Stránka 2 z 4

Seminář Nedestruktivní průzkumy

Georadary, rentgenové přístroje, sonary, termografie, ultrazvuky, drony…

Termín konání: čtvrtek 20. dubna 2017
Místo konání: Přednáškový sál Městské knihovny v Praze – Ústřední knihovna, Mariánské náměstí 98/1, Praha 1

Seminář je realizován s finanční podporou Ministerstva kultury České republiky.

Registrace byla uzavřena.

Seminář Nedestruktivní průzkumy, nové možnosti má za cíl soustředit informace o aktuálním stavu používání nedestruktivních metod při stavebních průzkumech. Jejich výhodou je, že nevyžadují zásah do podstaty památkově hodnotné materie, ať je to terén, konstrukce nebo umělecké dílo. Uplatnění těchto metod se stále rozšiřuje v souvislosti s vývojem techniky a její větší finanční dostupností. Mnohdy se objevují nové možnosti využití některých metod užívaných v odlišných oborech, jako je geologie, zdravotnictví atd.

Vedle odborného komentáře objasňujícího principy jednotlivých metod a způsoby jejich používání (náročnost, dostupnost) má seminář přispět především k pochopení limitů konkrétních technik a možností interpretace, a tím i zabránit jistému zneužívání některých principů či přístrojů (mystifikace, šarlatánství). Předpokládá se výklad  především k těmto zařízením: drony, georadary, sonary a přístroje na bázi ultrazvuku, termokamery, megatrony, nové možnosti digitální techniky.

Další informace »

Plán činnosti společnosti STOP pro rok 2017

Členská schůze odsouhlasila návrh činnosti na rok 2017, a to uspořádání čtyř seminářů a vydání dvou Zpravodajů a Ročenky 2016.

Akce Téma Odborný garant: Termín
Seminář S1/2017 NEDESTRUKTIVNÍ PRŮZKUMY Ondřej Šefců
Petr Řezáč
20. 4. 2017
Seminář S2/2017 POVRCHOVÉ ÚPRAVY KAMENE Miloš Solař
Petr Kotlík
15. 6. 2017
Seminář S3/2017 BARVY III. Ondřej Šefců 12. 10. 2017
Seminář S4/2017 TORZÁLNÍ ARCHITEKTURA (technologie konzervování, památková obnova) Pavla Rovnaníková
Pavel Fára
30. 11. 2017
Ročenka 2016 Ondřej Šefců a Pavel Jakoubek 7/2017
Zpravodaj svazek 19, č.1 Vlhkost zdiva (průzkumy, měření, sanační opatření) Pavel Fára 5/2017
Zpravodaj svazek 19, č.2 Konzervace kamene Miloš Solař
Petr Kotlík
10/2017

Semináře se konají v přednáškovém sále Městské knihovny v Praze.

Výše účastnického poplatku na semináře v roce 2017 je 1150 Kč za osobu (v případě platby až na místě v hotovosti je výše účastnického poplatku navýšena o manipulační poplatek ve výši 150 Kč za osobu). Pro studenty odborných škol (vyjma přidružených členů) činí výše poplatku 350 Kč (bez nároku na sborník, který je možné na místě zakoupit).
Přidružení členové STOP mají zvýhodněný vstup za podmínek dle uzavřené Smlouvy o přidruženém členství. (Ceny jsou uvedeny včetně DPH.)

Dále pokračujeme v experimentech na hradě Křivoklát a dlouhodobých zkouškách chování fasádních nátěrů vystavených přírodnímu stárnutí v areálu společnosti Baumit spol. s r.o. v Brandýse n. Labem.

Seminář DŘEVO A OPRAVY HISTORICKÝCH BUDOV

Průzkumy, poškození, sanace, úpravy.

Termín konání: čtvrtek 1. prosince 2016
Místo konání: Přednáškový sál Městské knihovny v Praze – Ústřední knihovna, Mariánské náměstí 98/1, Praha 1

Registrace byla uzavřena.

Seminář STOP Dřevo a opravy historických budov je tentokrát zaměřen na problematiku dřeva a obnovu dřevěných součástí historických objektů zejména z pohledu zkoumání jejich fyzického stavu, možností jejich sanace a ochrany. V příspěvcích budou rozebrány zásady výběru materiálů, technologie sanace při obnově, a to s důrazem na jejich vhodnost v různých situacích. V rámci semináře vystoupí zkušení odborníci zabývající se teorií, ale zejména praxí, počítá se s kvalitním a názorným obrazovým doprovodem, odbornou diskusí a tištěným sborníkem.

Další informace »

Plán činnosti společnosti STOP pro rok 2016

Členská schůze odsouhlasila návrh činnosti na rok 2016, a to uspořádání čtyř seminářů a vydání dvou Zpravodajů a ročenky.

Akce Téma Odborný garant: Termín
Ročenka 2015 Redakční rada 4/2016
Seminář S1/2016 SANACE BUDOV PROTI NADMĚRNÉ VLHKOSTI II Pavel Fára 28. 4. 2016
Seminář S2/2016 OBNOVA FASÁD HISTORICKÝCH STAVEB Miloš Solař 9. 6. 2016
Seminář S3/2016 BARVY V PAMÁTKOVÉ PÉČI Ondřej Šefců 20. 10. 2016
Seminář S4/2016 DŘEVO Ondřej Šefců a Pavel Jakoubek 1. 12. 2016
Zpravodaj svazek 18, č.1 Restaurování voskových předmětů Petr Kotlík 6/2016
Zpravodaj svazek 18, č.2 OKNA I Ondřej Šefců 9/2016

Dále pokračujeme v experimentech na hradě Křivoklát a dlouhodobých zkouškách chování fasádních nátěrů vystavených přírodnímu stárnutí v areálu společnosti Baumit spol. s r.o. v Brandýse n. Labem.

Také nabízíme výukové kurzy z oblasti technologie ochrany památek. Program, místo, čas konání a další podmínky dojednáme vždy s konkrétními zájemci individuálně.