24. února 2021 se společnost STOP stala členem Rady vědeckých společností ČR.

http://rvs.paleontologie.cz/