Průzkumy, poškození, sanace, úpravy.

Termín konání: čtvrtek 1. prosince 2016
Místo konání: Přednáškový sál Městské knihovny v Praze – Ústřední knihovna, Mariánské náměstí 98/1, Praha 1

Seminář STOP Dřevo a opravy historických budov je tentokrát zaměřen na problematiku dřeva a obnovu dřevěných součástí historických objektů zejména z pohledu zkoumání jejich fyzického stavu, možností jejich sanace a ochrany. V příspěvcích budou rozebrány zásady výběru materiálů, technologie sanace při obnově, a to s důrazem na jejich vhodnost v různých situacích. V rámci semináře vystoupí zkušení odborníci zabývající se teorií, ale zejména praxí, počítá se s kvalitním a názorným obrazovým doprovodem, odbornou diskusí a tištěným sborníkem.

Program semináře (níže na stránce), Pozvánka a program (PDF)

Seminář je určen pracovníkům památkových ústavů, státní správy a územních samospráv, správcům památkových a církevních objektů, restaurátorům a konzervátorům, architektům a projektantům, studentům a učitelům odborných škol a dalším zájemcům o ochranu památek.

STOP logo

Odborní garanti semináře:
Ing. Pavel Jakoubek, STOP; Studio acht s.r.o.
Ing. arch. Ondřej Šefců, STOP; NPÚ, územní odborné pracoviště v Praze

Program semináře

09:00 – 09:30 Registrace účastníků
09:30 – 09:35 Zahájení, informace o společnosti STOP
Doc. Ing. Petr Kotlík, CSc., předseda společnosti STOP
09:35 – 10:05 Specifika obnovy dřevěných prvků u památek

Ing. arch. Ondřej Šefců, NPÚ, územní odborné pracoviště v Praze
10:05 – 10:35 Obvyklé problémy s rekonstrukcí dřevěných prvků z pohledu dřevařské techniky a technologie
Ing. Marek Polášek, Ph.D., Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s.p.
10:35 – 12:05 Průzkumy dřevěných konstrukcí napadených biologickými škůdci a zkušenosti s jejich sanací

RNDr. Mgr. Jaroslav Klán, CSc., soudní znalec v oboru stavebnictví, zdravotnictví
12:05 – 12:35 Rozvlákňování dřeva v důsledku aplikace protipožárních nátěrů na bázi amonných solí

Ing. Irena Kučerová, Ph.D., Ing. Václava Antušková, VŠCHT Praha
12:35 – 13:05 Přestávka, diskuse, káva, prodej publikací STOPu
13:05 – 13:35 Posuzování stavu starých oken, limity jejich oprav

Vojtěch Adámek, restaurátor
13:35 – 14:05 Nátěry dřeva při obnově historických objektů. Co se osvědčilo, čeho se vyvarovat
Ing. Michal Čech, CSc., H-Color, s.r.o.
14:05 – 14:30 Sanace dřeva pomocí mikrovln a horkého vzduchu. Zkušenosti, vhodnost použití, limity

Ing. Andrea Nasswettrová, Ph.D., Thermo Sanace s.r.o. – Metodické pracoviště v Brně
14:30 – 14:40 Diskuse

Výše účastnického poplatku je 900 Kč za osobu (v případě platby až na místě v hotovosti je výše účastnického poplatku navýšena o manipulační poplatek ve výši 100 Kč za osobu).
Pro studenty odborných škol (vyjma přidružených členů) činí výše poplatku 250 Kč (bez nároku na sborník).
Přidružení členové STOP mají vstup za podmínek dle uzavřené Smlouvy o přidruženém členství.
(Ceny jsou uvedeny včetně DPH.)

Přihlášení je možné do 30.11.2016 nebo do vyčerpání kapacity přednáškového sálu.

Platbu účastnického poplatku je nutné provést až po registraci, a to bankovním převodem nejpozději do 30.11.2016 na číslo účtu:  2600533432 / 2010 (Fio banka a.s.), variabilní symbol je vygenerován registračním systémem (obdržíte e-mailem po registraci).

Organizační garant semináře: Společnost pro technologie ochrany památek – STOP
Ing. Monika Najmanová, tel.: 730 850 950,
e-mail: seminare@pamatky-stop.cz

Městská knihovna v Praze

Mediální partner:
Internetový portál PROPAMÁTKY