Termín konání: čtvrtek 4. dubna 2019
Místo konání: Přednášková aula domu ABF, Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 833/31 (v průchodu), Praha 1

Seminář je realizován s finanční podporou Ministerstva kultury České republiky.

Seminář představí přehled průzkumů potřebných při rekonstrukci dřevěných prvků památkových objektů. Zaměří se na významné atributy jednotlivých průzkumů a jejich výstupů v závislosti na konstrukci objektu. Pozornost bude věnována zejména specifikaci jednotlivých průzkumů s ohledem na potřeby projektové dokumentace. Dále na výstupy jednotlivých průzkumů a na jejich správnou interpretaci a limity. Seminář si klade za cíl vést diskuzi na téma nutnosti průzkumů, na téma jejich financování a na dopady případné absence průzkumů při rekonstrukcích a opravách památkových objektů.

Seminář je určen pracovníkům památkových ústavů, státní správy a územních samospráv, správcům památkových a církevních objektů, restaurátorům a konzervátorům, architektům a projektantům, studentům a učitelům odborných škol a dalším zájemcům o ochranu památek.

Pozvánka a program (PDF)

Program semináře

09:00Registrace účastníků
09:30Úvodní slovo
Ing. arch. Ondřej Šefců, Národní památkový ústav
09:45Zranitelná místa dřevěných krovů různých typů
Ing. Jiří Bláha, Ph.D., Ústav teoretické a aplikované mechaniky, AV ČR, v.v.i.
10:20Jak na chráněné venkovské a městské dřevěné konstrukce z pohledu architekta
Ing. arch. Karel Doubner, DOUBNER spol. s r.o.
10:55Opravy památek očima statika a realizační firmy
Ing. Jan Zima, Rekonstrukce památkových objektů-atelier statiky spol. s r.o.
11:30Přestávka, diskuze, káva, občerstvení, prodej publikací STOPu
12:00Vyhodnocení nutnosti průzkumů dřevěných konstrukcí z hlediska projektanta
Ing. Tomáš Kostohryz, Správa železniční dopravní cesty
12:35Dendrologický průzkum, jeho funkce a význam
Ing. Andrea Nasswettrová, Ph.D., MBA, Thermo Sanace s.r.o.
13:10Důležitost mykologických průzkumů, příklady ze znalecké činnosti
Doc. RNDr. Jiří Gabriel, CSc., Mikrobiologický ústav, AV ČR, v.v.i.
13:45Diskuze

Poznámka: Pořádající společnost si vyhrazuje právo částečných změn programu semináře.

STOP logo

Odborní garanti semináře:

Ing. Andrea Nasswettrová, Ph.D., MBA, člen STOP; Thermo Sanace s.r.o.
Ing. arch. Ondřej Šefců, místopředseda STOP; NPÚ, územní odborné pracoviště v Praze


Výše účastnického poplatku je 1 300 Kč za osobu (v případě platby až na místě v hotovosti je výše účastnického poplatku navýšena o manipulační poplatek ve výši 150 Kč za osobu).
Pro studenty činí výše poplatku 350 Kč (bez nároku na sborník, který bude možné zakoupit).
Přidružení členové STOP mají vstup za podmínek dle uzavřené Smlouvy o přidruženém členství.
(Ceny jsou uvedeny včetně DPH.)

Přihlášení je možné do 3. 4. 2019 nebo do vyčerpání kapacity přednáškového sálu (140 míst).

Platbu účastnického poplatku je nutné provést až po registraci, a to bankovním převodem nejpozději do 3. 4. 2019 na číslo účtu:  2600533432 / 2010 (Fio banka a.s.), variabilní symbol je vygenerován registračním systémem (obdržíte e-mailem po registraci).

Organizační garant semináře:
Společnost pro technologie ochrany památek – STOP
Ing. Monika Najmanová, tel.: 730 850 950, e-mail: seminare@pamatky-stop.cz

Mediální partner:

propamatky.info