Členská schůze odsouhlasila návrh činnosti na rok 2024, a to uspořádání tří seminářů , vydání dvou Zpravodajů, Ročenky 2023 a příprava dvou publikací.

Uspořádání tří seminářů (příp. webinářů) na téma:

  • S1/2024 Keramická staviva v historických stavbách (25. 4. 2024),
  • S2/2024 Drobná architektura v krajině (6. 6. 2024),
  • S30/2024 STOP – 30 let v památkové péči. Diskurz památkových požadavků a technologických možností. (7. 11. 2024),

Vydání Ročenky 2023, dvou Zpravodajů a dvou publikací na téma:

  • Zpravodaj 1/2024 – Štěrkové a mlatové cesty – Aleš Dittert, Ondřej Šefců (1. pololetí)
  • Zpravodaj 2/2024 – Nové materiály minulého století – Pavla Rovnaníková (2. pololetí)
  • Monografie 1: Sanace vlhkého zdiva – Pavel Fára, Robert Gill
  • Monografie 2: Omítky, chemické a technologické vlastnosti – Pavla Rovnaníková

Podrobnosti najdete zde: Plán činnosti.

[Registrace na semináře]