Termín konání: čtvrtek 15. června 2017
Místo konání: Přednáškový sál Městské knihovny v Praze – Ústřední knihovna, Mariánské náměstí 98/1, Praha 1

Seminář je realizován s finanční podporou Ministerstva kultury České republiky.

Kamenné konstrukce a sochy byly v minulosti opatřovány krycí povrchovou úpravou. Podle souvislostí se jednalo o různé typy omítek, temperové, vápenné a olejové nátěry, mramorování, zlacení a další. Tato praxe se změnila až na konci 19. století, odkdy začal být kámen vnímán jako estetická kategorie a otázka povrchových úprav se stala předmětem sporů. Z dnešního pohledu nemůže být pochyb o tom, že povrchové úpravy kamene a s nimi spojený vzhled architektonických a uměleckých památek jsou významnou součástí našeho i světového kulturního dědictví. Jejich poznání, zachování, restaurování a obnovování proto vyžaduje pozornost. Společnost STOP problematice povrchových úprav kamene věnovala již více seminářů, žádný ale zatím nebyl věnován povrchovým úpravám samotným. Příspěvky se dosud zabývaly vysvětlováním významu pro architektonické dědictví a otázkou, kdy nedochované povrchové úpravy rekonstruovat a kdy ne. Nicméně vědět, že se něco dělalo, není to samé, jako umět to udělat znovu. Naše poznání a dovednosti jsou v tomto směru velmi omezené. Logicky prvním krokem ke zlepšení situace je inventura toho, co vlastně dnes o materiálech, technologiích a výtvarném zpracování krycích povrchových úprav kamene víme. Jaké jsou s rekonstrukcí spojena rizika, na co dát pozor, jaké zkušenosti jsou k dispozici.

A právě jako vstupní inventura je seminář Povrchové úpravy kamene zamýšlen. Jeho cílem je nejen zmapování dostupných vědomostí a dovedností, ale také vytvoření příležitosti k setkání specialistů, které toto odmítané a neprávem opomíjené téma zajímá.

Program semináře, Pozvánka a program (PDF)

Seminář je určen restaurátorům, technologům, historikům umění, vlastníkům památek, památkářům, projektantům i výrobcům stavebních hmot a restaurátorských přípravků, protože apriorní představa, že restaurování památek zhotovených z kamene spočívá automaticky v jeho očištění, zpevnění, doplnění a retušování, již dávno nevyhovuje současnému stavu poznání a potřebám památkové péče.

STOP logo

Odborní garanti semináře:
Ing. arch. Miloš Solař, Ph.D., STOP; NPÚ, generální ředitelství v Praze
Doc. Ing. Petr Kotlík, CSc., STOP; VŠCHT

Program semináře

09:00–09:30 Registrace účastníků
09:30–09:35 Zahájení, informace o společnosti STOP
Doc. Ing. Petr Kotlík, CSc., předseda společnosti STOP
09:35–10:05 
Význam povrchových úprav kamene a péče o jejich zachování a obnovu
Ing. arch. Miloš Solař, Ph.D., NPÚ, generální ředitelství, oddělení garantů NKP
10:05–10:35 Co víme o historických povrchových úpravách kamene
PhDr. Vratislav Nejedlý, CSc., NPÚ, generální ředitelství v Praze, oddělení restaurování
10:35–11:05 Povrchové úpravy kamene – technologie a předpoklady rekonstrukce
Doc. Ing. Petr Kotlík, CSc., VŠCHT Praha, Ústav chemické technologie restaurování památek
11:05–11:35 Povrchové úpravy kamene z pohledu památkové péče
PhDr. Zdeněk Vácha, NPÚ, územní odborné pracoviště v Brně
11:35–12:05 Přestávka, diskuse, káva, prodej publikací STOPu
12:05–12:35 Úprava povrchu kamenických prvků ve středověku, možnosti poznání, záchrany a prezentace
PhDr. Roman Lavička, Ph.D., NPÚ, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích

12:35–13:05 Komentované příklady restaurování a rekonstrukce polychromie na kamenných podložkách
Doc. akad. mal. Jaroslav J. Alt, Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování
13:05–13:35 K povrchovým úpravám kamene z pohledu projektanta
Ing. Pavel Jakoubek, Studio acht s.r.o.
13:35–14:00 Diskuse

Poznámka: Pořádající společnost si vyhrazuje právo částečných změn programu semináře.

Výše účastnického poplatku je 1150 Kč za osobu (v případě platby až na místě v hotovosti je výše účastnického poplatku navýšena o manipulační poplatek ve výši 150 Kč za osobu).
Pro studenty činí výše poplatku 350 Kč (bez nároku na sborník, který bude možné zakoupit).
Přidružení členové STOP mají vstup za podmínek dle uzavřené Smlouvy o přidruženém členství.
(Ceny jsou uvedeny včetně DPH.)

Přihlášení je možné do 14. 6. 2017 nebo do vyčerpání kapacity přednáškového sálu.

Platbu účastnického poplatku je nutné provést až po registraci, a to bankovním převodem nejpozději do 14. 6. 2017 na číslo účtu:  2600533432 / 2010 (Fio banka a.s.), variabilní symbol je vygenerován registračním systémem (obdržíte e-mailem po registraci).

Organizační garant semináře: Společnost pro technologie ochrany památek – STOP
Ing. Monika Najmanová, tel.: 730 850 950,
e-mail: seminare@pamatky-stop.cz

Městská knihovna v Praze

Mediální partneři:

propamatky.infoSpektra