Členská schůze odsouhlasila návrh činnosti na rok 2022, a to uspořádání čtyř seminářů  a vydání dvou Zpravodajů a Ročenky 2021.

[Registrace na semináře]

Seminář S1/2022 Speciální užití dřeva v historických stavbách

Andrea Nasswettrová 31. 3. 2022
Seminář S2/2022 Chronické chyby při odvlhčování památek

Pavel Fára 26. 5. 2022
Seminář S3/2022

Moderní materiály ve stavbách minulého století

Ondřej Šefců 6. 10. 2022
Seminář S4/2022

Okna III – atypický přístup k výměně oken v památkové péči

Ondřej Šefců 10. 11. 2022
Ročenka 2021 Ročenka Redakce STOP ve spolupráci s Robertem Gillem  
Zpravodaj č. 1/2022 Památky a vnitřní klima    
Zpravodaj  č. 2/2022 Publikace Stopu od roku 1996 – 2022    

Místo konání všech seminářů: Přednášková aula domu ABF, Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 833/31, Praha 1.