Seminář a webinář Keramická staviva v historických stavbách

Termín konání: čtvrtek 25. dubna 2024, 9:30
Místo konání: webinář on-line a prezenčně Přednášková aula domu ABF, Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 833/31 (v průchodu), Praha 1
(instrukce k přihlášení do webináře zašleme registrovaným posluchačům e-mailem v den konání akce).

Seminář je realizován s finanční podporou Ministerstva kultury České republiky.

Seminář jsme pro vás připravili jak formou prezenční (max. 100 účastníků), tak formou webináře – on-line přenosem přednášek doplněných chatem pro zasílání Vašich dotazů přednášejícím.

Seminářem vás opět provede Ing. arch. Ondřej Šefců.

Účastníci budou mít možnost stažení sborníku v PDF.

Registrace na seminář právě probíhá:

REGISTRACE pro členy pro NPÚ pro PÚ SR

Program semináře

V památkových objektech nalezneme keramická staviva ve třech směrech: jako zdicí materiál ve zděných konstrukcích, střešní krytinu, dlažbu a fasádní obkladové prvky. Přestože keramická staviva se vyznačují dlouhou trvanlivostí, nastává i u nich k degradaci, zejména u střešní krytiny a režného zdiva. Při obnově historických objektů je nutno vzít v úvahu jak estetické, tak funkční hledisko. Na semináři bude uveden historický přehled zdicích materiálů od nejstarších dob jejich výroby po dnešek, poruchy materiálu a diagnostika cihelných konstrukcí a hodnocení získaných výsledků z hlediska dnešních normativních předpisů. Pozornost bude věnována cihelné dlažbě, keramické střešní krytině, režnému zdivu a keramickým obkladům. Budou probrány rovněž statické problémy objektů z cihelného zdiva. Na semináři budou předloženy dostupné znalosti z hlediska historie, současných přístupů k diagnostice a způsobů obnovy konstrukcí z keramických pálených materiálů.

Seminář je určen pracovníkům památkových ústavů, státní správy a územních samospráv, správcům památkových objektů, restaurátorům a konzervátorům, architektům a projektantům, studentům a učitelům odborných škol a dalším zájemcům o ochranu památek.

Seminář/webinář je zařazen do programu celoživotního vzdělávání ČKA a ohodnocen 3 body. Zároveň je zařazen do programu celoživotního vzdělávání ČKAIT a ohodnocen 1 bodem.

Další informace »

Plán činnosti pro rok 2024

Členská schůze odsouhlasila návrh činnosti na rok 2024, a to uspořádání tří seminářů , vydání dvou Zpravodajů, Ročenky 2023 a příprava dvou publikací.

Uspořádání tří seminářů (příp. webinářů) na téma:

  • S1/2024 Keramická staviva v historických stavbách (25. 4. 2024),
  • S2/2024 Drobná architektura v krajině (6. 6. 2024),
  • S30/2024 STOP – 30 let v památkové péči. Diskurz památkových požadavků a technologických možností. (7. 11. 2024),

Vydání Ročenky 2023, dvou Zpravodajů a dvou publikací na téma:

  • Zpravodaj 1/2024 – Štěrkové a mlatové cesty – Aleš Dittert, Ondřej Šefců (1. pololetí)
  • Zpravodaj 2/2024 – Nové materiály minulého století – Pavla Rovnaníková (2. pololetí)
  • Monografie 1: Sanace vlhkého zdiva – Pavel Fára, Robert Gill
  • Monografie 2: Omítky, chemické a technologické vlastnosti – Pavla Rovnaníková

Podrobnosti najdete zde: Plán činnosti.

[Registrace na semináře]

Seminář a webinář Sepulkrální památky

Termín konání: čtvrtek 23. listopadu 2023, 9:30
Místo konání: webinář on-line a prezenčně Přednášková aula domu ABF, Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 833/31 (v průchodu), Praha 1
(instrukce k přihlášení do webináře zašleme registrovaným posluchačům e-mailem v den konání akce).

Seminář je realizován s finanční podporou Ministerstva kultury České republiky.

Seminář jsme pro vás připravili jak formou prezenční (max. 100 účastníků), tak formou webináře – on-line přenosem přednášek doplněných chatem pro zasílání Vašich dotazů přednášejícím.

Seminářem vás opět provede Ing. arch. Ondřej Šefců.

Účastníci budou mít možnost stažení sborníku v PDF.

Program semináře

Tématem semináře budou hřbitovy, hrobky, hroby a péče o ně. Projekt tematicky naváže na semináře „Židovské hřbitovy v českých zemích“ (r. 1997) a „Funerální architektura“ (r. 2010).
Osudy hřbitovů a pohřebišť úzce souvisejí s vývojem a stavem společnosti. Připomeňme např. památníky obětí napoleonských válek, východočeská pohřebiště padlých rakousko-pruské války, společné hroby obětí obou světových válek nebo aktuálních bojů na Ukrajině.
Hřbitovy jako celky i jednotlivé hřbitovní stavby jsou tedy velice cenným dokladem historie. Mnoho objektů patří i mezi významné architektonické či výtvarné památky, na jejichž vzniku se podíleli uznávaní architekti, sochaři, stavitelé apod. Bohužel řada historických hřbitovů nebo pohřebišť prošla v důsledku minulých společenských poměrů obdobím naprostého nezájmu. Důsledkem je mnohdy velmi špatný „technický“ stav těchto památek, případně jejich devastace či dokonce nevratná ztráta.
Příspěvky na semináři budou komentovat současnou situaci této oblasti památkové péče. Upozorní na vybrané problémy i zkušenosti s jejich řešením. Vzhledem k velkému rozsahu bude možné obsáhnout tematiku jen částečně. Předpokládáme však, že seminář rozšíří náhled podobných odborných setkání o technologický přístup.

Seminář je určen pracovníkům památkových ústavů, státní správy a územních samospráv, správcům památkových objektů, restaurátorům a konzervátorům, architektům a projektantům, studentům a učitelům odborných škol a dalším zájemcům o ochranu památek.

Seminář/webinář je zařazen do programu celoživotního vzdělávání ČKA a ohodnocen 3 body. Zároveň je zařazen do programu celoživotního vzdělávání ČKAIT a ohodnocen 1 bodem.

Další informace »

Seminář a webinář Speciální užití dřeva v historických stavbách II

Termín konání: čtvrtek 5. října 2023, 9:30
Místo konání: webinář on-line a prezenčně Přednášková aula domu ABF, Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 833/31 (v průchodu), Praha 1
(instrukce k přihlášení do webináře zašleme registrovaným posluchačům e-mailem v den konání akce).

Seminář jsme pro vás připravili jak formou prezenční (max. 100 účastníků), tak formou webináře – on-line přenosem přednášek doplněných chatem pro zasílání Vašich dotazů přednášejícím.

Seminářem vás opět provede Ing. arch. Ondřej Šefců.

Účastníci budou mít možnost stažení sborníku v PDF.

Program semináře

V pořadí třetí seminář letošního roku je obsahově zaměřen na dřevo. Tentokrát jsme pozornost fokusovali na původní, dnes už historické postupy při opracování dřeva a na užití dřeva v každodenním životě našich předků. Seminář nás zavede k trasologickému průzkumu a jeho využití při zjišťování řemeslných postupů v různých historických obdobích. Otisky v podobě stop po úderu sekerou si dřevo umí uchovat stovky let. Často je také nositelem různých memoriálních projevů v podobě nápisů, jmen řemeslníků, datací apod. Dále se budeme zabývat otázkou výběru a dopravy dřeva. Obecně umění výběru dřeva na konkrétní stavbu bylo klíčové pro jeho trvanlivost a proces stárnutí. Těžba probíhala zejména v zimních měsících v době vegetačního klidu, což je pro jeho kvalitu velmi důležité. V lese se na opracování kulatiny používala nízká, později vysoká práce, kdy se hrubovalo hlavatkou a lícovalo širočinou. Dřevo se dopravovalo plavením po řekách. Vše o plavení dřeva, vázání a splavování pramenů se dozvíme od našich hostů plavců. Dřevo a jeho využití mělo přesah i do lidské každodennosti. Zaměřili jsme se proto i na dřevěné předměty denní potřeby, z nichž mnohé už jsou považovány za cenné pozůstatky minulosti V závěru semináře zacílíme pozornost i na mistrnou práci podlahářů. Podíváme se na postupy a vyslechneme si zkušenosti s restaurováním podlah našich významných památek. Seminář ukáže dřevo trochu z jiného úhlu pohledu, nejen jako materiál složitých stavebních celků, ale i jako osobní vizitku tesařů a zápisník samotného vývoje stavby.

Seminář je určen pracovníkům památkových ústavů, státní správy a územních samospráv, správcům památkových objektů, restaurátorům a konzervátorům, architektům a projektantům, studentům a učitelům odborných škol a dalším zájemcům o ochranu památek.

O zařazení semináře/webináře do programu celoživotního vzdělávání ČKA a ČKAIT je zažádáno.

Další informace »