Termín konání: čtvrtek 14. října 2021, 9:30
Místo konání: on-line webinář
(instrukce k přihlášení do webináře zašleme registrovaným posluchačům e-mailem před konáním akce).

Seminář jsme pro vás připravili opět pouze formou WEBINÁŘE – on-line přenosu přednášek doplněných chatem pro zasílání Vašich dotazů přednášejícím. Dotazy budou přednášejícími zodpovězeny na konci každé přednášky.

Webinářem vás opět provede Ing. arch. Ondřej Šefců.

Účastníci on-line webináře budou mít možnost stažení sborníku webináře v PDF. Tištěný sborník zašleme po konání akce poštou na adresu uvedenou při registraci.

Seminář bude věnován nátěrům na stavebních památkách. Nátěry byly používány od nejstarších dob, mají funkci nejen estetickou, ale i ochrannou. Z hlediska památkářského se seminář bude zabývat úvahou, zda natírat, či nenatírat, a když natírat, tak jaký druh nátěrové hmoty zvolit. Budou probrány obecné principy nátěrových hmot, dříve používané hmoty a jejich současné náhrady. Pozornost bude věnována požadavkům na přípravu podkladu i normativním dokumentům pro výrobky, jež jsou vhodné jako povrchové úpravy stavebních památek. Přednášky se dotknou také složení vápenných nátěrů. Budou podány informace o tereziánské žluti, emulzních barvách použitých na stavbách ve 30. letech 20. století i o krycích či lazurních nátěrech na beton. Problematika nátěrů dřevěných prvků bude zaměřena na jejich fungicidní vlastnosti včetně směřování vývoje v této oblasti.

Seminář je určen pracovníkům památkových ústavů, státní správy a územních samospráv, správcům památkových objektů, restaurátorům a konzervátorům, architektům a projektantům, studentům a učitelům odborných škol a dalším zájemcům o ochranu památek.

Program semináře

09:15-09:30Přihlášení účastníků do virtuální místnosti
09:30Zahájení, informace o společnosti STOP
prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc., předsedkyně výboru STOP
09:40Nátěrové hmoty v minulosti a jejich současné náhrady
prof. Ing. Andréa Kalendová, Dr., Fakulta chemicko-technologická, UPCE
10:20Několik poznámek k problematice vápenných nátěrů
prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc., Fakulta stavební VUT v Brně
10:50Nátěry na dřevo s fungicidními vlastnostmi a nové směry vývoje
Ing. Andrea Nasswettrová, Ph.D., STOP
11:10Membranit – emulzní nátěr na pražských stavbách pojišťovny Riunione Adriatica di Sicurtà ve 30. letech 20. století
Ing. Pavel Fára, CUBUS s.r.o., Ing. Viktor Heidingsfeld, CSc., STOP
11:30Přestávka 40 min.
12:10Natírat, nebo nenatírat? A čím?
Ing. arch. Ondřej Šefců, NPÚ, ú. o. p. v Praze
12:40Normativní dokumenty pro nátěrové hmoty k povrchové úpravě stavebních památek. Požadavky na podklad u minerálních barev
Ing. Martin Jirků, STACHEMA CZ s.r.o. – Divize Povrchové úpravy
13:10Nátěry na betonové povrchy
Ing. Robert Plaskura, KEIMFARBEN, s.r.o.
13:40Zkušenosti a zajímavosti z praxe – fasádní nátěry
Ing. arch. Jan Bárta, AQUA obnova staveb s.r.o.
14:00Předpokládaný závěr semináře

Poznámka: Pořádající společnost si vyhrazuje právo částečných změn programu semináře.

STOP logo

Odborný garant semináře:

prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc., předsedkyně výboru STOP


Výše účastnického poplatku je 1 400 Kč za osobu.
Pro studenty činí výše poplatku 250 Kč (bez nároku na sborník).
Přidružení členové STOP mají vstup za podmínek dle uzavřené Smlouvy o přidruženém členství.
(Ceny jsou uvedeny včetně DPH.)

Přihlášení je možné do 13. 10. 2021 (23:59).

Platbu účastnického poplatku je nutné provést až po registraci, a to bankovním převodem nejpozději do 13. 10. 2021 na číslo účtu:  2600533432 / 2010 (Fio banka a.s.), variabilní symbol je vygenerován registračním systémem (obdržíte e-mailem po registraci).

Přihlašování k webináři: Přihlašovací údaje svázané s vaším registračním číslem a aktuální informace Vám zašleme nejpozději během dne před konáním webináře na e-mail, který jste zadali při registraci.

Technické požadavky:
– Datová linka: rychlost > 1 Mb/s
– Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML 5
– Reproduktory / sluchátka.

Organizační garant semináře:
Společnost pro technologie ochrany památek – STOP
Ing. Monika Najmanová, tel.: 730 850 950, e-mail: seminare@pamatky-stop.cz

Mediální partner:

propamatky.info