Termín konání: čtvrtek 15. dubna 2021, 9:30
Místo konání: on-line webinář
(instrukce k přihlášení zašleme registrovaným posluchačům e-mailem před konáním akce).

Seminář je realizován s finanční podporou Ministerstva kultury České republiky.

Vzhledem k aktuálnímu nařízení vlády pravděpodobně nebude možná prezenční forma, proto jsme pro vás připravili seminář opět pouze formou WEBINÁŘE – on-line přenosu přednášek doplněných chatem pro zasílání Vašich dotazů přednášejícím. Dotazy budou přednášejícími zodpovězeny na konci každé přednášky.
Webinářem vás opět provede Ing. arch. Ondřej Šefců.
Účastníci on-line webináře budou mít možnost stažení sborníku webináře v PDF. Tištěný sborník zašleme po konání akce poštou na adresu uvedenou při registraci.

Seminář bude věnován betonovým objektům, zahrnujícím jak betonové a železobetonové konstrukce, tak i umělecká díla z betonu. Beton byl do nedávné doby považován za moderní materiál, jehož použití ve stavebních objektech nezakládalo důvod k památkové ochraně. Cementové pojivo se však používá již od poloviny 19. století, to znamená, že mnohé stavby vystavěné z betonu mají již svou památkovou hodnotu a je vhodné je i jako památky chránit. Seminář volně navazuje na seminář „Obnova betonových konstrukcí s kulturní hodnotou“ z r. 2012. Letošní seminář se bude věnovat technologickým pohledům – rozdílu ve vlastnostech cementů od začátku jejich výroby po dnešek, vlastnostem hlinitanových cementů a příčině kolapsů betonových konstrukcí z nich vystavěných. Na stručný přehled příčin degradace betonu naváže diagnostika betonových konstrukcí jako základ návrhu obnovy. Zmíněny budou některé významné stavby z betonu pocházející z 20. století, představena bude sanace betonové konstrukce. Zajímavé budou také informace o pražském Libeňském mostě a zkušenosti restaurátora z obnovy betonového uměleckého díla.

Seminář je určen pracovníkům památkových ústavů, státní správy a územních samospráv, správcům památkových objektů, restaurátorům a konzervátorům, architektům a projektantům, studentům a učitelům odborných škol a dalším zájemcům o ochranu památek.

Program semináře

09:15-09:30Přihlášení účastníků do virtuální místnosti
09:30Zahájení, informace o společnosti STOP
prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc., předsedkyně výboru STOP
Úvodní slovo k webináři
Ing. arch. Ondřej Šefců
09:40Architektonické památky z betonu v České republice
doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc., ČVUT v Praze
10:10Druhy a vlastnosti cementů v minulosti a dnes, hlinitanový cement
prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc., Fakulta stavební VUT v Brně
10:40Degradace betonu a možnosti obnovy jeho povrchu v souladu s požadavky památkové péče
prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc., Fakulta stavební VUT v Brně
11:10Diagnostika památkově chráněných betonových konstrukcí a co je třeba akceptovat při návrhu opravy
doc. Ing. Petr Cikrle, Ph.D., Fakulta stavební VUT v Brně
11:40Přestávka 50 min.
12:30Historický libeňský obloukový most V-009. Diagnostika a možnosti opravy
doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D., Kloknerův ústav ČVUT v Praze
13:00Sanace betonových konstrukcí, příklady z praxe
Ing. Jan Zima, Rekonstrukce památkových objektů-atelier statiky spol. s r.o.
13:30Restaurování betonové sochy Hudebník od Aloise Šutery
MgA. Josef Červinka, restaurátor
14:00Závěr

Poznámka: Pořádající společnost si vyhrazuje právo částečných změn programu semináře.

STOP logo

Odborní garanti semináře:

prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc., předsedkyně výboru STOP


Výše účastnického poplatku je 1 400 Kč za osobu.
Pro studenty činí výše poplatku 250 Kč (bez nároku na sborník).
Přidružení členové STOP mají vstup za podmínek dle uzavřené Smlouvy o přidruženém členství.
(Ceny jsou uvedeny včetně DPH.)

Přihlášení je možné do 15. 4. 2021 (23:59).

Platbu účastnického poplatku je nutné provést až po registraci, a to bankovním převodem nejpozději do 14. 4. 2021 na číslo účtu:  2600533432 / 2010 (Fio banka a.s.), variabilní symbol je vygenerován registračním systémem (obdržíte e-mailem po registraci).

Přihlašování k webináři: Přihlašovací údaje svázané s vaším registračním číslem a aktuální informace Vám zašleme nejpozději během dne před konáním webináře na e-mail, který jste zadali při registraci.

Technické požadavky:
– Datová linka: rychlost > 1 Mb/s
– Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML 5
– Reproduktory / sluchátka.

Organizační garant semináře:
Společnost pro technologie ochrany památek – STOP
Ing. Monika Najmanová, tel.: 730 850 950, e-mail: seminare@pamatky-stop.cz

Mediální partner:

propamatky.info