Společnost pro technologie ochrany památek – STOP, z.s.

Plán činnosti společnosti STOP pro rok 2016

Členská schůze odsouhlasila návrh činnosti na rok 2016, a to uspořádání čtyř seminářů a vydání dvou Zpravodajů a ročenky.

Akce Téma Odborný garant: Termín
Ročenka 2015 Redakční rada 4/2016
Seminář S1/2016 SANACE BUDOV PROTI NADMĚRNÉ VLHKOSTI II Pavel Fára 28. 4. 2016
Seminář S2/2016 OBNOVA FASÁD HISTORICKÝCH STAVEB Miloš Solař 9. 6. 2016
Seminář S3/2016 BARVY V PAMÁTKOVÉ PÉČI Ondřej Šefců 20. 10. 2016
Seminář S4/2016 DŘEVO Ondřej Šefců a Pavel Jakoubek 1. 12. 2016
Zpravodaj svazek 18, č.1 Restaurování voskových předmětů Petr Kotlík 6/2016
Zpravodaj svazek 18, č.2 OKNA I Ondřej Šefců 9/2016

Dále pokračujeme v experimentech na hradě Křivoklát a dlouhodobých zkouškách chování fasádních nátěrů vystavených přírodnímu stárnutí v areálu společnosti Baumit spol. s r.o. v Brandýse n. Labem.

Také nabízíme výukové kurzy z oblasti technologie ochrany památek. Program, místo, čas konání a další podmínky dojednáme vždy s konkrétními zájemci individuálně.

Seminář OBNOVA FASÁD HISTORICKÝCH STAVEB

Termín konání: čtvrtek 9. června 2016
Místo konání: Přednáškový sál Městské knihovny v Praze – Ústřední knihovna, Mariánské náměstí 98/1, Praha 1

Seminář je realizován s finanční podporou Ministerstva kultury ČR.

Registrace byla uzavřena.

Podtitul: Potřeba aktualizace doktríny památkové péče

Obnova fasád patří k nejčastějším úlohám památkové péče. Položíme-li si však otázku, co je cílem památkové obnovy, zjistíme, že sdílený sjednocující názor není k dispozici. Poslední ucelenou soustavu názorů vytvořilo SÚRPMO v 80. letech 20. století. Co doktrínu SÚRPMO nahradilo? Jaký názor zohledňuje zkušenost a posun posledních 30 let?

Další informace »

Seminář SANACE BUDOV PROTI NADMĚRNÉ VLHKOSTI II

Termín konání: čtvrtek 28. dubna 2016
Místo konání: Přednáškový sál Městské knihovny v Praze – Ústřední knihovna, Mariánské náměstí 98/1, Praha 1

Registrace byla ukončena. (Kapacita sálu byla vyčerpána.)

Seminář svým programem navazuje na setkání uskutečněné v květnu 2014, které bylo zaměřeno na správnou diagnostiku poruch. Letošní setkání se více věnuje praktickým aspektům – dopadům průzkumů na návrhy sanace, možným střetům s legislativou nebo statickým problémům. Nově otvíráme téma mikroklimatických podmínek. A jako vždy budou zařazeny i praktické příklady řešení sanace památkových objektů.

Další informace »

Seminář na téma Problematické partie fasád historických objektů úspěšně proběhl

Seminář na téma Problematické partie fasád historických objektů úspěšně ukončil letošní cyklus seminářů pořádaných naším spolkem. Zúčastnilo se na 140 posluchačů.
Chtěli bychom poděkovat všem přednášejícím celého cyklu v roce 2015 za aktivní pomoc při přípravě a posluchačům za konstruktivní diskuze a náměty na další rok.

Zároveň děkujeme Ministerstvu kultury ČR za finanční podporu seminářů na téma: Identifikace barev v památkové praxi a Restaurování voskových předmětů.

Ke každému našemu semináři je vydáván vždy sborník. Zbylé sborníky je možné objednat na adrese seminare@pamatky-stop.cz. Cena jednoho sborníku je 120,- Kč + účtujeme v rámci ČR poštovné a balné ve výši 150,- Kč (sborník je možno i osobně vyzvednou na základě dohody). Ceny jsou včetně DPH.

Děkujeme za přízeň a těšíme se na Vás v příštím přednáškovém roce, kdy náš spolek uspořádá již 21. cyklus seminářů.

Monika Najmanová
tajemnice