Termín konání: čtvrtek 3. října 2019
Místo konání: Přednášková aula domu ABF, Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 833/31 (v průchodu), Praha 1

Provádění oprav fasád památkových objektů nebo objektů situovaných v území s památkovou ochranou je jedním z nejfrekventovanějších úkonů v obnově památek. Oprava průčelí, provedení podkladů, výběr barev, jejich rozvržení a následné provádění jsou předmětem neustálých diskusí, inovací i sporů. V praxi jsou k vidění velmi zdařilé příklady, ale i realizace nepovedené, či vysloveně vadné. Každá chybně provedená barevnost má dlouhodobý vliv na okolní prostředí a může být nevhodným precedentem pro podobná vadná řešení. Je zřejmé, že odstranění chyb je vlastně nemožné nebo v dlouhém časovém horizontu. Proto se jeví účelné a vhodné opět připomenout hlavní zásady pro barvení fasád, upozornit na obvyklé chyby či úskalí a poskytnout srozumitelný návod na vhodný postup.

Seminář je určen pracovníkům památkových ústavů, státní správy a územních samospráv, správcům památkových objektů, restaurátorům a konzervátorům, architektům a projektantům, studentům a učitelům odborných škol a dalším zájemcům o ochranu památek.

Program semináře

09:00Registrace účastníků
09:30Zahájení, informace o společnosti STOP
Prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc., předsedkyně výboru spolku STOP
09:40Fasádní barvy a památky – obecné zásady
Ing. arch. Ondřej Šefců, NPÚ, územní odborné pracoviště v Praze
10:20Význam materiálů a technologií fasádních nátěrů při obnově památek
Ing. arch. Miloš Solař, NPÚ, generální ředitelství
11:00Fasádní nátěry, zkušenosti z praxe
Ing. Markéta Fialová, Ing. arch. Jan Maloušek, NPÚ, územní odborné pracoviště v Praze
11:40Přestávka, diskuze, káva, občerstvení, prodej publikací STOPu
12:10Fasádní nátěry – realizace
Oliver Braun, Umělecké štukatérství
12:50Obnova průčelí Národního musea, praktický příklad
Viktor Frič, restaurátor
13:30Fasádní nátěry – pohled technologa
Ing. Viktor Heidingsfeld
14:10Problematika a aplikace minerálních fasádních barev v praxi
Ing. Martin Jirků, Stachema CZ s.r.o.
14:40Diskuze

Poznámka: Pořádající společnost si vyhrazuje právo částečných změn programu semináře.

STOP logo

Odborní garanti semináře:

Ing. arch. Ondřej Šefců, místopředseda STOP; NPÚ, územní odborné pracoviště v Praze
Ing. Viktor Heidingsfeld, člen STOP


Výše účastnického poplatku je 1 300 Kč za osobu (v případě platby až na místě v hotovosti je výše účastnického poplatku navýšena o manipulační poplatek ve výši 150 Kč za osobu).
Pro studenty činí výše poplatku 350 Kč (bez nároku na sborník, který bude možné zakoupit).
Přidružení členové STOP mají vstup za podmínek dle uzavřené Smlouvy o přidruženém členství.
(Ceny jsou uvedeny včetně DPH.)

Přihlášení je možné do 2. 10. 2019 nebo do vyčerpání kapacity přednáškového sálu (140 míst).

Platbu účastnického poplatku je nutné provést až po registraci, a to bankovním převodem nejpozději do 2. 10. 2019 na číslo účtu:  2600533432 / 2010 (Fio banka a.s.), variabilní symbol je vygenerován registračním systémem (obdržíte e-mailem po registraci).

Organizační garant semináře:
Společnost pro technologie ochrany památek – STOP
Ing. Monika Najmanová, tel.: 730 850 950, e-mail: seminare@pamatky-stop.cz

Mediální partner:

propamatky.info