Termín konání: čtvrtek 25. listopadu 2021, 9:30
Místo konání: on-line webinář
(instrukce k přihlášení do webináře zašleme registrovaným posluchačům e-mailem před konáním akce).

Seminář jsme pro vás připravili opět pouze formou WEBINÁŘE – on-line přenosu přednášek doplněných chatem pro zasílání Vašich dotazů přednášejícím. Dotazy budou přednášejícími zodpovězeny na konci každé přednášky.

Webinářem vás opět provede Ing. arch. Ondřej Šefců.

Účastníci on-line webináře budou mít možnost stažení sborníku webináře v PDF.

Anotace semináře
Zatímco úprav průčelí památek, třeba změny barevnosti nebo výměny krytiny si všimne skoro každý, málo kdo z nás vnímá, po jakém povrchu vlastně šlape či jezdí a mnozí si sotva uvědomí, jakou hodnotu mají historické povrchy. Jsme příliš často svědky, jak se kvalitní povrch památkově významných komunikací nahrazuje materiálem lacinějším, méně hodnotným, chybně použitým či vysloveně nevhodným. Jakýmsi zaklínadlem se stala hladkost povrchu, či jednoduchost pokládky, bez ohledu na další parametry a to i estetické. Tímto způsobem jsme přišli o mnohé cenné a kvalitní dlažby, kdy kamenné plotny či mramorové desky nahradily tupé betonové odlitky nebo jakési umělé aglomeráty, zoufale se tvářící jako přírodní kámen. Mnoho zbytečných pochybení vzniklo při chroniky se opakujících chybách v provádění mlatových a štěrkových cest nebo jejich zanedbané údržby. Další historicky cenné, ale i vlastnostmi užitečné povrchy, jako dřevěné špalíkové dlažby nebo hlinité podlahy jsou obestřeny jakousi areolou tajemství, byť jde o prastaré technologie, které v minulosti zvládal každý sedlák. Konference společnosti STOP má za cíl definovat obvyklá dilemata a pochybení a následně uvést kvalitní příklady realizací a doporučené postupy.

Seminář je určen pracovníkům památkových ústavů, státní správy a územních samospráv, správcům památkových objektů, restaurátorům a konzervátorům, architektům a projektantům, studentům a učitelům odborných škol a dalším zájemcům o ochranu památek.

Program semináře

09:15-09:30Přihlášení účastníků do virtuální místnosti
09:30Zahájení, informace o společnosti STOP
prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc., předsedkyně výboru STOP
09:35Povrchy historických komunikací identifikované v archeologických výzkumech v Praze
Mgr. Jan Havrda, NPÚ, územní odborné pracoviště v Praze
10:10Po čem šlapeme: úvahy na téma obnovy či náhrady historických povrchů komunikací
Ing. arch. Ondřej Šefců, STOP, NPÚ, územní odborné pracoviště v Praze
11:00Obnova a náhrada historických dlažeb v Praze – zkušenosti z praxe
Ing. arch. David Měska, NPÚ, územní odborné pracoviště v Praze
11:30Přestávka 30 min.
12:00Zkušenosti s prováděním hliněných podlah a mazanin v památkách lidové architektury
PhDr. Martin Novotný, Ph.D., Národní ústav lidové kultury, Strážnice
12:30Písčité mlatové cesty – provádění, údržba, časté chyby
Ing. Aleš Dittert, projektant, soudní znalec
13:00Použití dřevěných špalíkových dlažeb – technologie provádění, časté chyby
Ing. Marek Polášek, Ph.D., Výzkumný a vývojový dřevařský ústav, Praha
13:30Vzorové realizace mlatových povrchů, chyby v provádění
Ing. Jiří Slepička, Zahradní architektura Tábor, s.r.o.
14:00Předpokládaný závěr webináře

Poznámka: Pořádající společnost si vyhrazuje právo částečných změn programu semináře.

STOP logo

Odborný garant a moderátor semináře:

Ing. arch. Ondřej Šefců, NPÚ, územní odborné pracoviště v Praze


Výše účastnického poplatku je 1 400 Kč za osobu.
Pro studenty činí výše poplatku 250 Kč (sborník jen v PDF).
Přidružení členové STOP mají vstup za podmínek dle uzavřené Smlouvy o přidruženém členství.
(Ceny jsou uvedeny včetně DPH.)

Přihlášení je možné do 24. 11. 2021 (23:59).

Platbu účastnického poplatku je nutné provést až po registraci, a to bankovním převodem nejpozději do 24. 11. 2021 na číslo účtu:  2600533432 / 2010 (Fio banka a.s.), variabilní symbol je vygenerován registračním systémem (obdržíte e-mailem po registraci).

Přihlašování k webináři: Přihlašovací údaje svázané s vaším registračním číslem a aktuální informace Vám zašleme nejpozději během dne před konáním webináře na e-mail, který jste zadali při registraci.

Technické požadavky:
– Datová linka: rychlost > 1 Mb/s
– Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML 5
– Reproduktory / sluchátka.

Organizační garant semináře:
Společnost pro technologie ochrany památek – STOP
Ing. Monika Najmanová, tel.: 730 850 950, e-mail: seminare@pamatky-stop.cz

Mediální partner:

propamatky.info