Termín konání: čtvrtek 20. května 2021, 9:30
Místo konání: on-line webinář
(instrukce k přihlášení zašleme registrovaným posluchačům e-mailem před konáním akce).

Seminář je realizován s finanční podporou Ministerstva kultury České republiky.

Vzhledem k aktuálnímu nařízení vlády pravděpodobně nebude možná prezenční forma, proto jsme pro vás připravili seminář opět pouze formou WEBINÁŘE – on-line přenosu přednášek doplněných chatem pro zasílání Vašich dotazů přednášejícím. Dotazy budou přednášejícími zodpovězeny na konci každé přednášky.
Webinářem vás opět provede Ing. arch. Ondřej Šefců.
Účastníci on-line webináře budou mít možnost stažení sborníku webináře v PDF. Tištěný sborník zašleme po konání akce poštou na adresu uvedenou při registraci.

Údržba stavebních památek je činnost, která se nezdá být moc atraktivní. Často je podceňovaná a zanedbávaná, ale je velmi (pro památky až životně) důležitá. Při její absenci jsou stavební konstrukce velmi rychle poškozovány, nejdříve z estetického, pak i z funkčního hlediska. Tento proces může být velmi rychlý. Pak nezbývá než provést rozsáhlou, finančně náročnou opravu, při níž často dochází i ke ztrátě cenných památkových prvků. V horších případech se oprava neuskuteční nebo se pro nedostatek finančních prostředků odkládá a celý objekt nebo jeho část zaniká. V druhé polovině 20. století i v uplynulých desetiletích jsme nejen u nás mohli být svědky řady takových případů, vyvolaných různými příčinami.
Na první pohled se mnohé postupy pravidelné údržby zdají být jednoduché. Aby však byly efektivní, musejí vycházet z analýzy stavu objektu i podmínek, jimiž je vystaven, a údržbu je třeba provádět systematicky. Příspěvky na semináři uvedou možnosti průběžné údržby různých stavebních konstrukcí památkových objektů, způsoby monitorování průběžného stavu i diagnostiky poruch. Také se poukáže na legislativní aspekty a uvedou inspirativní příklady organizačního zajištění údržby u nás i v různých zemích.
Seminář si neklade za cíl úplně shrnout dané téma, které je velmi obsáhlé. Spíše akcentuje část problematiky zachycené ve Zpravodaji STOP 1/2018 a podrobněji ukazuje udržovací práce konkrétních stavebních konstrukcí. Věříme, že informace budou užitečné v praxi a případně pomohou vyvolat i zamyšlení či diskuzi nad preventivní ochranou památek a možnostmi jejího rozvíjení.

Seminář je určen pracovníkům památkových ústavů, státní správy a územních samospráv, správcům památkových objektů, restaurátorům a konzervátorům, architektům a projektantům, studentům a učitelům odborných škol a dalším zájemcům o ochranu památek.

Program semináře

09:15-09:30Přihlášení účastníků do virtuální místnosti
09:30Zahájení, informace o společnosti STOP
prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc., předsedkyně výboru STOP
09:40Pohled památkáře na údržbu ve vazbě na typické poruchy historických staveb
Ing. arch. Ondřej Šefců, NPÚ, územní odborné pracoviště v Praze
10:15Preventívna údržba historických stavieb
Ing. arch. Pavol Ižvolt, PhD., MSc., Pamiatkový úrad SR, odbor preventívnej údržby pamiatok
10:45Údržba památek optikou odpovědnosti, technické erudice a péče řádného hospodáře
Ing. Aleš Dittert, FA ČVUT, soudní znalec v oboru stavebnictví
11:15Poruchy dřevěných prvků krovových a stropních konstrukcí a jejich údržba
Ing. Andrea Nasswettrová, Ph.D., MBA, Thermo Sanace s.r.o.
11:45Přestávka 45 min.
12:30Specifika údržby střech historických staveb
Ing. Martin Maršík, FAS Maniny s.r.o.
13:00Bezvýkopové opravy kanalizace areálů budov a přípojek v praxi
Ing. Jan Vávra, TvS-centrum Praha s.r.o.
13:30Udržování vnitřního prostředí v památkových objektech
Ing. Jan Červenák, TP – technika prostředí
14:15Závěr

Poznámka: Pořádající společnost si vyhrazuje právo částečných změn programu semináře.

STOP logo

Odborní garanti semináře:

Ing. arch. Ondřej Šefců, NPÚ, územní odborné pracoviště v Praze
Ing. Pavel Fára, CUBUS s.r.o., místopředseda výboru spolku STOP


Výše účastnického poplatku je 1 400 Kč za osobu.
Pro studenty činí výše poplatku 250 Kč (bez nároku na sborník).
Přidružení členové STOP mají vstup za podmínek dle uzavřené Smlouvy o přidruženém členství.
(Ceny jsou uvedeny včetně DPH.)

Přihlášení je možné do 19. 5. 2021 (23:59).

Platbu účastnického poplatku je nutné provést až po registraci, a to bankovním převodem nejpozději do 19. 5. 2021 na číslo účtu:  2600533432 / 2010 (Fio banka a.s.), variabilní symbol je vygenerován registračním systémem (obdržíte e-mailem po registraci).

Přihlašování k webináři: Přihlašovací údaje svázané s vaším registračním číslem a aktuální informace Vám zašleme nejpozději během dne před konáním webináře na e-mail, který jste zadali při registraci.

Technické požadavky:
– Datová linka: rychlost > 1 Mb/s
– Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML 5
– Reproduktory / sluchátka.

Organizační garant semináře:
Společnost pro technologie ochrany památek – STOP
Ing. Monika Najmanová, tel.: 730 850 950, e-mail: seminare@pamatky-stop.cz

Mediální partner:

propamatky.info