Národní památkový ústav, generální ředitelství
Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1
Tel.: 257 010 111,
e-mail: epodatelna@npu.cz
www.npu.cz