Page 2 of 12

Seminář a webinář Chronické chyby při odvlhčování památek

Termín konání: čtvrtek 26. května 2022, 9:30
Místo konání: webinář on-line a prezenčně Přednášková aula domu ABF, Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 833/31 (v průchodu), Praha 1
(instrukce k přihlášení do webináře zašleme registrovaným posluchačům e-mailem v den konání akce).

Seminář je realizován s finanční podporou Ministerstva kultury České republiky.

Seminář jsme pro vás nově připravili jak formou prezenční (max. 100 účastníků), tak formou webináře – on-line přenosem přednášek doplněných chatem pro zasílání Vašich dotazů přednášejícím.

Seminářem vás opět provede Ing. arch. Ondřej Šefců.

Účastníci on-line webináře budou mít možnost stažení sborníku v PDF.

Program semináře

Anotace semináře

Seminář si klade za cíl seznámit odbornou veřejnost s možnostmi i limity řešení sanace vlhkosti na památkových objektech. Naváže na cyklus seminářů „Co se v památkové péči (ne)osvědčilo“ a webinář „Údržba památkových objektů“. Akcentováno bude hledisko sanace spodní stavby. Posluchači budou také seznámeni s opatřeními používanými v minulosti. Bude diskutováno o jejich přenositelnosti do současných podmínek i o použití „moderních alternativních“ postupů.
Pro volbu vhodného postupu sanace je podstatný i kvalitní vlhkostní průzkum stavby. Nestačí jen změřit vlhkost zdiva, ale nutné je znát i širší souvislosti: stavebně-historické, geologické, statické, materiálové apod. Na příkladech bude ukázáno, jak podcenění přípravy zhoršilo vlhkostní stav konkrétních staveb. Část přednášek se bude zabývat i povrchovými úpravami včetně jejich dopadů na vlhkostní stav zdiva.

Seminář je určen pracovníkům památkových ústavů, státní správy a územních samospráv, správcům památkových objektů, restaurátorům a konzervátorům, architektům a projektantům, studentům a učitelům odborných škol a dalším zájemcům o ochranu památek.

Další informace »

Seminář a webinář Speciální užití dřeva v historických stavbách

Termín konání: čtvrtek 31. března 2022, 10:00
Místo konání: Přednášková aula domu ABF, Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 833/31 (v průchodu), Praha 1
(instrukce k přihlášení do webináře zašleme registrovaným posluchačům e-mailem v den konání akce).

Seminář je realizován s finanční podporou Ministerstva kultury České republiky.

Seminář jsme pro vás nově připravili jak formou prezenční (max. 50 účastníků), tak formou webináře – on-line přenosem přednášek doplněných chatem pro zasílání Vašich dotazů přednášejícím.

Seminářem vás opět provede Ing. arch. Ondřej Šefců.

Účastníci on-line webináře budou mít možnost stažení sborníku v PDF.

Program semináře

Anotace semináře
Klíčové v tomto semináři budou historické stavby z pohledu jejich významných atributů charakterizující daný typ stavby. Vybrali jsme tři skupiny staveb: sakrální, lidové a technické či užitkové stavby. Snahou je rozvést dialog a podat informace o užití, výběru a zpracování dřeva vybraných staveb, na předmětech a výrobcích, jež jsou pro tyto stavby typické. U sakrálních staveb budeme řešit výběr a zpracování dřeva pro výrobu varhan, zejména jejich dřevěných součástí: např. dřevěných píšťal, vzdušnic apod. Pozornost zaměříme také na dřevo použité při stavbě oltářů. U lidových staveb budeme řešit otázky týkající se dřevěných šindelů: druhy dřeva a jejich vhodnost, způsoby opracování včetně dopadů na výslednou kvalitu a trvanlivost. U technických staveb se zaměříme na významné dřevěné části. Např. u mlýnské technologie na mlýnská kola, mlýnská větrná kola, hřídele, ozubená kola apod.
Vybranými přednáškami chceme na semináři připomenout a ukázat využití dřeva v částech technologií, či technických detailech a konstrukcích. Ty jsou poněkud opomíjeny či zastíněny tématy dřevěných konstrukcí a složitých celků staveb. Přitom se jedná o části velmi řemeslně náročné, technicky často důmyslně řešené a z pohledu výběru druhu dřeva velmi zajímavé. Zvolené téma přispěje k informovanosti a dokreslení pohledu na jednotlivé druhy staveb.

Seminář je určen pracovníkům památkových ústavů, státní správy a územních samospráv, správcům památkových objektů, restaurátorům a konzervátorům, architektům a projektantům, studentům a učitelům odborných škol a dalším zájemcům o ochranu památek.

Další informace »

Plán činnosti pro rok 2022

Členská schůze odsouhlasila návrh činnosti na rok 2022, a to uspořádání čtyř seminářů  a vydání dvou Zpravodajů a Ročenky 2021.

Uspořádání čtyř seminářů (příp. webinářů) na téma:

  • S1/2022 Speciální užití dřeva v historických stavbách (31. 3. 2022),
  • S2/2022 Chronické chyby při odvlhčování památek (26. 5. 2022),
  • S3/2022 Moderní materiály ve stavbách minulého století (6. 10. 2022),
  • S4/2022 Okna III – atypický přístup k výměně oken v památkové péči (10. 11. 2022).

Vydání Ročenky 2021 a dvou Zpravodajů na téma:

  • Zpravodaj 1/2022 – Památky a vnitřní klima
  • Zpravodaj 2/2022 – Publikace Stopu od roku 1996 – 2022

Podrobnosti najdete zde: Plán činnosti.

[Registrace na semináře]

Webinář Povrchy památkově významných komunikací

Termín konání: čtvrtek 25. listopadu 2021, 9:30
Místo konání: on-line webinář
(instrukce k přihlášení do webináře zašleme registrovaným posluchačům e-mailem před konáním akce).

Seminář jsme pro vás připravili opět pouze formou WEBINÁŘE – on-line přenosu přednášek doplněných chatem pro zasílání Vašich dotazů přednášejícím. Dotazy budou přednášejícími zodpovězeny na konci každé přednášky.

Webinářem vás opět provede Ing. arch. Ondřej Šefců.

Účastníci on-line webináře budou mít možnost stažení sborníku webináře v PDF.

Anotace semináře
Zatímco úprav průčelí památek, třeba změny barevnosti nebo výměny krytiny si všimne skoro každý, málo kdo z nás vnímá, po jakém povrchu vlastně šlape či jezdí a mnozí si sotva uvědomí, jakou hodnotu mají historické povrchy. Jsme příliš často svědky, jak se kvalitní povrch památkově významných komunikací nahrazuje materiálem lacinějším, méně hodnotným, chybně použitým či vysloveně nevhodným. Jakýmsi zaklínadlem se stala hladkost povrchu, či jednoduchost pokládky, bez ohledu na další parametry a to i estetické. Tímto způsobem jsme přišli o mnohé cenné a kvalitní dlažby, kdy kamenné plotny či mramorové desky nahradily tupé betonové odlitky nebo jakési umělé aglomeráty, zoufale se tvářící jako přírodní kámen. Mnoho zbytečných pochybení vzniklo při chroniky se opakujících chybách v provádění mlatových a štěrkových cest nebo jejich zanedbané údržby. Další historicky cenné, ale i vlastnostmi užitečné povrchy, jako dřevěné špalíkové dlažby nebo hlinité podlahy jsou obestřeny jakousi areolou tajemství, byť jde o prastaré technologie, které v minulosti zvládal každý sedlák. Konference společnosti STOP má za cíl definovat obvyklá dilemata a pochybení a následně uvést kvalitní příklady realizací a doporučené postupy.

Seminář je určen pracovníkům památkových ústavů, státní správy a územních samospráv, správcům památkových objektů, restaurátorům a konzervátorům, architektům a projektantům, studentům a učitelům odborných škol a dalším zájemcům o ochranu památek.

Další informace »