Příklady z praxe, chyby, omyly i pozitiva

Termín konání: čtvrtek 11. října 2018
! Místo konání: Přednášková aula domu ABF, Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 833/31 (v průchodu), Praha 1

Již počtvrté se vracíme k tématu nepodařených či nevhodných zásahů při obnově památkových objektů, ale také zmíníme pozitiva. Příspěvky se budou zabývat případy, kdy byl nějaký postup či materiál použit s dobrým přesvědčením, že může objektu pomoci, avšak v důsledku nějakých (na první pohled neodhadnutelných) okolností selhal. Budou popsány také nevydařené zásahy při obnově památek způsobené odbytým, nebo chybějícím průzkumem, nedostatečnými znalostmi nebo technologickou nekázní. Zřejmě každý, kdo se kolem památek pohybuje, občas o nějakém nezdaru slyšel. Dozvěděl se však obvykle pouze výsledek – tj. konečný stav, jen výjimečně i příčiny. Přitom právě poznání příčin může zabránit opakování obdobných chyb v budoucnu.

Program semináře ↓, Pozvánka a program (PDF)

Seminář je určen pracovníkům památkových ústavů, státní správy a územních samospráv, správcům památkových a církevních objektů, restaurátorům a konzervátorům, architektům a projektantům, studentům a učitelům odborných škol a dalším zájemcům o ochranu památek.

STOP logo

Odborní garanti semináře:
Ing. arch. Ondřej Šefců, NPÚ, místopředseda výboru spolku STOP
Ing. Pavel Jakoubek, Studio acht, spol. s r.o., člen spolku STOP

Program semináře

09:00–09:30 Registrace účastníků
09:30–09:35 Zahájení, informace o společnosti STOP
Prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc., předsedkyně společnosti STOP
09:35–10:30 A JE TO! Zkušenosti z obnovy památek
Ing. arch. Ondřej Šefců, NPÚ, územní odborné pracoviště v Praze
10:30–11:00 (Ne)respektování přírodních zákonů při obnově památek – zkušenosti z obnovy hospodářského dvora v Plasích
Prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc., VUT Brno, Fakulta stavební, Ústav chemie
11:00–11:30 Co se na střechách (ne)osvědčilo. Příklady problémů při opravách střech historických staveb
Ing. Martin Mařík, Fas Maniny s.r.o
11:30–12:00 Přestávka, diskuze, káva, občerstvení, prodej publikací STOPu
12:00–12:45 Úskalí, na která narážejí projektanti nosných konstrukcí historických budov
Ing. Jan Vinař, statik, NPÚ, generální ředitelství
12:45–13:15 Zámek Veltrusy: Dům lesního a žluť Marie Terezie. Příčiny poruch povrchů a další souvislosti
Ing. Pavel Fára, CUBUS s.r.o.
13:15–13:45 Úskalí moderních „laciných“ metod digitálního zaměřování
Ing. Milan Halaburt, GEOline s.r.o.
13:45–14:00 Diskuze

Poznámka: Pořádající společnost si vyhrazuje právo částečných změn programu semináře.

Výše účastnického poplatku je 1250 Kč za osobu (v případě platby až na místě v hotovosti je výše účastnického poplatku navýšena o manipulační poplatek ve výši 150 Kč za osobu).
Pro studenty činí výše poplatku 350 Kč (bez nároku na sborník, který bude možné zakoupit).
Přidružení členové STOP mají vstup za podmínek dle uzavřené Smlouvy o přidruženém členství.
(Ceny jsou uvedeny včetně DPH.)

Přihlášení je možné do 9. 10. 2018 nebo do vyčerpání kapacity přednáškového sálu (140 míst).

Platbu účastnického poplatku je nutné provést až po registraci, a to bankovním převodem nejpozději do 10. 10. 2018 na číslo účtu:  2600533432 / 2010 (Fio banka a.s.), variabilní symbol je vygenerován registračním systémem (obdržíte e-mailem po registraci).

Organizační garant semináře:
Společnost pro technologie ochrany památek – STOP
Ing. Monika Najmanová, tel.: 730 850 950, e-mail: seminare@pamatky-stop.cz

Mediální partneři:

propamatky.infoSpektra