Kvalita suroviny v dlouhodobém konceptu udržitelnosti památek

Termín konání: čtvrtek 12. dubna 2018
NOVÉ Místo konání: Přednáškový sál Domu národnostních menšin,
Vocelova 602/3, 120 00 Praha 2

Péče o kulturní památky zahrnuje i provádění zásahů do dřevěných konstrukcí, a to často až do té míry, že jsou prvky nahrazovány novými. Tyto zásahy vyžadují v první řadě znalost materiálů, postupů a metod vedoucích k jejich záchraně. V obecné rovině vyžaduje péče o dřevěné prvky konstrukcí stejný přístup, jaký památková péče uplatňuje u jiných stavebních částí historických celků. Mimo uvedené znalosti hraje významnou roli při řešení problému i kvalita současného materiálu, který nahrazuje a doplňuje ten původní, i několik set let starý. A přitom jakost současného řeziva, změny v jeho výběru, těžbě i zpracování jsou otázkou málo diskutovanou. Seminář si proto klade za cíl otevřít diskuzi a pokusit se zodpovědět otázky týkající se kvality suroviny v českých lesích včera a dnes, změn jejích fyzikálních a mechanických vlastností nebo růstových změn. Rovněž nastíní pohled na tradiční způsoby opracování dřeva, na smysl a použití celodřevěných spojů při výměnách a protézování konstrukcí a na vztah ke dřevní surovině a jejímu opracování pro současné potřeby.

Program semináře ↓, Pozvánka a program (PDF)

Seminář je určen pracovníkům památkových ústavů, státní správy a územních samospráv, správcům památkových a církevních objektů, restaurátorům a konzervátorům, architektům a projektantům, studentům a učitelům odborných škol a dalším zájemcům o ochranu památek.

STOP logo

Odborní garanti semináře:
Ing. arch. Ondřej Šefců, STOP; NPÚ, územní odborné pracoviště v Praze
Ing. Andrea Nasswettrová, Ph.D., MBA, STOP; Thermo Sanace s.r.o.

Program semináře

09:00–09:30 Registrace účastníků
09:30–10:00 Zahájení, úvod, informace o společnosti STOP
Ing. arch. Ondřej Šefců, místopředseda společnosti STOP
10:00–10:30 Stav dřevní suroviny, její kvalita a dostupnost
Ing. Josef Volek, Lesy ČR, s. p.
10:30–11:00 Zjištění kvality a jakosti suroviny v návaznosti na současný normativ
Ing. Jiří Vopršal, Ph.D., Stora Enso Wood Products Ždírec s.r.o.
11:00–11:30 Změny vlastností dřeva v proměnách času
Ing. Andrea Nasswettrová, Ph.D., MBA, Thermo Sanace s.r.o.,
prof. Ing. Jozef Kúdela, CSc., TU Zvolen
11:30–12:00 Přestávka, diskuze, káva, občerstvení, prodej publikací STOPu
12:00–12:30 Tradiční opracování a kvalita dřeva při opravách dřevěných konstrukcí
Ing. Michal Kloiber, Ph.D., Petr Růžička, Centrum Excelence Telč, ÚTAM AV ČR, v. v. i.
12:30–13:00 Celodřevěné plátové spoje v dialektické perspektivě
Ing. Jiří Kunecký, Ph.D., ÚTAM AV ČR, v. v. i.
13:00–13:30 Tesání trámů jako životní filozofie
Mario Vlček, tesařský tovaryš
13:30–14:00 Diskuze

Poznámka: Pořádající společnost si vyhrazuje právo částečných změn programu semináře.

Výše účastnického poplatku je 1250 Kč za osobu (v případě platby až na místě v hotovosti je výše účastnického poplatku navýšena o manipulační poplatek ve výši 150 Kč za osobu).
Pro studenty činí výše poplatku 350 Kč (bez nároku na sborník, který bude možné zakoupit).
Přidružení členové STOP mají vstup za podmínek dle uzavřené Smlouvy o přidruženém členství.
(Ceny jsou uvedeny včetně DPH.)

Přihlášení je možné do 11. 4. 2018 nebo do vyčerpání kapacity přednáškového sálu.

Platbu účastnického poplatku je nutné provést až po registraci, a to bankovním převodem nejpozději do 11. 4. 2018 na číslo účtu:  2600533432 / 2010 (Fio banka a.s.), variabilní symbol je vygenerován registračním systémem (obdržíte e-mailem po registraci).

Organizační garant semináře: Společnost pro technologie ochrany památek – STOP
Ing. Monika Najmanová, tel.: 730 850 950,
e-mail: seminare@pamatky-stop.cz

 

 

 

Mediální partneři:

propamatky.infoSpektra