Členská schůze odsouhlasila návrh činnosti na rok 2019, a to uspořádání čtyř seminářů a vydání dvou Zpravodajů a Ročenky 2018.

Registrace na připravované semináře

Akce Téma Odborný garant: Termín
Seminář S1/2019 Atributy průzkumů dřevěných konstrukcí památkových objektů.
Andrea Nasswettrová 4. 4. 2019
Seminář S2/2019 Tvrdé omítky jako finální úprava fasád
záchrana, údržba, obnova
Pavla Rovnaníková
Pavel Fára
23. 5. 2019
Seminář S3/2019 Fasádní nátěry
provádění, příprava podkladu, obnova
Ondřej Šefců
Viktor Heidingsfeld
3. 10. 2019
Seminář S4/2019 Odsolování zdiva památkových objektů
Pavla Rovnaníková
Pavel Fára
14. 11. 2019
Ročenka 2018   Redakce STOP 9/2019
Zpravodaj svazek 21, č.1 Torzální stavby Pavel Fára
Pavla Rovnaníková
7-8/2018
Zpravodaj svazek 21, č.2 Co se v památkové péči (ne)povedlo Ondřej Šefců 11/2019

Místo konání všech seminářů: Přednášková aula domu ABF, Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 833/31, Praha 1.