Termín konání: čtvrtek 23. května 2019
Místo konání: Přednášková aula domu ABF, Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 833/31 (v průchodu), Praha 1

Seminář je věnován úpravám fasád budov tvrdými omítkami s hydraulickými pojivy. Jsou známy ze staveb první poloviny 20. století, ale používají se i v současnosti. Dodnes se vyrábí např. populární břízolit. Tyto omítkové hmoty sice nepatří k „tradičním“ materiálům památkové péče, ale rozhodně se na objektech, u nichž oceňujeme památkovou hodnotu, nevyskytují jen ojediněle. Jako pojiva využívají hydraulické hmoty, především cement. Některé byly dodatečně opracovávány kamenickou technikou a napodobují přírodní kámen. To je dáno i výběrem plniva či kameniva. Životnost takových fasád, pokud byly správně provedeny, bývá značná, spolehlivě je poškozuje pouze dlouhodobé působení vody. Omítané plochy bývají obvykle strukturované, relativně snadno se špiní. Dnešní uživatele to často vede k úpravě novým fasádním nátěrem. Takto natřené fasády však ztratí svoji charakteristickou strukturu. V příspěvcích přednášející shrnou informace o možnostech a způsobech oprav uvedených fasád z různých hledisek (památkových, architektonických, technologických), včetně čištění povrchů.

Seminář je určen pracovníkům památkových ústavů, státní správy a územních samospráv, správcům památkových objektů, restaurátorům a konzervátorům, architektům a projektantům, studentům a učitelům odborných škol a dalším zájemcům o ochranu památek.

Program semináře

09:00Registrace účastníků
09:30Zahájení, informace o společnosti STOP
Prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc., předsedkyně výboru spolku STOP
09:40Tvrdé omítky – druhy, složení, mechanické vlastnosti, poruchy
Prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc., FAST VUT Brno, Ústav chemie
10:20Specifika obnovy tvrdých omítek
Ing. arch. Ondřej Šefců, NPÚ, územní odborné pracoviště v Praze
11:00Inženýrský přístup k opravě fasád z tvrdých omítek
Ing. Pavel Fára, CUBUS s.r.o., Praha
11:40Přestávka, diskuze, káva, občerstvení, prodej publikací STOPu
12:10Způsoby čištění fasád z tvrdých omítek
Ing. Pavel Šťastný, CSc., Remmers s.r.o., Modletice
12:50Současné a historické objekty s novou nebo opravenou tvrdou omítkou.
Příklady z vlastní praxe

Doc. Ing. arch. Miroslav Cikán, MCA atelier s.r.o.
13:30Formulace maltových směsí pro opravy tvrdých omítek
Ing. arch. Jan Bárta, AQUA obnova staveb s.r.o., Praha
14:10Diskuze

Poznámka: Pořádající společnost si vyhrazuje právo částečných změn programu semináře.

STOP logo

Odborní garanti semináře:

Prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc., FAST VUT Brno, předsedkyně výboru spolku STOP
Ing. Pavel Fára, CUBUS s.r.o., místopředseda výboru spolku STOP


Výše účastnického poplatku je 1 300 Kč za osobu (v případě platby až na místě v hotovosti je výše účastnického poplatku navýšena o manipulační poplatek ve výši 150 Kč za osobu).
Pro studenty činí výše poplatku 350 Kč (bez nároku na sborník, který bude možné zakoupit).
Přidružení členové STOP mají vstup za podmínek dle uzavřené Smlouvy o přidruženém členství.
(Ceny jsou uvedeny včetně DPH.)

Přihlášení je možné do 22. 5. 2019 nebo do vyčerpání kapacity přednáškového sálu (140 míst).

Platbu účastnického poplatku je nutné provést až po registraci, a to bankovním převodem nejpozději do 22. 5. 2019 na číslo účtu:  2600533432 / 2010 (Fio banka a.s.), variabilní symbol je vygenerován registračním systémem (obdržíte e-mailem po registraci).

Organizační garant semináře:
Společnost pro technologie ochrany památek – STOP
Ing. Monika Najmanová, tel.: 730 850 950, e-mail: seminare@pamatky-stop.cz

Mediální partner:

propamatky.info