Členská schůze odsouhlasila návrh činnosti na rok 2017, a to uspořádání čtyř seminářů a vydání dvou Zpravodajů a Ročenky 2016.

Akce Téma Odborný garant: Termín
Seminář S1/2017 NEDESTRUKTIVNÍ PRŮZKUMY Ondřej Šefců
Petr Řezáč
20. 4. 2017
Seminář S2/2017 POVRCHOVÉ ÚPRAVY KAMENE Miloš Solař
Petr Kotlík
15. 6. 2017
Seminář S3/2017 BARVY III. Ondřej Šefců 12. 10. 2017
Seminář S4/2017 TORZÁLNÍ ARCHITEKTURA (technologie konzervování, památková obnova) Pavla Rovnaníková
Pavel Fára
30. 11. 2017
Ročenka 2016 Ondřej Šefců a Pavel Jakoubek 7/2017
Zpravodaj svazek 19, č.1 Vlhkost zdiva (průzkumy, měření, sanační opatření) Pavel Fára 5/2017
Zpravodaj svazek 19, č.2 Konzervace kamene Miloš Solař
Petr Kotlík
10/2017

Semináře se konají v přednáškovém sále Městské knihovny v Praze.

Výše účastnického poplatku na semináře v roce 2017 je 1150 Kč za osobu (v případě platby až na místě v hotovosti je výše účastnického poplatku navýšena o manipulační poplatek ve výši 150 Kč za osobu). Pro studenty odborných škol (vyjma přidružených členů) činí výše poplatku 350 Kč (bez nároku na sborník, který je možné na místě zakoupit).
Přidružení členové STOP mají zvýhodněný vstup za podmínek dle uzavřené Smlouvy o přidruženém členství. (Ceny jsou uvedeny včetně DPH.)

Dále pokračujeme v experimentech na hradě Křivoklát a dlouhodobých zkouškách chování fasádních nátěrů vystavených přírodnímu stárnutí v areálu společnosti Baumit spol. s r.o. v Brandýse n. Labem.