Přidružené členství STOP se uzavírá podpisem „Smlouvy o přidruženém členství“. Přidružení členové platí každý rok roční členský příspěvek a sjednanou finanční částku za informační servis STOP. V rámci členství mají přidružení členové zdarma vstup na všechny semináře a pracovní setkání v dohodnutém počtu osob, poskytování všech publikačních výstupů z akcí STOP aj. Věříme, že většina našich přidružených členů chápe členství i jako podporu činnosti společnosti – velmi si tohoto postoje vážíme.

Seznam přidružených členů

AQUA Obnova staveb s.r.o
Grafická 12, 150 00 Praha 5
tel: 257 312 636, 724 006 564
e-mail: aquabarta@aquabarta.cz
www.aquabarta.cz
BAUMIT, spol. s r.o.
Průmyslová 1841
250 01 Brandýs n. Labem – St. Boleslav
tel: 326 900 400
e-mail: info@baumit.cz
www.baumit.cz
BETOSAN s.r.o.
Na Dolinách 28, 147 00 Praha 4
Tel.: 241 431 212
e-mail: praha@betosan.cz
www.betosan.cz
Biskupství brněnské
Petrov 269/8, 601 43 Brno
tel: 533 033 111
e-mail: brno@biskupstvi.cz
www.biskupstvi.cz
CUBUS, s.r.o.
Pomořanská 483, 181 00 Praha 8
tel: 251 564 701, 603 532 000, 603 877 000
e-mail: cubus@cubus.cz
www.cubus.cz
Český Caparol s.r.o.
Litvínovice 32, 370 01 České Budějovice
tel.: 315 745 081
e-mail: jan.loukotka@caparol.cz,
www.caparol.cz
Fakulta chemické technologie VŠCHT Praha
Technická 5, 166 28 Praha 6
tel.: 220 443 768, fax: 224 310 422,
e-mail: fcht@vscht.cz
web: fcht.vscht.cz
Fakulta restaurování Univerzity Pardubice
Jiráskova 3, 570 01 Litomyšl
tel.: 466 036 594, fax: 461 612 565,
e-mail: dekanat.fr@upce.cz
www.upce.cz/
H-COLOR s.r.o.
Libušská 115/213, 142 00 Praha 4
tel.: 244 472 732
e-mail: cech@h-color.cz
www.h-color.cz
Imesta, spol. s r.o.
Dřevčice 9, Dubá, 471 01 pošta Doksy
tel.: 487 870 419, 602 19 20 20
e-mail: info@imesta.com
obch. zastoupení:
Libušská 110/244, 142 00 Praha 4
tel., fax: 244 472 251
www.imesta.com
KeimFarben, s.r.o.
Vídeňská 119, 619 00 Brno,
tel.: 511 181 222, 511 181 229
e-mail: barvy@keim.cz
www.keim.cz
Metrostav a.s. – centrála společnosti
Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
tel. 266 709 306, 272 660 159
e-mail: info@metrostav.cz
www.metrostav.cz
Muzeum hl. města Prahy
Kožná 1, 110 00 Praha 1
tel.: 221 012 911,
e-mail: muzeum@muzeumprahy.cz
www.muzeumprahy.cz
Národní technické muzeum
Kostelní 42, 170 78 Praha 7,
tel.: 220 399 111, 220 399 101
e-mail: info@ntm.cz
www.ntm.cz
Národní památkový ústav, generální ředitelství
Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1
Tel.: 257 010 111,
e-mail: epodatelna@npu.cz
www.npu.cz
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, SR
Chemicko technologické oddelenie,
tel.: +421 220 464 111, fax: +421 754 754 844
e-mail: podatelna@pamiatky.gov.sk
www.pamiatky.sk
quick-mix k.s.
Vinohradská 1112/82, 618 00 Brno
tel.: 515 500 815,
e-mail: info@quick-mix.cz
www.quick-mix.cz
Remmers s.r.o.
Kolovratská 1445, 251 01, Říčany u Prahy
tel.: +420 323 604 877, fax: +420 323 603 143
e-mail: mail@remmers.cz
www.remmers.cz/
SCHOMBURG ČECHY A MORAVA, s.r.o.
Na Univerzitním statku 2,
108 00 Praha 10 – Malešice
tel.: 274 781 381
E- mail: schomburg@schomburg.cz
www.schomburg.com/cz/
STACHEMA CZ s.r.o., divize povrchových úprav
U Ploché dráhy 296, 274 01 Slaný 1
slany@stachema.cz
www.stachema.cz
SPŠ kamenická a sochařská Hořice
Husova 675, 508 01 Hořice
tel.: 493 623 226, fax: 493 623 177
e-mail: info@spsks.cz
www.spsks.cz
Trustav s.r.o.
K Popelce 2399/4
Praha 5
trustav@trusatav.cz
www.trustav.cz
Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR
Prosecká 76, 190 00 Praha 9
tel.: 286 882 121
e-mail: itam@itam.cas.cz
www.itam.cas.cz
Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s.p.
Na Florenci 7-9, 111 71 Praha 1
tel.: 221 773 711
e-mail: vvud@vvud.cz
www.vvud.cz
Divize WEBER, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
Smrčkova 2485/4, 180 00 Praha 8
www.weber-terranova.cz