Termín konání: čtvrtek 24. května 2018
NOVÉ Místo konání: Přednášková aula domu ABF, Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 833/31 (v průchodu), Praha 1

Seminář je realizován s finanční podporou Ministerstva kultury České republiky.

Kolísání obsahu vlhkosti a teplot vzduchu v interiérech vede k negativním projevům až škodám na vnitřním povrchu staveb i předmětů v nich uskladněných. Převážná většina památkově chráněných objektů není vybavena klimatizací a je nutné vystačit s přirozenými regulačními prvky, které jsou ovšem podmíněny parametry venkovního vzduchu. Velká část stavebních památek je vybavena smíšeným mobiliářem, který se značně liší v požadavcích na optimální uložení, a je značně namáhána návštěvnickým provozem. Škody související s problematikou vlhkosti tak mohou být devastující. Seminář „Památky a vnitřní klima“ si klade za cíl soustředit informace o příčinách a důsledcích poškozování interiérů vlhkostí, o měření parametrů vnitřního prostředí, zejména vzduchu, jejich interpretaci a o běžných opatřeních k ochraně památek. První seminář tohoto druhu uspořádal spolek již před dvaceti lety. Na něj a další semináře z řady věnované vnitřnímu prostředí budov volně navazujeme.

Program semináře ↓Pozvánka a program (PDF)

Seminář je určen pracovníkům památkových ústavů, státní správy a územních samospráv, správcům památkových objektů, konzervátorům a projektantům, studentům a učitelům odborných škol i dalším zájemcům o ochranu památek.

STOP logo

Odborní garanti semináře:
Ing. Pavel Fára, STOP; CUBUS s.r.o.

Program semináře

09:00–09:30 Registrace účastníků
09:30–10:00 Zahájení, úvod, informace o společnosti STOP
prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc., STOP; FAST VUT v Brně
Ing. arch. Ondřej Šefců, STOP; NPÚ, územní odborné pracoviště v Praze
10:00–10:30 Památky a vnitřní klima – peripetie jednoho diskursu
PhDr. Zdeněk Vácha, NPÚ, územní odborné pracoviště v Brně
10:30–11:00 Vlhkost zdiva a její vliv na vnitřní klima
Ing. Pavel Fára, CUBUS, s.r.o.
11:00–11:30 Složky interního mikroklimatu památkových staveb
Mgr. MUDr. Tomáš Hájek, Dr.
11:30–12:00 Přestávka, diskuze, káva, občerstvení, prodej publikací STOPu
12:00–12:30 Měření kvality vnitřního prostředí
prof. Ing. Jiří Hirš, CSc., FAST VUT v Brně
12:30–13:15 Úpravy mikroklimatu v památkových objektech I. Přirozené větrání
Ing. Jan Červenák, TP – technika prostředí
13:15–14:00 Úpravy mikroklimatu v památkových objektech II. Nucené větrání
Ing. Jan Červenák, TP – technika prostředí
14:00–14:30 Diskuze

Poznámka: Pořádající společnost si vyhrazuje právo částečných změn programu semináře.

Výše účastnického poplatku je 1250 Kč za osobu (v případě platby až na místě v hotovosti je výše účastnického poplatku navýšena o manipulační poplatek ve výši 150 Kč za osobu).
Pro studenty činí výše poplatku 350 Kč (bez nároku na sborník, který bude možné zakoupit).
Přidružení členové STOP mají vstup za podmínek dle uzavřené Smlouvy o přidruženém členství.
(Ceny jsou uvedeny včetně DPH.)

Přihlášení je možné do 22. 5. 2018 nebo do vyčerpání kapacity přednáškového sálu (140 míst).

Platbu účastnického poplatku je nutné provést až po registraci, a to bankovním převodem nejpozději do 22. 5. 2018 na číslo účtu:  2600533432 / 2010 (Fio banka a.s.), variabilní symbol je vygenerován registračním systémem (obdržíte e-mailem po registraci).

Organizační garant semináře:
Společnost pro technologie ochrany památek – STOP
Ing. Monika Najmanová, tel.: 730 850 950, e-mail: seminare@pamatky-stop.cz

Mediální partneři:

propamatky.infoSpektra