Členská schůze odsouhlasila návrh činnosti na rok 2022, a to uspořádání čtyř seminářů  a vydání dvou Zpravodajů a Ročenky 2021.

Uspořádání čtyř seminářů (příp. webinářů) na téma:

  • S1/2022 Speciální užití dřeva v historických stavbách (duben 2022),
  • S2/2022 Chronické chyby při odvlhčování památek (květen 2022),
  • S3/2022 Moderní materiály ve stavbách minulého století (říjen 2022),
  • S4/2022 Okna III – atypický přístup k výměně oken v památkové péči.

Vydání Ročenky 2021 a dvou Zpravodajů na téma:

  • Zpravodaj 1/2022 – Památky a vnitřní klima
  • Zpravodaj 2/2022 – Publikace Stopu od roku 1996 – 2022

Podrobnosti najdete zde: Plán činnosti.

[Registrace na semináře]