Seminář a webinář Drobná architektura v krajině

Termín konání: čtvrtek 6. června 2024, 9:45
Místo konání: webinář on-line a prezenčně Přednášková aula domu ABF, Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 833/31 (v průchodu), Praha 1
(instrukce k přihlášení do webináře zašleme registrovaným posluchačům e-mailem v den konání akce).

Seminář je realizován s finanční podporou Ministerstva kultury České republiky.

Seminář jsme pro vás připravili jak formou prezenční (max. 100 účastníků), tak formou webináře – on-line přenosem přednášek doplněných chatem pro zasílání Vašich dotazů přednášejícím.

Seminářem vás opět provede Ing. arch. Ondřej Šefců.

Účastníci budou mít možnost stažení sborníku v PDF.

Program semináře

„Krajinná architektura“ se v nějaké podobě objevuje již od vzniku velkých parků a zahrad. V době baroka, klasicismu i romantismu se s krajinou pracovalo ve velkém a velmi dobře. V současnosti se tento obor znovu dynamicky rozvíjí, což dokládá narůstající zájem o vztahy lidských sídel a míst lidských aktivit ve vazbě na okolí. Z původní zahradní a parkové architektury se obor významně rozšiřuje, což je doprovázeno hledáním a nalézáním mezioborového kontextu. Kulturní krajina, převažující v českých zemích, si zaslouží značnou pozornost. Je nutné ji dále rozvíjet ale také nezapomínat na historické souvislosti jejího zrodu a tradic. Drobné architektonické objekty jsou sice tradičně poněkud v pozadí „velké architektury“, ale nezastupitelně působí na dotváření atmosféry i funkčnosti hlavních objektů. Což je velmi hodnotné a vlastně i potřebné. V rámci semináře zaostříme na některé z nich: např. na stavbu a údržbu mlatových cest, rekonstrukce skleníků nebo opravy kapliček či jiných drobných staveb.

Seminář je určen pracovníkům památkových ústavů, státní správy a územních samospráv, správcům památkových objektů, restaurátorům a konzervátorům, architektům a projektantům, studentům a učitelům odborných škol a dalším zájemcům o ochranu památek.

Seminář/webinář je zařazen do programu celoživotního vzdělávání ČKA a ohodnocen 1 bodem. Zároveň je zařazen do programu celoživotního vzdělávání ČKAIT a ohodnocen 1 bodem.

Další informace »

Seminář a webinář Keramická staviva v historických stavbách

Termín konání: čtvrtek 25. dubna 2024, 10:00
Místo konání: webinář on-line a prezenčně Přednášková aula domu ABF, Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 833/31 (v průchodu), Praha 1
(instrukce k přihlášení do webináře zašleme registrovaným posluchačům e-mailem v den konání akce).

Seminář je realizován s finanční podporou Ministerstva kultury České republiky.

Seminář jsme pro vás připravili jak formou prezenční (max. 100 účastníků), tak formou webináře – on-line přenosem přednášek doplněných chatem pro zasílání Vašich dotazů přednášejícím.

Seminářem vás opět provede Ing. arch. Ondřej Šefců.

Účastníci budou mít možnost stažení sborníku v PDF.

Program semináře

V památkových objektech nalezneme keramická staviva ve třech směrech: jako zdicí materiál ve zděných konstrukcích, střešní krytinu, dlažbu a fasádní obkladové prvky. Přestože keramická staviva se vyznačují dlouhou trvanlivostí, nastává i u nich k degradaci, zejména u střešní krytiny a režného zdiva. Při obnově historických objektů je nutno vzít v úvahu jak estetické, tak funkční hledisko. Na semináři bude uveden historický přehled zdicích materiálů od nejstarších dob jejich výroby po dnešek, poruchy materiálu a diagnostika cihelných konstrukcí a hodnocení získaných výsledků z hlediska dnešních normativních předpisů. Pozornost bude věnována cihelné dlažbě, keramické střešní krytině, režnému zdivu a keramickým obkladům. Budou probrány rovněž statické problémy objektů z cihelného zdiva. Na semináři budou předloženy dostupné znalosti z hlediska historie, současných přístupů k diagnostice a způsobů obnovy konstrukcí z keramických pálených materiálů.

Seminář je určen pracovníkům památkových ústavů, státní správy a územních samospráv, správcům památkových objektů, restaurátorům a konzervátorům, architektům a projektantům, studentům a učitelům odborných škol a dalším zájemcům o ochranu památek.

Seminář/webinář je zařazen do programu celoživotního vzdělávání ČKA a ohodnocen 1 bodem. Zároveň je zařazen do programu celoživotního vzdělávání ČKAIT a ohodnocen 1 bodem.

Další informace »

Plán činnosti pro rok 2024

Členská schůze odsouhlasila návrh činnosti na rok 2024, a to uspořádání tří seminářů , vydání dvou Zpravodajů, Ročenky 2023 a příprava dvou publikací.

Uspořádání tří seminářů (příp. webinářů) na téma:

  • S1/2024 Keramická staviva v historických stavbách (25. 4. 2024),
  • S2/2024 Drobná architektura v krajině (6. 6. 2024),
  • S30/2024 STOP – 30 let v památkové péči. Diskurz památkových požadavků a technologických možností. (7. 11. 2024),

Vydání Ročenky 2023, dvou Zpravodajů a dvou publikací na téma:

  • Zpravodaj 1/2024 – Štěrkové a mlatové cesty – Aleš Dittert, Ondřej Šefců (1. pololetí)
  • Zpravodaj 2/2024 – Nové materiály minulého století – Pavla Rovnaníková (2. pololetí)
  • Monografie 1: Sanace vlhkého zdiva – Pavel Fára, Robert Gill
  • Monografie 2: Omítky, chemické a technologické vlastnosti – Pavla Rovnaníková

Podrobnosti najdete zde: Plán činnosti.

[Registrace na semináře]

Seminář a webinář Sepulkrální památky

Termín konání: čtvrtek 23. listopadu 2023, 9:30
Místo konání: webinář on-line a prezenčně Přednášková aula domu ABF, Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 833/31 (v průchodu), Praha 1
(instrukce k přihlášení do webináře zašleme registrovaným posluchačům e-mailem v den konání akce).

Seminář je realizován s finanční podporou Ministerstva kultury České republiky.

Seminář jsme pro vás připravili jak formou prezenční (max. 100 účastníků), tak formou webináře – on-line přenosem přednášek doplněných chatem pro zasílání Vašich dotazů přednášejícím.

Seminářem vás opět provede Ing. arch. Ondřej Šefců.

Účastníci budou mít možnost stažení sborníku v PDF.

Program semináře

Tématem semináře budou hřbitovy, hrobky, hroby a péče o ně. Projekt tematicky naváže na semináře „Židovské hřbitovy v českých zemích“ (r. 1997) a „Funerální architektura“ (r. 2010).
Osudy hřbitovů a pohřebišť úzce souvisejí s vývojem a stavem společnosti. Připomeňme např. památníky obětí napoleonských válek, východočeská pohřebiště padlých rakousko-pruské války, společné hroby obětí obou světových válek nebo aktuálních bojů na Ukrajině.
Hřbitovy jako celky i jednotlivé hřbitovní stavby jsou tedy velice cenným dokladem historie. Mnoho objektů patří i mezi významné architektonické či výtvarné památky, na jejichž vzniku se podíleli uznávaní architekti, sochaři, stavitelé apod. Bohužel řada historických hřbitovů nebo pohřebišť prošla v důsledku minulých společenských poměrů obdobím naprostého nezájmu. Důsledkem je mnohdy velmi špatný „technický“ stav těchto památek, případně jejich devastace či dokonce nevratná ztráta.
Příspěvky na semináři budou komentovat současnou situaci této oblasti památkové péče. Upozorní na vybrané problémy i zkušenosti s jejich řešením. Vzhledem k velkému rozsahu bude možné obsáhnout tematiku jen částečně. Předpokládáme však, že seminář rozšíří náhled podobných odborných setkání o technologický přístup.

Seminář je určen pracovníkům památkových ústavů, státní správy a územních samospráv, správcům památkových objektů, restaurátorům a konzervátorům, architektům a projektantům, studentům a učitelům odborných škol a dalším zájemcům o ochranu památek.

Seminář/webinář je zařazen do programu celoživotního vzdělávání ČKA a ohodnocen 3 body. Zároveň je zařazen do programu celoživotního vzdělávání ČKAIT a ohodnocen 1 bodem.

Další informace »