Termín konání: čtvrtek 8. června 2023, 9:30
Místo konání: webinář on-line a prezenčně Přednášková aula domu ABF, Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 833/31 (v průchodu), Praha 1
(instrukce k přihlášení do webináře zašleme registrovaným posluchačům e-mailem v den konání akce).

Seminář jsme pro vás připravili jak formou prezenční (max. 100 účastníků), tak formou webináře – on-line přenosem přednášek doplněných chatem pro zasílání Vašich dotazů přednášejícím.

Seminářem vás opět provede Ing. arch. Ondřej Šefců.

Účastníci budou mít možnost stažení sborníku v PDF.

Program semináře

V rámci ochrany památek a veškerých úvah o jejich obnově, udržitelném stavu či míře potřebných zásahů je nezbytné pokud možno exaktně určit nejen rozsah poškození materiálů a konstrukcí, ale i možný a vhodný postup jejich opravy, odstranění zdrojů poškození apod.
Jedním ze základních příčin škod na památkách, ale také třeba na uměleckých dílech je působení degradačních vlivů souvisejících s biodegradací. Ta postihuje nejenom organické materiály (např. dřevo, useň, pergamen, textilní materiály, papír), ale často i materiály anorganické, jako jsou kámen, malty, omítky, pálené materiály apod.
V praxi jde obvykle o výskyt plísní, hub, řas, sinic, lišejníků nebo mechů, které patří asi k nejobvyklejším zdrojům poškození. Vedle škod mechanických a chemických mohou způsobovat i zdravotní problémy, případně vznikají druhotné škody při jejich deaktivaci i odstranění.
Biodegradaci však spojujeme i s dalšími (vyššími) biologickými druhy. Velmi časté jsou problémy s hnízděním ptáků (zejména holubů), působením hlodavců, menších šelem (kuny), specialitou je hnízdění netopýrů a dalších živočichů.
Společnost STOP se v rámci semináře chce zabývat nejen identifikací poruch, jejich odstraněním, ale také hledáním příčin (třeba při růstu sinic nebo řas), účinnými způsoby sanace postižených konstrukcí a i některými etickými a ochranářskými otázkami. V rámci semináře promluví odborníci z různých pracovišť i s různým pohledem na věc a nastíněná problematika bude konfrontována s požadavky a potřebami ochrany památek.

Seminář je určen pracovníkům památkových ústavů, státní správy a územních samospráv, správcům památkových objektů, restaurátorům a konzervátorům, architektům a projektantům, studentům a učitelům odborných škol a dalším zájemcům o ochranu památek.

O zařazení semináře/webináře do programu celoživotního vzdělávání ČKA a ČKAIT je zažádáno.

Program semináře

09:00-09:30Prezenční registrace účastníků semináře, přihlášení účastníků do virtuální místnosti
09:30Zahájení, informace o společnosti STOP
Ing. Andrea Nasswettrová, Ph.D., MBA, předsedkyně výboru STOP
09:40Ohrožení památkových objektů mikroorganismy
RNDr. Hana Zvěřinová Mlejnková, Ph.D., Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, Praha
10:15Mechanismy, principy a procesy biokoroze stavebních materiálů způsobené mikroorganismy
Prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc, Ing. Eliška Maršálková, Ph.D, Oddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie Botanický ústav AV ČR, v.v.i., Brno
10:50Metoda nedestruktivní detekce a kvantifikace mikroorganismů na povrchu stavebních materiálů a jejich interpretace
Ing. Eliška Maršálková, Ph.D., Prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc, Oddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie Botanický ústav AV ČR, v.v.i, Brno
11:25Mechy na uměleckých objektech pohledem biologa
Mgr. Václav Dvořák, Botanická zahrada PřF Univerzity Palackého, Olomouc
12:00Přestávka 45 min.
12:45Řešení problémů na půdách s netopýry. Opatření na ochranu podlah, klenby a dřevěných konstrukcí před netopýřím trusem, vhodné způsoby zabezpečení vletových otvorů.
Daniel Horáček, Česká společnost pro ochranu netopýrů, Liberec
13:20Termiti nejen jako škůdci dřeva.
Doc. Mgr. Jan Šobotník, Ph.D., Fakulta tropického zemědělství ČZU, Praha
14:00Diskuze, předpokládaný závěr semináře/webináře

Poznámka: Pořádající společnost si vyhrazuje právo částečných změn programu semináře. Diskuze bude probíhat vždy po skončení jednotlivých přednášek.

STOP logo

Odborní garanti: Ing. Andrea Nasswettrová, Ph.D., MBA, Ing. Irena Kučerová, Ph.D.
Garant za památkovou péči: Ing. arch. Ondřej Šefců, NPÚ Praha


Výše účastnického poplatku je 1 980 Kč s DPH 21 % za osobu.
Pro studenty činí výše poplatku 363 Kč s DPH 21 % (sborník jen v PDF).
Přidružení členové STOP mají vstup za podmínek dle uzavřené Smlouvy o přidruženém členství.

Přihlášení je možné:
do 6. 6. 2023 23:59 (prezenční účast)
– do 7. 6. 2023 23:59 (on-line účast).

Platbu účastnického poplatku je nutné provést až po registraci, a to bankovním převodem nejpozději do 7.6. 2023 na číslo účtu:  2600533432 / 2010 (Fio banka a.s.), variabilní symbol je vygenerován registračním systémem (obdržíte e-mailem po registraci).

Přihlašování k webináři: Přihlašovací údaje svázané s vaším registračním číslem a aktuální informace Vám zašleme nejpozději v den konání webináře na e-mail, který jste zadali při registraci.

Technické požadavky:
– Datová linka: rychlost > 1 Mb/s
– Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML 5
– Reproduktory / sluchátka.

Organizační garant semináře:
Společnost pro technologie ochrany památek – STOP
Ing. Monika Najmanová, tel.: 730 850 950, e-mail: seminare@pamatky-stop.cz

Mediální partneři:

propamatky.info
TZB-info