Odstraňování graffiti a ochrana proti nim
Zpravodaj STOP, svazek 1, č. 1 (1999/03)
téma: Fasádní nátěrové hmoty
Zpravodaj STOP, č. 1 (1998/12)
téma: Omítky pro obnovu historických staveb