Odraz barevného vjemu v psychice, architektuře a umění.

Termín konání: čtvrtek 20. října 2016
Místo konání: Přednáškový sál Městské knihovny v Praze – Ústřední knihovna, Mariánské náměstí 98/1, Praha 1

Seminář je realizován s finanční podporou Ministerstva kultury ČR.

Seminář STOP Barvy v památkové péči má cíleně navázat na seminář STOP Identifikace barev v památkové praxi, který byl s úspěchem realizován v roce 2015. Navazující seminář si klade za cíl, s využitím některých objasněných skutečností ohledně identifikace a vzájemného působení barev na prvním semináři, dále rozvést teorie barevných harmonií a řešení barevnosti u historické architektury. V rámci několika příspěvků by měly být probrány otázky barevného vkusu v průběhu staletí, proměn barevného cítění z hlediska geografického, dále možnosti zdrojů případného studia historické barevnosti a také způsoby, jak pracovat s nabytými informacemi. V rámci semináře by měli vystoupit odborníci specializovaní v různých oborech, počítá se s kvalitním a názorným obrazovým doprovodem, odbornou diskuzí a tištěným sborníkem.

Program semináře (níže na stránce), pozvánka a program (PDF)

Seminář je určen pracovníkům památkových ústavů, archivů, státní správy a územních samospráv, správcům muzejních sbírek i církevních objektů, restaurátorům a konzervátorům, studentům a učitelům odborných škol a dalším zájemcům o ochranu památek.

STOP logo

Odborný garant a moderátor semináře:
Ing. arch. Ondřej Šefců,
STOP a NPÚ, ú. o. p. v hl. m. Praze

Program semináře

09:00 – 09:30 Registrace účastníků
09:30 – 09:35 Zahájení, informace o společnosti STOP
Doc. Ing. Petr Kotlík, CSc., předseda společnosti STOP
09:35 – 10:35 Co oko ví

MUDr. Michal Maršálek, CSc., PN Bohnice
10:35 – 11:15 Význam barev v architektuře
Ing. arch. Ondřej Šefců, NPÚ, územní odborné pracoviště v Praze
11:15 – 11:45 Jak se ta barva jmenuje?
Ing. Ivan Vaněček, CSc., Baumit, spol. s r. o.
11:45 – 12:15 Přestávka, diskuse, káva, prodej publikací STOPu
12:15 – 13:00 Proměny barevného cítění v 19. stol.

PhDr. Zdeněk Vácha, NPÚ, územní odborné pracoviště v Brně
13:00 – 13:30 Barevnost sochařských děl
PhDr. Petra Hoftichová, NPÚ, územní odborné pracoviště v Praze
13:30 – 14:00 Diskuse

Výše účastnického poplatku je 900 Kč za osobu (v případě platby až na místě v hotovosti je výše účastnického poplatku navýšena o manipulační poplatek ve výši 100 Kč za osobu).
Pro studenty odborných škol (vyjma přidružených členů) činí výše poplatku 250 Kč (bez nároku na sborník).
Přidružení členové STOP mají vstup za podmínek dle uzavřené Smlouvy o přidruženém členství.
(Ceny jsou uvedeny včetně DPH.)

Přihlášení je možné do 19.10.2016 nebo do vyčerpání kapacity přednáškového sálu.

Platbu účastnického poplatku je nutné provést až po registraci, a to bankovním převodem nejpozději do 19.10.2016 na číslo účtu:  2600533432 / 2010 (Fio banka a.s.), variabilní symbol je vygenerován registračním systémem (obdržíte e-mailem po registraci).

Organizační garant semináře: Společnost pro technologie ochrany památek – STOP
Ing. Monika Najmanová, tel.: 730 850 950,
e-mail: seminare@pamatky-stop.cz

Městská knihovna v Praze

Mediální partner:
Internetový portál PROPAMÁTKY