Termín konání: čtvrtek 14. listopadu 2019
Místo konání: Přednášková aula domu ABF, Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 833/31 (v průchodu), Praha 1

Seminář je realizován s finanční podporou Ministerstva kultury České republiky.

Stavební památky jsou běžně vystaveny působení vlhkosti a solí rozpustných ve vodě. S projevy jejich působení se setkáváme zejména v soklových částech těch objektů, které nejsou opatřeny funkční izolací proti vlhkosti. Poškození fasád solemi však může nastat i ve vyšších partiích, např. vlivem výluhů z ptačích exkrementů. Porušení materiálů pak může být vyvoláno krystalizací solí i hygroskopickou vlhkostí. Na semináři bude uveden základní pohled památkáře na odsolování objektů, zopakovány základní informace o zdrojích solí a jejich chování ve zdivu a důsledky, které vyvolávají. Dále budou prezentovány zkušenosti s odsolováním a konkrétní příklady při obnově památkově chráněných objektů. Příspěvky byly voleny tak, aby posunuly znalosti účastníků semináře o principech chování solí ve zdivu i možnostech snižování vyvolaných škod.

Problému transportu vlhkosti a vodorozpustných solí ve zdivu se společnost STOP věnuje již od svého vzniku v r. 1994. Na dané téma bylo uspořádáno vícero seminářů a problematice věnováno několik Zpravodajů STOP. Poslední seminář, jenž se komplexně věnoval problematice, se uskutečnil v r. 2007. V mezidobí došlo k masivnímu nárůstu zkušeností s odsolováním zdiva, ale na druhé straně narostla na straně památkářů značná nedůvěra k „praktickým“ řešením. Seminář si klade za cíl seznámit odbornou veřejnost s možnostmi i limity různých způsobů odsolování na památkových objektech.

Seminář je určen pracovníkům památkových ústavů, státní správy a územních samospráv, správcům památkových objektů, restaurátorům a konzervátorům, architektům a projektantům, studentům a učitelům odborných škol a dalším zájemcům o ochranu památek.

Program semináře

09:00-09:30Registrace účastníků
09:30Zahájení, informace o společnosti STOP
Prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc., předsedkyně výboru spolku STOP
09:40Zkušenosti památkáře s odsolováním zdiva památkových objektů
Ing. arch. Ondřej Šefců, NPÚ, územní odborné pracoviště v Praze
Ing. Pavel Jakoubek, Studio acht s.r.o.
10:20Zdroje solí, jejich transport a působení ve zdivu, hygroskopicita
Doc. Ing. Zuzana Slížková, Ph.D., ÚTAM Praha
11:00Měření salinity zdiva, odběr vzorků, metody stanovení, vyhodnocení, norma
Prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc., FAST VUT v Brně
11:20Poškození nově provedených omítek a zdiva vlhkostí a vodorozpustnými solemi. Příklad průzkumu vlhkosti a zasolení objektu Obecního dvora v Praze
Mgr. Dana Janotová, ÚTAM Praha
11:50Přestávka, diskuze, káva, občerstvení, prodej publikací STOPu
12:20Sanace zasoleného zdiva ve stavební praxi
Ing. Pavel Fára, CUBUS s.r.o.
13:00Použití celulózových substrátů při strojním odsolování památek a historických objektů (CIUR)
Ing. Mojmír Urbánek, Michal Flosman, CIUR a.s.
13:30Odsolovací hmoty a výrobky
Ing. Pavel Šťastný, Richard Bucha, DiS, Remmers s.r.o.
14:00Diskuze

Poznámka: Pořádající společnost si vyhrazuje právo částečných změn programu semináře.

STOP logo

Odborní garanti semináře:

Prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc., FAST VUT Brno, předsedkyně výboru STOP
Ing. Pavel Fára, CUBUS s.r.o., místopředseda výboru STOP


Výše účastnického poplatku je 1 300 Kč za osobu (v případě platby až na místě v hotovosti je výše účastnického poplatku navýšena o manipulační poplatek ve výši 150 Kč za osobu).
Pro studenty činí výše poplatku 350 Kč (bez nároku na sborník, který bude možné zakoupit).
Přidružení členové STOP mají vstup za podmínek dle uzavřené Smlouvy o přidruženém členství.
(Ceny jsou uvedeny včetně DPH.)

Přihlášení je možné do 13. 11. 2019 nebo do vyčerpání kapacity přednáškového sálu (120 míst).

Platbu účastnického poplatku je nutné provést až po registraci, a to bankovním převodem nejpozději do 13. 11. 2019 na číslo účtu:  2600533432 / 2010 (Fio banka a.s.), variabilní symbol je vygenerován registračním systémem (obdržíte e-mailem po registraci).

Organizační garant semináře:
Společnost pro technologie ochrany památek – STOP
Ing. Monika Najmanová, tel.: 730 850 950, e-mail: seminare@pamatky-stop.cz

Mediální partner:

propamatky.info