Termín konání: čtvrtek 23. listopadu 2023, 9:30
Místo konání: webinář on-line a prezenčně Přednášková aula domu ABF, Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 833/31 (v průchodu), Praha 1
(instrukce k přihlášení do webináře zašleme registrovaným posluchačům e-mailem v den konání akce).

Seminář je realizován s finanční podporou Ministerstva kultury České republiky.

Seminář jsme pro vás připravili jak formou prezenční (max. 100 účastníků), tak formou webináře – on-line přenosem přednášek doplněných chatem pro zasílání Vašich dotazů přednášejícím.

Seminářem vás opět provede Ing. arch. Ondřej Šefců.

Účastníci budou mít možnost stažení sborníku v PDF.

Program semináře

Tématem semináře budou hřbitovy, hrobky, hroby a péče o ně. Projekt tematicky naváže na semináře „Židovské hřbitovy v českých zemích“ (r. 1997) a „Funerální architektura“ (r. 2010).
Osudy hřbitovů a pohřebišť úzce souvisejí s vývojem a stavem společnosti. Připomeňme např. památníky obětí napoleonských válek, východočeská pohřebiště padlých rakousko-pruské války, společné hroby obětí obou světových válek nebo aktuálních bojů na Ukrajině.
Hřbitovy jako celky i jednotlivé hřbitovní stavby jsou tedy velice cenným dokladem historie. Mnoho objektů patří i mezi významné architektonické či výtvarné památky, na jejichž vzniku se podíleli uznávaní architekti, sochaři, stavitelé apod. Bohužel řada historických hřbitovů nebo pohřebišť prošla v důsledku minulých společenských poměrů obdobím naprostého nezájmu. Důsledkem je mnohdy velmi špatný „technický“ stav těchto památek, případně jejich devastace či dokonce nevratná ztráta.
Příspěvky na semináři budou komentovat současnou situaci této oblasti památkové péče. Upozorní na vybrané problémy i zkušenosti s jejich řešením. Vzhledem k velkému rozsahu bude možné obsáhnout tematiku jen částečně. Předpokládáme však, že seminář rozšíří náhled podobných odborných setkání o technologický přístup.

Seminář je určen pracovníkům památkových ústavů, státní správy a územních samospráv, správcům památkových objektů, restaurátorům a konzervátorům, architektům a projektantům, studentům a učitelům odborných škol a dalším zájemcům o ochranu památek.

Seminář/webinář je zařazen do programu celoživotního vzdělávání ČKA a ohodnocen 3 body. Zároveň je zařazen do programu celoživotního vzdělávání ČKAIT a ohodnocen 1 bodem.

Program semináře

09:00-09:30Prezenční registrace účastníků semináře, přihlášení účastníků do virtuální místnosti
09:30Zahájení, informace o společnosti STOP
Ing. Andrea Nasswettrová, Ph.D., MBA, předsedkyně výboru STOP
09:50Poznatky ze specifických poruch náhrobků a hrobových míst
Ing. arch. Ondřej Šefců, NPÚ ú. o. p. Praha
10:30Z dějin pohřbívání v českých zemích
Mgr. Veronika Koberová, NPÚ ú. o. p. Praha
11:15Sepulkrální památky a jejich ochrana – příklady z východních Čech
Ing. Jiří Slavík, NPÚ ú. o. p. v Josefově
11:40Přestávka 30 min.
12:30Vliv vlhkosti na spodní stavbu hrobek. Možnosti řešení
Ing. Pavel Fára, CUBUS, s. r. o., Praha
13:00Mozaiky v sepulkrální architektuře
Mgr. Vladislava Říhová, Ph.D., PhDr. Zuzana Křenková, Ph.D.,
Ing. Irena Kučerová, Ph.D., VŠCHT Praha
13:30Rekonstrukce hrobky rodiny Lannů a Schebků na Olšanských hřbitovech
PhDr. Petra Hoftichová, NPÚ ú. o. p. Praha
14:00Diskuze, předpokládaný závěr semináře/webináře

Poznámka: Pořádající společnost si vyhrazuje právo částečných změn programu semináře. Diskuze bude probíhat vždy po skončení jednotlivých přednášek.

STOP logo

Odborní garanti: Ing. Pavel Fára, Mgr. Veronika Koberová
Garant za památkovou péči: Ing. arch. Ondřej Šefců, NPÚ Praha


Výše účastnického poplatku je 1 980 Kč s DPH 21 % za osobu.
Pro studenty činí výše poplatku 363 Kč s DPH 21 % (sborník jen v PDF).
Přidružení členové STOP mají vstup za podmínek dle uzavřené Smlouvy o přidruženém členství.

Přihlášení je možné:
do 21. 11. 2023 23:59 (prezenční účast)
– do 22. 11. 2023 23:59 (on-line účast).

Platbu účastnického poplatku je nutné provést až po registraci, a to bankovním převodem nejpozději do 22. 11. 2023 na číslo účtu:  2600533432 / 2010 (Fio banka a.s.), variabilní symbol je vygenerován registračním systémem (obdržíte e-mailem po registraci).

Přihlašování k webináři: Přihlašovací údaje svázané s vaším registračním číslem a aktuální informace Vám zašleme nejpozději v den konání webináře na e-mail, který jste zadali při registraci.

Technické požadavky:
– Datová linka: rychlost > 1 Mb/s
– Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML 5
– Reproduktory / sluchátka.

Organizační garant semináře:
Společnost pro technologie ochrany památek – STOP
Ing. Monika Najmanová, tel.: 730 850 950, e-mail: seminare@pamatky-stop.cz

Mediální partneři:

propamatky.info
TZB-info