Termín konání: čtvrtek 6. října 2022, 9:30
Místo konání: webinář on-line a prezenčně Přednášková aula domu ABF, Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 833/31 (v průchodu), Praha 1
(instrukce k přihlášení do webináře zašleme registrovaným posluchačům e-mailem v den konání akce).

Seminář jsme pro vás nově připravili jak formou prezenční (max. 100 účastníků), tak formou webináře – on-line přenosem přednášek doplněných chatem pro zasílání Vašich dotazů přednášejícím.

Seminářem vás opět provede Ing. arch. Ondřej Šefců.

Účastníci budou mít možnost stažení sborníku v PDF.

Program semináře

Seminář si klade za cíl diskutovat vlastnostech materiálů používané na stavbách druhé poloviny 20. století a možnosti jejich konzervace či restaurování.
Bude se jednat zejména o různé druhy polymerních látek (plastů), kovových materiálů (hliník a jeho slitiny) a i problematický azbest.

Seminář je určen pracovníkům památkových ústavů, státní správy a územních samospráv, správcům památkových objektů, restaurátorům a konzervátorům, architektům a projektantům, studentům a učitelům odborných škol a dalším zájemcům o ochranu památek.

Seminář/webinář je zařazen do programu celoživotního vzdělávání ČKA a ohodnocen 3 body. Zároveň je zařazen do programu celoživotního vzdělávání ČKAIT a ohodnocen 1 bodem.

Program semináře

09:00-09:30Prezenční registrace účastníků semináře, přihlášení účastníků do virtuální místnosti
09:30Zahájení, informace o společnosti STOP
Ing. Andrea Nasswettrová, Ph.D., MBA, předsedkyně výboru STOP
09:45Úvodní slovo o moderních materiálech ve stavbách 20. století
Ing. arch. Ondřej Šefců, NPÚ, územní odborné pracoviště v Praze
10:15Obnova Intercontinentalu
Ing. arch. Marek Tichý, TaK Architects s.r.o.
11:00Plasty ve stavebnictví a jejich degradace
Ing. Ivana Kopecká, NTM Praha
11:30Degradace a konzervace uměleckých děl z polyesterových pryskyřic
Mgr. Karel Rapouch, TM Brno
12:00Přestávka 45 min.
12:45Restaurování uměleckých děl z polymerů. Dílo Housenka – Perestrojka od Kurta Gebauera
Mgr. Jan Kyncl, Ph.D., restaurátor
13:15Azbest ve stavbách a co s ním?
Prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc., Fak. Stavební VUT Brno
13:45Použití hliníkových materiálů v architektuře
Ing. Kateřina Kreislová, Ph.D. , SVUOM Praha
14:15Diskuze, předpokládaný závěr semináře/webináře

Poznámka: Pořádající společnost si vyhrazuje právo částečných změn programu semináře. Diskuze bude probíhat vždy po skončení jednotlivých přednášek.

STOP logo

Odborní garanti semináře:
Ing. Arch. Ondřej Šefců, Prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc.


Výše účastnického poplatku je 1 694 Kč s DPH za osobu.
Pro studenty činí výše poplatku 363 Kč s DPH (sborník jen v PDF).
Přidružení členové STOP mají vstup za podmínek dle uzavřené Smlouvy o přidruženém členství.

Přihlášení je možné:
do 4. 10. 2022 23:59 (prezenční účast)
– do 5. 10. 2022 23:59 (on-line účast).

Platbu účastnického poplatku je nutné provést až po registraci, a to bankovním převodem nejpozději do 5. 10. 2022 na číslo účtu:  2600533432 / 2010 (Fio banka a.s.), variabilní symbol je vygenerován registračním systémem (obdržíte e-mailem po registraci).

Přihlašování k webináři: Přihlašovací údaje svázané s vaším registračním číslem a aktuální informace Vám zašleme nejpozději v den konání webináře na e-mail, který jste zadali při registraci.

Technické požadavky:
– Datová linka: rychlost > 1 Mb/s
– Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML 5
– Reproduktory / sluchátka.

Organizační garant semináře:
Společnost pro technologie ochrany památek – STOP
Ing. Monika Najmanová, tel.: 730 850 950, e-mail: seminare@pamatky-stop.cz

Mediální partner:

propamatky.info