Při plánování našich seminářů vyhledáváme témata týkající se aktuálních problémů ochrany památek, avšak zajímavá pro širší odbornou veřejnost. Na seminářích je všem přítomným opět poskytován prostor k diskusi a polemice. Naší zásadou stále zůstává publikace tištěného sborníku semináře ke dni jeho konání, aby ho měl každý posluchač při přednáškách k dispozici. Výrobcům materiálů a technologií vhodných pro památkovou péči, kterých se týká téma konkrétního semináře, nabízíme o přestávce prostor pro informování našich posluchačů o své nabídce.

I v roce 2024 pro Vás připravujeme tři semináře / webináře s aktuálními tématy, bezprostředně reagujícími na potřeby oboru památkové péče a návrhy členů společnosti. Průběžně budete informováni zde, na našich stránkách o jednotlivých programech seminářů a možnosti Vaší registrace.

Dále pokračujeme v experimentech na hradě Křivoklát a dlouhodobých zkouškách chování fasádních nátěrů vystavených přírodnímu stárnutí v areálu společnosti Baumit spol. s r.o. v Brandýse n. Labem.

Nadcházející akce v roce 2024

6. 6. 2024

Drobná architektura v krajině

Odborní garanti: Aleš Dittert, Ondřej Šefců
Garant za památkovou péči: Ondřej Šefců
Moderátor: Ondřej Šefců


7. 11. 2024

STOP – 30 let v památkové péči. Diskurz památkových požadavků a technologických možností.

Odborní garanti: Pavel Fára, Irena Kučerová, Andrea Nasswettrová, Ondřej Šefců, Pavla Rovnaníková
Garant za památkovou péči: Ondřej Šefců
Moderátor: Ondřej Šefců

Již konané akce v roce 2024

25. 4. 2024

Keramická staviva v historických stavbách

Odborní garanti: Pavla Rovnaníková, Veronika Koberová
Garant za památkovou péči: Ondřej Šefců
Moderátor: Ondřej Šefců

Již konané akce v roce 2023

20. 4. 2023

Moderní materiály minulého století ll

Odborní garanti: Pavla Rovnaníková, Martin Vyšvařil
Garant za památkovou péči: Ondřej Šefců
Moderátor: Ondřej Šefců
8. 6. 2023

Biokoroze stavebních materiálů

Garanti: Andrea Nasswettrová, Irena Kučerová, Pavel Šťastný
Garant za památkovou péči: Ondřej Šefců
Moderátor: Ondřej Šefců
5. 10. 2023

Speciální užití dřeva v historických stavbách II

Garanti: Andrea Nasswettrová, Marek Polášek
Garant za památkovou péči: Ondřej Šefců
Moderátor: Ondřej Šefců

23. 11. 2023

Sepulkrální památky

Odborní garanti: Pavel Fára, Veronika Koberová
Garant za památkovou péči: Ondřej Šefců
Moderátor: Ondřej Šefců

Již konané akce v roce 2022

31. 3. 2022 – SEMINÁŘ/WEBINÁŘ

Speciální užití dřeva v historických stavbách

Odborný garant: Andrea Nasswettrová

26. 5. 2022

Chronické chyby při odvlhčování památek

Odborný garant: Pavel Fára

6. 10. 2022 – SEMINÁŘ/WEBINÁŘ

Moderní materiály ve stavbách minulého století

Odborný garant: Ondřej Šefců

10. 11. 2022

Okna III – atypický přístup k výměně oken v památkové péči

Odborný garant: Ondřej Šefců

Již konané akce v roce 2021

WEBINÁŘ: 15. 4. 2021

Beton v památkové péči

Odborný garant: Pavla Rovnaníková
Místo konání: on-line webinář
WEBINÁŘ: 20. 5. 2021

Údržba památkových objektů

Odborný garant: Ondřej Šefců, Pavel Fára
Místo konání: Přednášková aula domu ABF
WEBINÁŘ: 14. 10. 2021

Povrchové úpravy stavebních památek – nátěry omítek, betonu a dřeva

Odborný garant: odborný garant: Pavla Rovnaníková
WEBINÁŘ: 25. 11. 2021

Povrchy památkově významných komunikací

Odborný garant: Ondřej Šefců
Místo konání: on-line webinář

Již konané akce v roce 2020

WEBINÁŘ: Čtvrtek 26. 11. 2020, přihlášení 9:15–9:30

Povrchové úpravy dřeva a dřevěných prvků historických staveb

Odborný garant: Andrea Nasswettrová
Místo konání: on-line webinář

WEBINÁŘ: Čtvrtek 10. 12. 2020

Obnova terasních a ohradních zdí památkových budov

Odborní garanti: Pavel Fára, Jan Zima
Místo konání: on-line webinář

Již konané akce v roce 2019

4. 4. 2019

Atributy průzkumů dřevěných konstrukcí památkových objektů

Odborný garant: Andrea Nasswettrová
Místo konání: Přednášková aula domu ABF
23. 5. 2019

Tvrdé omítky jako finální úprava fasád – záchrana, údržba, obnova

Odborný garant: Pavla Rovnaníková, Pavel Fára
Místo konání: Přednášková aula domu ABF
3. 10. 2019

Fasádní nátěry – provádění, příprava podkladu, obnova

Odborný garant: Ondřej Šefců, Viktor Heidingsfeld
Místo konání: Přednášková aula domu ABF
14. 11. 2019

Odsolování zdiva památkových objektů

Odborný garant: Pavla Rovnaníková, Pavel Fára
Místo konání: Přednášková aula domu ABF

Již konané akce v roce 2018

12. 4. 2018

Dřevo a opravy historických budov II

Odborný garant: Ondřej Šefců, Andrea Nasswettrová
Místo konání: přednáškový sál v Domu národnostních menšin v blízkosti I. P. Pavlova
24. 5. 2018

Památky a vnitřní klima

Odborný garant: Pavel Fára
Místo konání: Přednášková aula domu ABF
11. 10. 2018

Co se v památkové péči (ne)osvědčilo

Odborný garant: Ondřej Šefců, Pavel Jakoubek
Místo konání: Přednášková aula domu ABF
29. 11. 2018

Torzální architektura II

Odborný garant: Pavla Rovnaníková, Pavel Fára
Místo konání: Přednášková aula domu ABF

Již konané akce v roce 2017

20. 4. 2017

Seminář NEDESTRUKTIVNÍ PRŮZKUMY

Odborný garant: Ondřej Šefců, Petr Řezáč
Místo konání: Přednáškový sál Městské knihovny v Praze

15. 6. 2017

Seminář POVRCHOVÉ ÚPRAVY KAMENE

Odborný garant: Miloš Solař, Petr Kotlík
Místo konání: Přednáškový sál Městské knihovny v Praze

12. 10. 2017

Seminář Aplikace barev v památkové praxi

Odborný garant: Ondřej Šefců
Místo konání: Přednáškový sál Městské knihovny v Praze

30. 11. 2017

Seminář TORZÁLNÍ ARCHITEKTURA (technologie konzervování, památková obnova)

Odborný garant: Pavla Rovnaníková, Pavel Fára
Místo konání: Přednáškový sál Městské knihovny v Praze

Již konané akce v roce 2016

28. dubna 2016

Seminář Sanace budov proti nadměrné vlhkosti II

Odborný garant: Pavel Fára – místopředseda spolku
Místo konání: Přednáškový sál Městské knihovny v Praze

9. června 2016

Seminář Obnova fasád historických staveb

„potřeba aktualizace doktríny památkové péče“
Odborný garant: Miloš Solař – člen spolku
Místo konání: Přednáškový sál Městské knihovny v Praze

20. října 2016

Seminář Barvy v památkové péči

(cíleně navazující na loňský seminář STOP Identifikace barev v památkové praxi)

Odborný garant: Ondřej Šefců – místopředseda spolku
Místo konání: Přednáškový sál Městské knihovny v Praze

1. prosince 2016

Seminář Dřevo a opravy historických budov – průzkumy, poškození, sanace, úpravy

Odborný garant: Ondřej Šefců – místopředseda spolku, Pavel Jakoubek – člen spolku
Místo konání: Přednáškový sál Městské knihovny v Praze

Již konané akce v roce 2015

9. 4. 2015

Seminář Okna historických budov II

Seminář byl zařazen do projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT
Místo konání: Přednáškový sál Městské knihovny v Praze – Ústřední knihovna
23. 4. 2015

Workshop Stárnutí fasádních barev

Místo konání: Areál firmy Baumit spol. s r. o., Brandýs n. Labem
14. 5. 2015

Seminář Statické zajištění historických staveb

Seminář byl zařazen do projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT
Místo konání: Přednáškový sál Městské knihovny v Praze – Ústřední knihovna
11. 6. 2015

Seminář Identifikace barev v památkové praxi

Místo konání: Přednáškový sál Městské knihovny v Praze – Ústřední knihovna
Seminář byl uspořádán za finanční podpory Ministerstva kultury ČR
22.10.2015

Seminář Restaurování voskových předmětů

Místo konání: Přednáškový sál Městské knihovny v Praze – Ústřední knihovna
Seminář byl uspořádán za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.
26.11.2015

Seminář Problematické partie fasád u památkových objektů

Místo konání: Přednáškový sál Městské knihovny v Praze – Ústřední knihovna