Termín konání: čtvrtek 31. března 2022, 10:00
Místo konání: Přednášková aula domu ABF, Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 833/31 (v průchodu), Praha 1
(instrukce k přihlášení do webináře zašleme registrovaným posluchačům e-mailem v den konání akce).

Seminář je realizován s finanční podporou Ministerstva kultury České republiky.

Seminář jsme pro vás nově připravili jak formou prezenční (max. 50 účastníků), tak formou webináře – on-line přenosem přednášek doplněných chatem pro zasílání Vašich dotazů přednášejícím.

Seminářem vás opět provede Ing. arch. Ondřej Šefců.

Účastníci on-line webináře budou mít možnost stažení sborníku v PDF.

Program semináře

Anotace semináře
Klíčové v tomto semináři budou historické stavby z pohledu jejich významných atributů charakterizující daný typ stavby. Vybrali jsme tři skupiny staveb: sakrální, lidové a technické či užitkové stavby. Snahou je rozvést dialog a podat informace o užití, výběru a zpracování dřeva vybraných staveb, na předmětech a výrobcích, jež jsou pro tyto stavby typické. U sakrálních staveb budeme řešit výběr a zpracování dřeva pro výrobu varhan, zejména jejich dřevěných součástí: např. dřevěných píšťal, vzdušnic apod. Pozornost zaměříme také na dřevo použité při stavbě oltářů. U lidových staveb budeme řešit otázky týkající se dřevěných šindelů: druhy dřeva a jejich vhodnost, způsoby opracování včetně dopadů na výslednou kvalitu a trvanlivost. U technických staveb se zaměříme na významné dřevěné části. Např. u mlýnské technologie na mlýnská kola, mlýnská větrná kola, hřídele, ozubená kola apod.
Vybranými přednáškami chceme na semináři připomenout a ukázat využití dřeva v částech technologií, či technických detailech a konstrukcích. Ty jsou poněkud opomíjeny či zastíněny tématy dřevěných konstrukcí a složitých celků staveb. Přitom se jedná o části velmi řemeslně náročné, technicky často důmyslně řešené a z pohledu výběru druhu dřeva velmi zajímavé. Zvolené téma přispěje k informovanosti a dokreslení pohledu na jednotlivé druhy staveb.

Seminář je určen pracovníkům památkových ústavů, státní správy a územních samospráv, správcům památkových objektů, restaurátorům a konzervátorům, architektům a projektantům, studentům a učitelům odborných škol a dalším zájemcům o ochranu památek.

Program semináře

09:30-10:00Prezenční registrace účastníků semináře, přihlášení účastníků do virtuální místnosti
10:00Zahájení, informace o společnosti STOP
prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc., předsedkyně výboru STOP
10:10Zkušenosti s poškozením dřevěných konstrukcí v rámci projektu preventivní údržby – Pro Monumenta
Ing.arch. Pavol Ižvolt, PhD., Pro Monumenta
10:55Od vantrok až po střechu aneb Dřevo ve vodních mlýnech
Mgr. Rudolf Šimek
11:40Střípky z mozaiky – využití specifických vlastností některých dřevin v minulosti
Ing. Marek Polášek, Ph.D., Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s.p.
12:25Přestávka 30 min.
12:55Použití rozličných odrůd dřeva v historické stavební a řemeslné praxi
Ing. arch. Ondřej Šefců, NPÚ, ú. o. p. v Praze
13:40Minerální silikátové barvy na dřevo
Ing. Robert Plaskura, KEIMFARBEN, s.r.o.
14:15Předpokládaný závěr semináře/webináře

Poznámka: Pořádající společnost si vyhrazuje právo částečných změn programu semináře. Diskuze bude probíhat vždy po skončení jednotlivých přednášek.

STOP logo

Odborní garanti a moderátoři semináře:

Ing. Andrea Nasswettrová, Ph.D., MBA, STOP;
Ing. arch. Ondřej Šefců, STOP; NPÚ, územní odborné pracoviště v Praze


Výše účastnického poplatku je 1 694 Kč s DPH za osobu.
Pro studenty činí výše poplatku 363 Kč s DPH (sborník jen v PDF).
Přidružení členové STOP mají vstup za podmínek dle uzavřené Smlouvy o přidruženém členství.

Přihlášení je možné:
do 29. 3. 2022 23:59 (prezenční účast)
– do 30. 3. 2022 23:59 (on-line účast).

Platbu účastnického poplatku je nutné provést až po registraci, a to bankovním převodem nejpozději do 30. 3. 2022 na číslo účtu:  2600533432 / 2010 (Fio banka a.s.), variabilní symbol je vygenerován registračním systémem (obdržíte e-mailem po registraci).

Přihlašování k webináři: Přihlašovací údaje svázané s vaším registračním číslem a aktuální informace Vám zašleme nejpozději v den konání webináře na e-mail, který jste zadali při registraci.

Technické požadavky:
– Datová linka: rychlost > 1 Mb/s
– Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML 5
– Reproduktory / sluchátka.

Organizační garant semináře:
Společnost pro technologie ochrany památek – STOP
Ing. Monika Najmanová, tel.: 730 850 950, e-mail: seminare@pamatky-stop.cz

Mediální partner:

propamatky.info