Texty vzniklé při aktivitách společnosti STOP – závěry z vybraných workshopů, pracovních setkání a výzkumných akcí.

Znečistění fasád drobným hmyzem

Výzkumná akce, jejímž cílem bylo objasnění původce charakteristického znečistění fasád drobnými pavučinkami, byla organizována společností v letech 1999 – 2001. Jejím výsledkem jsou zde uvedené závěry. Další podrobnosti byly otištěny ve Zpravodaji STOP, roč. 4, č. 1 (2002).

Příklad znečistění fasády pavučinkami

Příklad znečistění fasády pavučinkami

 

Magnetokinetické metody sanace vlhkosti

Workshop na téma možnosti použití magnetokinetických metod pro sanaci vlhkých objektů se konal v prosinci 2003. Zúčastnilo se ho více jak 50 odborníků (PDF 87 KB) na danou problematiku včetně zástupců firem, které uvedená zařízení dodávají. Výsledky setkání jsou shrnuty v zápise (PDF 158 KB).

 

Rozvlákňování dřeva

Workshop na téma rozvlákňování dřeva jako důsledek ošetření dřeva protipožárními nátěry obsahujícími amonné soli kyseliny sírové a fosforečné se konal 7. 12. 2010. Výsledky výzkumných prací zde prezentované jsou ve sborníku. Na podkladě těchto výsledků a diskuse účastníků workshopu bylo zpracováno doporučení pro sanaci rozvlákněného dřeva.

 

Geopolymery v památkové péči

Workshop na téma geopolymery v památkové péči se konal 6. 12. 2012. Zúčastnilo se ho téměř 40 odborníků na danou problematiku včetně zástupců výrobce komerčně dostupných produktů. Jednotlivé příspěvky jsou otištěny ve sborníku. Výsledky setkání jsou shrnuty v závěrech (pdf 176 kB), které byly zpracovány na podkladě přednesených příspěvků i diskuse účastníků jednání.