Členská schůze odsouhlasila návrh činnosti na rok 2019.

Uspořádání čtyř seminářů na téma:

  • Atributy průzkumů dřevěných konstrukcí památkových objektů (4. 4. 2019)
  • Tvrdé omítky jako finální úprava fasád – záchrana, údržba, obnova (23. 5. 2019)
  • Fasádní nátěry – provádění, příprava podkladu, obnova (3. 10. 2019)
  • Odsolování zdiva památkových objektů (14. 11. 2019)

Vydání Ročenky 2018 a dvou Zpravodajů na téma:

  • Torzální stavby
  • Co se v památkové péči (ne)povedlo

Podrobnosti najdete zde: Plán činnosti.