Termín konání: čtvrtek 28. dubna 2016
Místo konání: Přednáškový sál Městské knihovny v Praze – Ústřední knihovna, Mariánské náměstí 98/1, Praha 1

Registrace byla ukončena. (Kapacita sálu byla vyčerpána.)

Seminář svým programem navazuje na setkání uskutečněné v květnu 2014, které bylo zaměřeno na správnou diagnostiku poruch. Letošní setkání se více věnuje praktickým aspektům – dopadům průzkumů na návrhy sanace, možným střetům s legislativou nebo statickým problémům. Nově otvíráme téma mikroklimatických podmínek. A jako vždy budou zařazeny i praktické příklady řešení sanace památkových objektů.

 Seminář je určen pracovníkům památkových ústavů, archivů, státní správy a územních samospráv, správcům muzejních sbírek i církevních objektů, restaurátorům a konzervátorům, studentům a učitelům odborných škol a dalším zájemcům o ochranu památek.

Program semináře

09.00 – 09.30 Registrace účastníků
09.30 – 09.35 Zahájení, informace o společnosti STOP
Petr Kotlík, předseda společnosti STOP
09.35 – 10.05 Poškozování staveb účinky vlhkosti. Poznatky památkáře.
Ondřej Šefců, NPÚ, územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze
10.10 – 10.40 Vlhkostní průzkumy staveb a jejich dopady na návrh sanace
Pavel Fára, CUBUS s.r.o.
10.45 – 11.15 Stavební zákon a sanace vlhkých staveb. Příklady z praxe.
Aleš Dittert, autorizovaný inženýr a soudní znalec v oboru stavebnictví
11.20 – 11.50 Statické problémy při sanaci vlhkých staveb
Vladimír Kohút, PRODIS plus s.r.o., Bratislava
11.55 – 12.25 Přestávka, diskuse, káva
12.30 – 13.00 Mikroklimatické podmínky nejen v památkových objektech. Teorie versus tvrdá realita – Jan Červenák, TP – technika prostředí
13.05 – 13.35 Příklady dodatečné hydroizolace památkových objektů.
Jitka Tietjen, Matouš Hejtmánek, Schomburg Čechy a Morava, s.r.o.
13.40 – 14.10 Vlhkostní problémy klášterních areálů a jejich řešení. Klášter Voršilek v Praze a Chlum Svaté Maří – Pavel Šťastný, Remmers s.r.o.

Výše účastnického poplatku je 900 Kč za osobu (v případě platby až na místě v hotovosti je výše účastnického poplatku navýšena o manipulační poplatek ve výši 100 Kč za osobu).
Pro studenty odborných škol (vyjma přidružených členů) činí výše poplatku 250 Kč (bez nároku na sborník).
Přidružení členové STOP mají vstup za podmínek dle uzavřené Smlouvy o přidruženém členství.
(Ceny jsou uvedeny včetně DPH.)

Přihlášení je možné do 27.4.2016 nebo do vyčerpání kapacity přednáškového sálu.

Platbu účastnického poplatku je nutné provést až po registraci, a to bankovním převodem nejpozději do 27.4.2016 na číslo účtu:  2600533432 / 2010 (Fio banka a.s.), variabilní symbol je vygenerován registračním systémem (obdržíte e-mailem po registraci).

STOP logo

Moderátor semináře:
Ondřej Šefců, STOP; NPÚ ÚOP HMP, sefcu.ondrej@npu.cz
Odborný garant semináře:
Pavel Fára, STOP; CUBUS s.r.o., 603 532 000, pf@cubus.cz

Organizační garant semináře: Společnost pro technologie ochrany památek – STOP
Monika Najmanová, tel.: 730 850 950,
e-mail: seminare@pamatky-stop.cz

 

Městská knihovna v Praze