Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
Cesta na Červený most 6
814 06 Bratislava, Slovenská republika
telefón – ústredňa: 02/20464111
fax: 02/547 75 844
e-mail: podatelna@pamiatky.gov.sk
http://www.pamiatky.sk/sk