Georadary, rentgenové přístroje, sonary, termografie, ultrazvuky, drony…

Termín konání: čtvrtek 20. dubna 2017
Místo konání: Přednáškový sál Městské knihovny v Praze – Ústřední knihovna, Mariánské náměstí 98/1, Praha 1

Seminář je realizován s finanční podporou Ministerstva kultury České republiky.

Seminář Nedestruktivní průzkumy, nové možnosti má za cíl soustředit informace o aktuálním stavu používání nedestruktivních metod při stavebních průzkumech. Jejich výhodou je, že nevyžadují zásah do podstaty památkově hodnotné materie, ať je to terén, konstrukce nebo umělecké dílo. Uplatnění těchto metod se stále rozšiřuje v souvislosti s vývojem techniky a její větší finanční dostupností. Mnohdy se objevují nové možnosti využití některých metod užívaných v odlišných oborech, jako je geologie, zdravotnictví atd.

Vedle odborného komentáře objasňujícího principy jednotlivých metod a způsoby jejich používání (náročnost, dostupnost) má seminář přispět především k pochopení limitů konkrétních technik a možností interpretace, a tím i zabránit jistému zneužívání některých principů či přístrojů (mystifikace, šarlatánství). Předpokládá se výklad  především k těmto zařízením: drony, georadary, sonary a přístroje na bázi ultrazvuku, termokamery, megatrony, nové možnosti digitální techniky.

Program semináře (níže na stránce), Pozvánka a program (PDF)

Seminář je určen pracovníkům památkových ústavů, státní správy a územních samospráv, správcům památkových a církevních objektů, restaurátorům a konzervátorům, architektům a projektantům, studentům a učitelům odborných škol a dalším zájemcům o ochranu památek.

STOP logo

Odborní garanti semináře:
Ing. Petr Řezáč, STOP; Metrostav a.s.
Ing. arch. Ondřej Šefců, STOP; NPÚ, územní odborné pracoviště v Praze

Program semináře

09:00–09:30 Registrace účastníků
09:30–09:35 Zahájení, informace o společnosti STOP
Doc. Ing. Petr Kotlík, CSc., předseda společnosti STOP
09:35–10:05 
Význam nedestruktivních metod průzkumu v památkové péči. Možnosti, limity a interpretace
Ing. arch. Ondřej Šefců, NPÚ, územní odborné pracoviště v Praze
10:05–10:35 Praktické příklady využití termografie ve stavebnictví a její možnosti u památkových objektů
Ing. Jan Klečka, Metrostav a.s.
10:35–11:05 Nedestruktivní metody průzkumu dřevěných prvků. Zkušenosti, vhodnost použití, interpretace, limity
Ing. Andrea Nasswettrová, Ph.D., MBA, Thermo Sanace s.r.o. – Metodické pracoviště v Brně
11:05–11:30 Příklady použití georadaru při průzkumech staveb a jeho aplikace v památkové péči
Ing. Jiří Prokop, SQZ, s.r.o., Olomouc
11:30–12:00 Přestávka, diskuse, káva, prodej publikací STOPu
12:00–12:25 Využití ultrazvuku při neinvazivních průzkumech objektů z kamene a příbuzných materiálů
Ing. Karol Bayer, Univerzita Pardubice, fakulta restaurování
12:00–12:25 Nedestruktivní metody zkoumání betonových konstrukcí. Popis, možnosti, limity
Ing. Tomáš Míčka, Pontex, s.r.o.
12:50-13:10 Praktické využití dronů při průzkumech a dokumentaci v památkové péči, monitoring objektů
Ing. Marek Novotný, Ph.D., CGT, soudní znalec, A.W.A.L. s.r.o., FA ČVUT
13:10–13:35 Možnosti použití systému multipaprskového sonaru pro archeologické průzkumy vodních ploch
Ing. Karel Sukup, VARS a.s.
13:35–14:00 Diskuse

Poznámka: Pořádající společnost si vyhrazuje právo částečných změn programu semináře.

Výše účastnického poplatku je 1150 Kč za osobu (v případě platby až na místě v hotovosti je výše účastnického poplatku navýšena o manipulační poplatek ve výši 150 Kč za osobu).
Pro studenty činí výše poplatku 350 Kč (bez nároku na sborník, který bude možné zakoupit).
Přidružení členové STOP mají vstup za podmínek dle uzavřené Smlouvy o přidruženém členství.
(Ceny jsou uvedeny včetně DPH.)

Přihlášení je možné do 19. 4. 2017 nebo do vyčerpání kapacity přednáškového sálu.

Platbu účastnického poplatku je nutné provést až po registraci, a to bankovním převodem nejpozději do 19. 4. 2017 na číslo účtu:  2600533432 / 2010 (Fio banka a.s.), variabilní symbol je vygenerován registračním systémem (obdržíte e-mailem po registraci).

Organizační garant semináře: Společnost pro technologie ochrany památek – STOP
Ing. Monika Najmanová, tel.: 730 850 950,
e-mail: seminare@pamatky-stop.cz

Městská knihovna v Praze

Mediální partneři:

propamatky.infoSpektra