Konzervování, statika, organizace obnovy

Termín konání: čtvrtek 29. listopadu 2018
Místo konání: Přednášková aula domu ABF, Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 833/31 (v průchodu), Praha 1

Seminář je realizován s finanční podporou Ministerstva kultury České republiky.

Torzální architektuře a její záchraně věnuje spolek STOP poměrně značnou pozornost. Od r. 1997 probíhají experimenty a semináře o hradebních zdech Křivoklátu. Týkají se výběru vhodných malt pro konzervaci zdiva, zpevnění zdicích materiálů, úpravy a ochrany korun zdiva včetně ozelenění. Roku 2006 se uskutečnil první souhrnný seminář věnovaný problematice konzervace torzálních památek. Kromě „klasických“ zřícenin hradů zde byla rozebírána i např. konzervace archeologických památek. V r. 2009 vyšla dvě čísla Zpravodaje STOP přibližující revitalizaci zřícenin vybraných českých a moravských hradů. V závěru r. 2017 se uskutečnil seminář věnovaný hlavně hradním zříceninám. Byly zde předvedeny zásahy uskutečněné např. na hradech Vízmburku nebo Krakovci a opatření, jež mají být realizovaná pro ochranu zdiva paláce hradu Helfštýna. Ze zahraničních příkladů byla představena záchrana Lietavského hradu (SR). Uvedená témata budou na tomto semináři dále rozpracována. V příspěvcích zazní prezentace památkových hledisek, různé postupy a metody konzervace zdiva, včetně zahraničních. Hlavní důraz bude kladen na statické hledisko. Bude představena činnost při záchraně některých zřícenin. Budou rovněž prezentovány výsledky dlouhodobých experimentů na hradě Křivoklátu.

Program semináře ↓, Pozvánka a program (PDF)

STOP logo

Odborní garanti semináře:
Prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc., FAST VUT Brno, předsedkyně výboru spolku STOP
Ing. Pavel Fára, CUBUS s.r.o., místopředseda výboru spolku STOP

Program semináře

09:00–09:30 Registrace účastníků
09:30–09:35 Zahájení, informace o společnosti STOP
Prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc., předsedkyně společnosti STOP
09:35–10:05 Katarínka – 24 rokov skúseností pri dobrovoľníckej konzervácii kostola a kláštora sv. Kataríny Alexandrijskej pri Dechticiach na Slovensku
Bc. Jakub Pavčo, o.z. Katarínka
10:05–10:45 Specifika obnovy torzálních památek
Ing. arch. Ondřej Šefců, NPÚ, územní odborné pracoviště v Praze
10:45–11:45 Hrady s oblým nárožím
Ing. Jan Vinař, Národní památkový ústav, GŘ, Praha
11:45–12:15 Přestávka, diskuze, káva, občerstvení, prodej publikací STOPu
12:15–12:45 Cimburk. Záchrana a statické zajištění zříceniny hradu
Mgr. David Krämer, DiS., Polypeje – spolek pro obnovu a využití historických památek
12:45–13:15 22 let péče o zříceninu hradu Zlenice aneb Od amatérů k poučeným laikům
Vladimír Havelka, Sdružení pro ochranu kulturního dědictví – Zlenice, z. s.
13:15–14:00 Vyhodnocení dlouhodobých experimentů na hradě Křivoklátu
Prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc., FAST VUT Brno, Ústav chemie
Průběžně Monitoring hradů Borotína, Cimburka, Šelmberka a Zlenic pomocí dronu
Ing. Marek Novotný, Ph.D., CGT, znalec, A.W.A.L. s.r.o., fakulta architektury ČVUT
14:00–14:30 Diskuze

Poznámka: Pořádající společnost si vyhrazuje právo částečných změn programu semináře.

Výše účastnického poplatku je 1300 Kč za osobu (v případě platby až na místě v hotovosti je výše účastnického poplatku navýšena o manipulační poplatek ve výši 150 Kč za osobu).
Pro studenty činí výše poplatku 350 Kč (bez nároku na sborník, který bude možné zakoupit).
Přidružení členové STOP mají vstup za podmínek dle uzavřené Smlouvy o přidruženém členství.
(Ceny jsou uvedeny včetně DPH.)

Přihlášení je možné do 28. 11. 2018 nebo do vyčerpání kapacity přednáškového sálu (140 míst).

Platbu účastnického poplatku je nutné provést až po registraci, a to bankovním převodem nejpozději do 28. 11. 2018 na číslo účtu:  2600533432 / 2010 (Fio banka a.s.), variabilní symbol je vygenerován registračním systémem (obdržíte e-mailem po registraci).

Organizační garant semináře:
Společnost pro technologie ochrany památek – STOP
Ing. Monika Najmanová, tel.: 730 850 950, e-mail: seminare@pamatky-stop.cz

Mediální partneři:

propamatky.infoSpektra