Dobrý den všem členům STOP,

dovolujeme si Vás tímto jako členy SPOLEČNOSTI PRO TECHNOLOGIE OCHRANY PAMÁTEK – STOP Z. S. pozvat na naši výroční členskou schůzi.

Termín: čtvrtek 13. 6. 2019 v 15:00

Místo konání: zasedací místnost NPÚ ÚOP HMP, Na Perštýně 356/12, 110 00 Praha 1 – Staré Město

PROGRAM ČLENSKÉ SCHŮZE STOP 13. června 2019

 • Zahájení
 • Volba orgánů členské schůze
 • Schválení pořadu jednání
 • Informace o činnosti společnosti v roce 2018
 • Informace o hospodaření společnosti v roce 2018
 • Zpráva RK o hospodaření v r. 2018
 • Informace o činnosti v r. 2019
 • Návrh činnosti společnosti v r. 2020
 • Organizace společnosti STOP 2019/2020 a návrh rozpočtu na rok 2020
 • Návrh na přijetí nového člena STOP: doc. Ing. Zuzana Slížková, Ph.D.
 • Hlasování o vnitřních záležitostech STOP:
  • schvalování výsledků hospodaření v roce 2018
  • schvalování plánu práce r. 2020
  • schvalování organizace společnosti STOP 2019/2020 a návrh rozpočtu na rok 2020
  • schvalování přijetí nového individuálního člena STOP: doc. Ing. Zuzana Slížková, Ph.D.
 • Závěr

Budeme se těšit na účast.

V případě účasti zástupců přidružených členů, prosíme o zaslání předem jména konkrétní osoby.

Mnohokrát všem děkujeme za pochopení.

Za STOP
Monika Najmanová
tajemnice STOP