Členská schůze odsouhlasila návrh činnosti na rok 2024, a to uspořádání tří seminářů  a vydání dvou Zpravodajů, Ročenky 2023 a příprava dvou publikací.

[Registrace na semináře]

Seminář S1/2024 Keramická staviva v historických stavbách
Pavla Rovnaníková, Veronika Koberová 25. 4. 2024
Seminář S2/2024 Drobná architektura v krajině
Aleš Dittert, Ondřej Šefců 6. 6. 2024
Seminář S30/2024 STOP – 30 let v památkové péči. Diskurz památkových požadavků a technologických možností.
Pavel Fára, Irena Kučerová, Andrea Nasswettrová, Pavla Rovnaníková, Ondřej Šefců 7. 11. 2024
Ročenka 2023 Ročenka Redakce STOP ve spolupráci s Robertem Gillem  
Zpravodaj č. 1/2024 Štěrkové a mlatové cesty Aleš Dittert, Ondřej Šefců 1. pol.
Zpravodaj  č. 2/2024 Nové materiály minulého století Pavla Rovnaníková 2. pol.
Monografie 1: SANACE VLHKÉHO ZDIVA Pavel Fára, Robert Gill  
Monografie 2: OMÍTKY. CHEMICKÉ A TECHNOLOGICKÉ VLASTNOSTI Pavla Rovnaníková  

Místo konání všech seminářů: Přednášková aula domu ABF, Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 833/31, Praha 1.