Termín konání: čtvrtek 12. října 2017
Místo konání: Přednáškový sál Městské knihovny v Praze – Ústřední knihovna, Mariánské náměstí 98/1, Praha 1

Jedná se v pořadí již o třetí seminář věnovaný barvám a jejich užití v památkové péči. První se uskutečnil v roce 2015 a byl zaměřen na identifikaci barevných odstínů, a to jak lidskými smysly, tak strojovými (digitálními) metodami. Ve druhém, konaném v roce 2016, byly hlavním tématem úvahy o zpracování barevných vjemů v lidské psychice a odraz tohoto působení v architektuře či v umění. Tento seminář navazuje na předchozí a bude plně zaměřen na metody a úskalí vlastní aplikace barev na památkách, především na fasádách historických staveb. V jeho rámci budou prezentovány příspěvky na téma průzkumu barevných vrstev a vyhodnocení sond, posuzování barevných vzorků a výběr nátěrových hmot a otázky spojené s vlastní aplikací, zejména s přípravou podkladu, provedením rozvrhu barev, finálními úpravami apod. Seminář má přispět ke zkvalitnění procesu výběru barev na stavbě a k co nejkvalitnějšímu provedení barevných nátěrů včetně volby barevných odstínů, jejich rozvrhu a případných možných úprav.

Program semináře ↓, Pozvánka a program (PDF)

Seminář je určen pracovníkům památkových ústavů, státní správy a územních samospráv, správcům památkových a církevních objektů, restaurátorům a konzervátorům, architektům a projektantům, studentům a učitelům odborných škol a dalším zájemcům o ochranu památek.

STOP logo

Odborný garant semináře:
Ing. arch. Ondřej Šefců, STOP; NPÚ, územní odborné pracoviště v Praze

Program semináře

09:00–09:30 Registrace účastníků
09:30–09:35 Úvodní slovo, informace o společnosti STOP
Prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc., předsedkyně společnosti STOP
09:35–10:30 
Barvy na stavbě, zkušenosti z praxe
Ing. arch. Ondřej Šefců, NPÚ, územní odborné pracoviště v Praze
10:30–11:00 Barevnost historických staveb, příklady z praxe
Ing. Jan Žižka, NPÚ, územní odborné pracoviště středních Čech
11:00–11:30 Možnosti a limity průzkumu barevnosti historických fasád
Ing. Petr Kuneš, Ph.D., Generální ředitelství NPÚ, oddělení technologické laboratoře
11:30–12:00 Přestávka, diskuse, káva, prodej publikací STOPu
12:00–12:30 Aplikace barev, jak se vyhnout častým chybám
Ing. arch. Jan Bárta, AQUA obnova staveb s.r.o.
12:30–13:00 Vzorkování barev na památkově chráněných objektech
Ing. Michal Čech., H-Color s.r.o.
13:00–13:30 Diskuse

Poznámka: Pořádající společnost si vyhrazuje právo částečných změn programu semináře.

Výše účastnického poplatku je 1150 Kč za osobu (v případě platby až na místě v hotovosti je výše účastnického poplatku navýšena o manipulační poplatek ve výši 150 Kč za osobu).
Pro studenty činí výše poplatku 350 Kč (bez nároku na sborník, který bude možné zakoupit).
Přidružení členové STOP mají vstup za podmínek dle uzavřené Smlouvy o přidruženém členství.
(Ceny jsou uvedeny včetně DPH.)

Přihlášení je možné do 10. 10. 2017 nebo do vyčerpání kapacity přednáškového sálu.

Platbu účastnického poplatku je nutné provést až po registraci, a to bankovním převodem nejpozději do 10. 10. 2017 na číslo účtu:  2600533432 / 2010 (Fio banka a.s.), variabilní symbol je vygenerován registračním systémem (obdržíte e-mailem po registraci).

Organizační garant semináře: Společnost pro technologie ochrany památek – STOP
Ing. Monika Najmanová, tel.: 730 850 950,
e-mail: seminare@pamatky-stop.cz

 Městská knihovna v Praze

 


Mediální partneři:

propamatky.infoSpektra