Téma:

Bioznečištění nových fasád

Obsah:
Editorial
Aktuality o STOP
Průzkum znečistění fasád způsobeného drobnými pavučinkami
Metodika mapování biologického znečištění
Dotazník pro mapování bioznečištění
Pavučinky na fasádách
Příčiny biologického znečistění fasád
Vyjádření STOP k problematice znečištění fasád pavučinkami
Rozhovor s Petrem Lorencem, Baumit, s.r.o.

Anotace:
Otevíráme další ročník Zpravodaje STOP. I v letošním roce chceme v tomto čtvrtletníku uveřejňovat některé výsledky naší práce i informace o připravovaných, či již uskutečněných akcích. Chtěli bychom však, podobně jako v ročnících minulých, otiskovat i informace věnované určitému konkrétnímu památkovému objektu, který je zajímavý způsobem ochrany, konzervace či obnovy, nebo naopak obtížemi, se kterými se jeho správci či majitelé musí potýkat. Doufáme, že se tak podaří zveřejňovat zkušenosti, které budou čtenářům Zpravodaje pomáhat při jejich práci, umožní navázat vzájemné kontakty nebo získat informace o účinných metodách či prostředcích, které byly při obnově nebo konzervaci památek úspěšně použity.
První letošní číslo je věnováno zajímavému problému, který přímo neohrožuje památkové objekty, avšak může způsobit řadu nepříjemných starostí s jejich vzhledem. Problém znečistění povrchu staveb a dalších objektů drobnými členovci je relativně nový. Setkáváme se s ním však již několik let nejen u nás, ale i v zahraničí a někteří výrobci či dovozci fasádních barev, prováděcí firmy nebo správci objektů s ním mají své nepříjemné zkušenosti. Svědčí o tom časté telefonické dotazy, jak tmavé „tečkování“ na nedávno opravené světlé fasádě odstranit. Obvykle je předmětem dotazu možnost chemické likvidace původce oněch pavučinek, případně preventivní ošetření fasády insekticidem, které by mělo zabránit případnému dalšímu výskytu tohoto defektu.
Výrobce či dodavatele fasádních barev zase trápí dotazy, cože to jejich barva obsahuje, že právě jí natřená fasáda je objektem „zájmu“ oněch „brouků“, kteří fasádu špiní, když fasáda vedlejšího objektu je čistá. Na prováděcích firmách je potom požadováno, aby zajistili odstranění znečistění, jež se na fasádě, kterou opravovali, krátce po dokončení nátěru objevilo.
Společnost pro technologie ochrany památek se pokusila ve spolupráci s řadou odborníků i nadšených laiků tento problém systematicky objasnit. Fakt, že pro identifikaci původce bylo nutno zajistit alespoň minimální množství neporušeného a reprezentativního „biologického materiálu“, vyžadoval dostatečně dlouhé monitorovací období. Díky spolupráci s dobrovolníky z řady míst naší republiky se tento úkol podařilo ve velké míře splnit. Protože však nejsou dosud odhaleny všechny „taje“ tohoto způsobu znečistění, chce společnost ve shromažďování věrohodných informací pokračovat formou iniciativy širšího okruhu nadšenců, kteří by se zúčastnili dalšího pozorování. Informace o proběhlé akci i o možnostech, jak pokračovat, mohou zájemci najít na stránkách tohoto čísla. Všem spolupracovníkům minulým, i těm budoucím, děkujeme za spolupráci.

Autor anotace: Petr Kotlík, předseda STOP

Počet stran: 30