Termín konání: čtvrtek 5. října 2023, 9:30
Místo konání: webinář on-line a prezenčně Přednášková aula domu ABF, Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 833/31 (v průchodu), Praha 1
(instrukce k přihlášení do webináře zašleme registrovaným posluchačům e-mailem v den konání akce).

Seminář jsme pro vás připravili jak formou prezenční (max. 100 účastníků), tak formou webináře – on-line přenosem přednášek doplněných chatem pro zasílání Vašich dotazů přednášejícím.

Seminářem vás opět provede Ing. arch. Ondřej Šefců.

Účastníci budou mít možnost stažení sborníku v PDF.

Program semináře

V pořadí třetí seminář letošního roku je obsahově zaměřen na dřevo. Tentokrát jsme pozornost fokusovali na původní, dnes už historické postupy při opracování dřeva a na užití dřeva v každodenním životě našich předků. Seminář nás zavede k trasologickému průzkumu a jeho využití při zjišťování řemeslných postupů v různých historických obdobích. Otisky v podobě stop po úderu sekerou si dřevo umí uchovat stovky let. Často je také nositelem různých memoriálních projevů v podobě nápisů, jmen řemeslníků, datací apod. Dále se budeme zabývat otázkou výběru a dopravy dřeva. Obecně umění výběru dřeva na konkrétní stavbu bylo klíčové pro jeho trvanlivost a proces stárnutí. Těžba probíhala zejména v zimních měsících v době vegetačního klidu, což je pro jeho kvalitu velmi důležité. V lese se na opracování kulatiny používala nízká, později vysoká práce, kdy se hrubovalo hlavatkou a lícovalo širočinou. Dřevo se dopravovalo plavením po řekách. Vše o plavení dřeva, vázání a splavování pramenů se dozvíme od našich hostů plavců. Dřevo a jeho využití mělo přesah i do lidské každodennosti. Zaměřili jsme se proto i na dřevěné předměty denní potřeby, z nichž mnohé už jsou považovány za cenné pozůstatky minulosti V závěru semináře zacílíme pozornost i na mistrnou práci podlahářů. Podíváme se na postupy a vyslechneme si zkušenosti s restaurováním podlah našich významných památek. Seminář ukáže dřevo trochu z jiného úhlu pohledu, nejen jako materiál složitých stavebních celků, ale i jako osobní vizitku tesařů a zápisník samotného vývoje stavby.

Seminář je určen pracovníkům památkových ústavů, státní správy a územních samospráv, správcům památkových objektů, restaurátorům a konzervátorům, architektům a projektantům, studentům a učitelům odborných škol a dalším zájemcům o ochranu památek.

O zařazení semináře/webináře do programu celoživotního vzdělávání ČKA a ČKAIT je zažádáno.

Program semináře

09:00-09:30Prezenční registrace účastníků semináře, přihlášení účastníků do virtuální místnosti
09:30Zahájení, informace o společnosti STOP
Ing. Andrea Nasswettrová, Ph.D., MBA, předsedkyně výboru STOP
09:35Příklady charakteristických stop po ručním zpracování dřeva použitého ve stavbách
Ing. Jiří Bláha, Ph.D., Oddělení památkové vědy, CET ÚTAM AV ČR, v.v.i., Telč
10:15Dřevo pro Kalich – pramen L. P. 2019
Zdeněk Oravec, Tesařství Oravec – obnova kulturních památek, regionální přednosta cechu klempířů, pokrývačů a tesařů ČR
10:55Z historie plavení dřeva až do současnosti. Vše o plavení, vázání a splavování pramenů na českých řekách
Jiří Zdislav Jankovský, tesař pro historické konstrukce, člen cechu klempířů, pokrývačů a tesařů ČR, pasovaný plavec – vrátný na pramenu
11:40Přestávka 45 min.
12:35Role dřeva v každodennosti našich předků
PhDr. Petr Hlavačka, etnograf, Muzeum v přírodě Rymice
13:10Zkušenosti s rekonstrukcí podlah významných památek
František Petrásek, Dřevovýroba Podzimek s.r.o.
14:00Diskuze, předpokládaný závěr semináře/webináře

Poznámka: Pořádající společnost si vyhrazuje právo částečných změn programu semináře. Diskuze bude probíhat vždy po skončení jednotlivých přednášek.

STOP logo

Odborní garanti: Ing. Andrea Nasswettrová, Ph.D., MBA, Ing. Marek Polášek, Ph.D.
Garant za památkovou péči: Ing. arch. Ondřej Šefců, NPÚ Praha


Výše účastnického poplatku je 1 980 Kč s DPH 21 % za osobu.
Pro studenty činí výše poplatku 363 Kč s DPH 21 % (sborník jen v PDF).
Přidružení členové STOP mají vstup za podmínek dle uzavřené Smlouvy o přidruženém členství.

Přihlášení je možné:
do 3. 10. 2023 23:59 (prezenční účast)
– do 4. 10. 2023 23:59 (on-line účast).

Platbu účastnického poplatku je nutné provést až po registraci, a to bankovním převodem nejpozději do 4. 10. 2023 na číslo účtu:  2600533432 / 2010 (Fio banka a.s.), variabilní symbol je vygenerován registračním systémem (obdržíte e-mailem po registraci).

Přihlašování k webináři: Přihlašovací údaje svázané s vaším registračním číslem a aktuální informace Vám zašleme nejpozději v den konání webináře na e-mail, který jste zadali při registraci.

Technické požadavky:
– Datová linka: rychlost > 1 Mb/s
– Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML 5
– Reproduktory / sluchátka.

Organizační garant semináře:
Společnost pro technologie ochrany památek – STOP
Ing. Monika Najmanová, tel.: 730 850 950, e-mail: seminare@pamatky-stop.cz

Mediální partneři:

propamatky.info
TZB-info