Termín konání: čtvrtek 26. května 2022, 9:30
Místo konání: webinář on-line a prezenčně Přednášková aula domu ABF, Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 833/31 (v průchodu), Praha 1
(instrukce k přihlášení do webináře zašleme registrovaným posluchačům e-mailem v den konání akce).

Seminář je realizován s finanční podporou Ministerstva kultury České republiky.

Seminář jsme pro vás nově připravili jak formou prezenční (max. 100 účastníků), tak formou webináře – on-line přenosem přednášek doplněných chatem pro zasílání Vašich dotazů přednášejícím.

Seminářem vás opět provede Ing. arch. Ondřej Šefců.

Účastníci on-line webináře budou mít možnost stažení sborníku v PDF.

Program semináře

Anotace semináře

Seminář si klade za cíl seznámit odbornou veřejnost s možnostmi i limity řešení sanace vlhkosti na památkových objektech. Naváže na cyklus seminářů „Co se v památkové péči (ne)osvědčilo“ a webinář „Údržba památkových objektů“. Akcentováno bude hledisko sanace spodní stavby. Posluchači budou také seznámeni s opatřeními používanými v minulosti. Bude diskutováno o jejich přenositelnosti do současných podmínek i o použití „moderních alternativních“ postupů.
Pro volbu vhodného postupu sanace je podstatný i kvalitní vlhkostní průzkum stavby. Nestačí jen změřit vlhkost zdiva, ale nutné je znát i širší souvislosti: stavebně-historické, geologické, statické, materiálové apod. Na příkladech bude ukázáno, jak podcenění přípravy zhoršilo vlhkostní stav konkrétních staveb. Část přednášek se bude zabývat i povrchovými úpravami včetně jejich dopadů na vlhkostní stav zdiva.

Seminář je určen pracovníkům památkových ústavů, státní správy a územních samospráv, správcům památkových objektů, restaurátorům a konzervátorům, architektům a projektantům, studentům a učitelům odborných škol a dalším zájemcům o ochranu památek.

Program semináře

09:00-09:30Prezenční registrace účastníků semináře, přihlášení účastníků do virtuální místnosti
09:30Zahájení, informace o společnosti STOP
prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc., předsedkyně výboru STOP
09:45Vlhkostní poruchy zdiva historických objektů. Příčiny a souvislosti
Ing. Lukáš Balík Ph.D., Kloknerův ústav ČVUT v Praze
10:20Obvyklé chyby venkovního odvodnění stavebních památek
Ing. arch. Ondřej Šefců, NPÚ, územní odborné pracoviště v Praze
10:50Vodorozpustné soli, jejich působení ve zdivu. Možnosti řešení
Prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc., Fakulta stavební VUT v Brně
11:30Ekologicky šetrné odsolování zdiva pomocí nástřiků buničiny
Michal Flosman, CIUR a.s.
12:00Přestávka 45 min.
12:45Opakované chyby při sanaci vlhkých staveb
Ing. Pavel Fára, CUBUS s.r.o.
13:15Problémy při odvodňování spodní stavby budov
Ing. Aleš Dittert, FA ČVUT, soudní znalec v oboru stavebnictví
13:45Novodobé izolační systémy pro ochranu zdiva proti vlhkosti
Ing. Pavel Šťastný, CSc., Remmers s.r.o.
14:15Diskuze, předpokládaný závěr semináře/webináře

Poznámka: Pořádající společnost si vyhrazuje právo částečných změn programu semináře. Diskuze bude probíhat vždy po skončení jednotlivých přednášek.

STOP logo

Odborný garant semináře:

Ing. Pavel Fára


Výše účastnického poplatku je 1 694 Kč s DPH za osobu.
Pro studenty činí výše poplatku 363 Kč s DPH (sborník jen v PDF).
Přidružení členové STOP mají vstup za podmínek dle uzavřené Smlouvy o přidruženém členství.

Přihlášení je možné:
do 24. 5. 2022 23:59 (prezenční účast)
– do 25. 5. 2022 23:59 (on-line účast).

Platbu účastnického poplatku je nutné provést až po registraci, a to bankovním převodem nejpozději do 25. 5. 2022 na číslo účtu:  2600533432 / 2010 (Fio banka a.s.), variabilní symbol je vygenerován registračním systémem (obdržíte e-mailem po registraci).

Přihlašování k webináři: Přihlašovací údaje svázané s vaším registračním číslem a aktuální informace Vám zašleme nejpozději v den konání webináře na e-mail, který jste zadali při registraci.

Technické požadavky:
– Datová linka: rychlost > 1 Mb/s
– Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML 5
– Reproduktory / sluchátka.

Organizační garant semináře:
Společnost pro technologie ochrany památek – STOP
Ing. Monika Najmanová, tel.: 730 850 950, e-mail: seminare@pamatky-stop.cz

Mediální partner:

propamatky.info