Stránka 2 z 4

Seminář DŘEVO A OPRAVY HISTORICKÝCH BUDOV

Průzkumy, poškození, sanace, úpravy.

Termín konání: čtvrtek 1. prosince 2016
Místo konání: Přednáškový sál Městské knihovny v Praze – Ústřední knihovna, Mariánské náměstí 98/1, Praha 1

Registrace byla uzavřena.

Seminář STOP Dřevo a opravy historických budov je tentokrát zaměřen na problematiku dřeva a obnovu dřevěných součástí historických objektů zejména z pohledu zkoumání jejich fyzického stavu, možností jejich sanace a ochrany. V příspěvcích budou rozebrány zásady výběru materiálů, technologie sanace při obnově, a to s důrazem na jejich vhodnost v různých situacích. V rámci semináře vystoupí zkušení odborníci zabývající se teorií, ale zejména praxí, počítá se s kvalitním a názorným obrazovým doprovodem, odbornou diskusí a tištěným sborníkem.

Další informace »

Plán činnosti společnosti STOP pro rok 2016

Členská schůze odsouhlasila návrh činnosti na rok 2016, a to uspořádání čtyř seminářů a vydání dvou Zpravodajů a ročenky.

Akce Téma Odborný garant: Termín
Ročenka 2015 Redakční rada 4/2016
Seminář S1/2016 SANACE BUDOV PROTI NADMĚRNÉ VLHKOSTI II Pavel Fára 28. 4. 2016
Seminář S2/2016 OBNOVA FASÁD HISTORICKÝCH STAVEB Miloš Solař 9. 6. 2016
Seminář S3/2016 BARVY V PAMÁTKOVÉ PÉČI Ondřej Šefců 20. 10. 2016
Seminář S4/2016 DŘEVO Ondřej Šefců a Pavel Jakoubek 1. 12. 2016
Zpravodaj svazek 18, č.1 Restaurování voskových předmětů Petr Kotlík 6/2016
Zpravodaj svazek 18, č.2 OKNA I Ondřej Šefců 9/2016

Dále pokračujeme v experimentech na hradě Křivoklát a dlouhodobých zkouškách chování fasádních nátěrů vystavených přírodnímu stárnutí v areálu společnosti Baumit spol. s r.o. v Brandýse n. Labem.

Také nabízíme výukové kurzy z oblasti technologie ochrany památek. Program, místo, čas konání a další podmínky dojednáme vždy s konkrétními zájemci individuálně.

Seminář BARVY V PAMÁTKOVÉ PÉČI

Odraz barevného vjemu v psychice, architektuře a umění.

Termín konání: čtvrtek 20. října 2016
Místo konání: Přednáškový sál Městské knihovny v Praze – Ústřední knihovna, Mariánské náměstí 98/1, Praha 1

Seminář je realizován s finanční podporou Ministerstva kultury ČR.

Registrace byla uzavřena.

Seminář STOP Barvy v památkové péči má cíleně navázat na seminář STOP Identifikace barev v památkové praxi, který byl s úspěchem realizován v roce 2015. Navazující seminář si klade za cíl, s využitím některých objasněných skutečností ohledně identifikace a vzájemného působení barev na prvním semináři, dále rozvést teorie barevných harmonií a řešení barevnosti u historické architektury. V rámci několika příspěvků by měly být probrány otázky barevného vkusu v průběhu staletí, proměn barevného cítění z hlediska geografického, dále možnosti zdrojů případného studia historické barevnosti a také způsoby, jak pracovat s nabytými informacemi. V rámci semináře by měli vystoupit odborníci specializovaní v různých oborech, počítá se s kvalitním a názorným obrazovým doprovodem, odbornou diskuzí a tištěným sborníkem.

Další informace »

Seminář OBNOVA FASÁD HISTORICKÝCH STAVEB

Termín konání: čtvrtek 9. června 2016
Místo konání: Přednáškový sál Městské knihovny v Praze – Ústřední knihovna, Mariánské náměstí 98/1, Praha 1

Seminář je realizován s finanční podporou Ministerstva kultury ČR.

Registrace byla uzavřena.

Podtitul: Potřeba aktualizace doktríny památkové péče

Obnova fasád patří k nejčastějším úlohám památkové péče. Položíme-li si však otázku, co je cílem památkové obnovy, zjistíme, že sdílený sjednocující názor není k dispozici. Poslední ucelenou soustavu názorů vytvořilo SÚRPMO v 80. letech 20. století. Co doktrínu SÚRPMO nahradilo? Jaký názor zohledňuje zkušenost a posun posledních 30 let?

Další informace »