Technologie konzervování, památková obnova

Termín konání: čtvrtek 30. listopadu 2017
Místo konání: Přednáškový sál Městské knihovny v Praze – Ústřední knihovna, Mariánské náměstí 98/1, Praha 1

Seminář je věnován nejen technologickým problémům při záchraně torzálních památek. Volně navazuje na seminář uspořádaný společností STOP v roce 2006. V příspěvcích budou prezentována památková hlediska, různé postupy a metody konzervace zdiva včetně zahraničních příkladů. Přednášky doplní ukázky využití monitoringu vybraných objektů dronem.

Program semináře ↓, Pozvánka a program (PDF)

Seminář je určen pracovníkům památkových ústavů, státní správy a územních samospráv, správcům památkových a církevních objektů, restaurátorům a konzervátorům, architektům a projektantům, studentům a učitelům odborných škol a dalším zájemcům o ochranu památek.

STOP logo

Odborní garanti semináře:
Prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc., předsedkyně společnosti STOP
Ing. Pavel Fára, místopředseda společnosti STOP

Program semináře

09:00–09:30 Registrace účastníků
09:30–09:35 Zahájení, informace o společnosti STOP
Prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc., předsedkyně společnosti STOP
09:35–10:05 Problémy při opravách torzálních památek. Poznatky památkáře
Ing. arch. Ondřej Šefců, NPÚ, územní odborné pracoviště v Praze
10:10–10:40 Vízmburk. Příklad péče o torzální památku
Doc. Ing. Petr Kotlík, CSc., VŠCHT Praha, Ústav chemické technologie restaurování památek
10:45–11:15 Lietava. Celkový pohled na záchranu hradu a její organizace
Ing. Jaroslav Mitterpach, Sdružení na záchranu Lietavského hradu
11:20–11:50 Malty pro konzervaci zřícenin
Prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc., FAST VÚT Brno, Ústav chemie
11:55–12:25 Přestávka, diskuse, káva, prodej publikací STOPu
12:30–13:00 Statické problémy při opravách zřícenin
Ing. Vladimír Kohút, PRODIS plus s.r.o., Bratislava
13:05–13:35 Koroze cihelného zdiva paláce hradu Helfštýna. Možnosti sanace
Ing. Pavel Fára, CUBUS s.r.o., Praha
13:40–14:10 Experimentální zastřešení hradu Krakovec
Mgr. Jiří Sobek, správce státního hradu Krakovec, Ing. Vít Mlázovský, projektant
Průběžně Monitoring hradů Vízmburku, Helfštýna a Krakovce pomocí dronu
Ing. Marek Novotný, Ph.D., CGT, soudní znalec, A.W.A.L. s.r.o.
14:10–14:30 Diskuse

Poznámka: Pořádající společnost si vyhrazuje právo částečných změn programu semináře.

Výše účastnického poplatku je 1250 Kč za osobu (v případě platby až na místě v hotovosti je výše účastnického poplatku navýšena o manipulační poplatek ve výši 150 Kč za osobu).
Pro studenty činí výše poplatku 350 Kč (bez nároku na sborník, který bude možné zakoupit).
Přidružení členové STOP mají vstup za podmínek dle uzavřené Smlouvy o přidruženém členství.
(Ceny jsou uvedeny včetně DPH.)

Přihlášení je možné do 28. 11. 2017 nebo do vyčerpání kapacity přednáškového sálu.

Platbu účastnického poplatku je nutné provést až po registraci, a to bankovním převodem nejpozději do 28. 11. 2017 na číslo účtu:  2600533432 / 2010 (Fio banka a.s.), variabilní symbol je vygenerován registračním systémem (obdržíte e-mailem po registraci).

Organizační garant semináře: Společnost pro technologie ochrany památek – STOP
Ing. Monika Najmanová, tel.: 730 850 950,
e-mail: seminare@pamatky-stop.cz

 Městská knihovna v Praze

 


Mediální partneři:

propamatky.infoSpektra