Termín konání: čtvrtek 10. listopadu 2022, 9:30
Místo konání: webinář on-line a prezenčně Přednášková aula domu ABF, Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 833/31 (v průchodu), Praha 1
(instrukce k přihlášení do webináře zašleme registrovaným posluchačům e-mailem v den konání akce).

Seminář jsme pro vás připravili jak formou prezenční (max. 100 účastníků), tak formou webináře – on-line přenosem přednášek doplněných chatem pro zasílání Vašich dotazů přednášejícím.

Seminářem vás opět provede Ing. arch. Ondřej Šefců.

Účastníci budou mít možnost stažení sborníku v PDF.

Program semináře

Okna, obecně výplně, jsou významnou a neoddělitelnou součástí průčelí památek. Průčelí bez výplní je „slepé“, s chybně provedenými prvky je závadné. Nejčastější chybou při obnově bývá užití výplně s chybnými proporcemi (silnějšími, vadných profilů) nebo z nevhodného materiálu, obvykle plastu. Zároveň je třeba si uvědomit, že okna, dveře atp. jsou běžně užívané prvky s mnoha funkcemi. Je to především větrání, ale i tepelná izolace, stínění apod. K opravám resp. výměnám těchto prvků je třeba přistupovat individuálně a maximálně využít kvalitních zkušeností z obdobných případů. To je i cílem tohoto semináře STOP, kde budou představeny atypické přístupy k obnově výplní, které jsou vyzkoušené v praxi.

Seminář je určen pracovníkům památkových ústavů, státní správy a územních samospráv, správcům památkových objektů, restaurátorům a konzervátorům, architektům a projektantům, studentům a učitelům odborných škol a dalším zájemcům o ochranu památek.

Akce je zařazena do programu celoživotního vzdělávání ČKA a účast ohodnocena 2 body. O zařazení semináře/webináře do programu celoživotního vzdělávání ČKAIT je zažádáno.

Program semináře

09:00-09:30Prezenční registrace účastníků semináře, přihlášení účastníků do virtuální místnosti
09:30Zahájení, informace o společnosti STOP
Ing. Andrea Nasswettrová, Ph.D., MBA, předsedkyně výboru STOP
09:40Atypická řešení výměny oken v památkové praxi
Ing. arch. Ondřej Šefců, NPÚ, ú. o. p. v Praze
10:25Zdařilá obnova oken v bytovém domě v Žitné
Ing. arch. Jan Němec, ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR AR18
11:10Hledání cest k opravám a výměnám oken bez destrukce stěn
Ing. Marek Polášek, Ph.D., Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s.p.
12:00Přestávka 30 min.
12:30Repliky oken – aktuální možnosti konstrukce a osazení
PhDr. Petr Kozel, Robert Ventura, KOZEL FENESTRA s.r.o.
13:15Skenování a technologie 3D tisku při výrobě replik
MgA. Jiří Přibyl, KONCERN DESIGN STUDIO s.r.o.
14:15Diskuze, předpokládaný závěr semináře/webináře

Poznámka: Pořádající společnost si vyhrazuje právo částečných změn programu semináře. Diskuze bude probíhat vždy po skončení jednotlivých přednášek.

STOP logo

Odborný garant semináře:
Ing. Arch. Ondřej Šefců


Výše účastnického poplatku je 1 950 Kč s DPH za osobu.
Pro studenty činí výše poplatku 363 Kč s DPH (sborník jen v PDF).
Přidružení členové STOP mají vstup za podmínek dle uzavřené Smlouvy o přidruženém členství.

Přihlášení je možné:
do 8. 11. 2022 23:59 (prezenční účast)
– do 9. 11. 2022 23:59 (on-line účast).

Platbu účastnického poplatku je nutné provést až po registraci, a to bankovním převodem nejpozději do 9. 11. 2022 na číslo účtu:  2600533432 / 2010 (Fio banka a.s.), variabilní symbol je vygenerován registračním systémem (obdržíte e-mailem po registraci).

Přihlašování k webináři: Přihlašovací údaje svázané s vaším registračním číslem a aktuální informace Vám zašleme nejpozději v den konání webináře na e-mail, který jste zadali při registraci.

Technické požadavky:
– Datová linka: rychlost > 1 Mb/s
– Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML 5
– Reproduktory / sluchátka.

Organizační garant semináře:
Společnost pro technologie ochrany památek – STOP
Ing. Monika Najmanová, tel.: 730 850 950, e-mail: seminare@pamatky-stop.cz

Mediální partneři:

propamatky.info
TZB-info