Termín konání: čtvrtek 26. listopadu 2020, 9:30
Místo konání: on-line webinář (instrukce k přihlášení zašleme registrovaným posluchačům e-mailem před konáním akce).

Seminář je realizován s finanční podporou Ministerstva kultury České republiky.

Vzhledem k aktuálnímu nařízení vlády není možná prezenční forma, proto jsme pro vás připravili seminář formou WEBINÁŘE – on-line přenosu přednášek doplněných chatem pro zasílání Vašich dotazů přednášejícím. Dotazy budou zodpovězeny na konci každé přednášky.

Účastníci on-line webináře budou mít možnost stažení sborníku webináře v PDF. Tištěný sborník zašleme po konání akce poštou na adresu uvedenou při registraci.

Seminář představí vhled do problematiky povrchových úprav dřeva v kontextu historie, současné praxe a možného budoucího vývoje. Tématu byly věnovány některé minulé semináře STOP, zaměřené na historické úpravy dřeva, retardační nátěry nebo prostředky proti plísním. Do oblasti povrchových úprav dřeva řadíme látky, které mění nebo dotvářejí estetický vjem, nebo – a to je časté u dřevěných konstrukcí staveb – látky, které mají ochranný charakter, např. proti ohni, proti abiotické nebo biotické degradaci. Potřeba ochranného charakteru se mění a řídí normativem, přičemž u památkových objektů je nutné mít na paměti také aspekt zachování památkové hodnoty bez její zjevné změny. V příspěvcích jsou zachyceny různé možnosti použití ochranných látek a konkrétní realizace.

Seminář je určen pracovníkům památkových ústavů, státní správy a územních samospráv, správcům památkových objektů, restaurátorům a konzervátorům, architektům a projektantům, studentům a učitelům odborných škol a dalším zájemcům o ochranu památek.

Program semináře

09:15-09:30Přihlášení účastníků do virtuální místnosti
09:30Úvodní slovo
Ing. Pavel Fára, místopředseda výboru spolku STOP
09:45Povrch dřevěných výplní v 19. a 20. století a chyby při obnově jejich barevnosti
PhDr. Ladislav Špaček, emeritní pracovník NPÚ, ÚOP v Praze
10:20Praktické zkušenosti se současnými povrchovými úpravami dřevěných prvků z pozice akreditované zkušebny
Ing. Anna Součková, Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s. p.
10:55Intumescentní protipožární nátěry na dřevo
Ing. Lenka Kozinová, STACHEMA CZ s.r.o.
11:30Přestávka
11:45Měření tloušťky nátěrového systému na dřevě
Marek Selucký, TESTIMA, spol. s r.o.
12:00Úpadek řemesla v památkové péči
Luděk Dvořák, Valašské muzeum v přírodě
12:35Impregnace dřeva proti škůdcům – od prevence k sanaci
Ing. Jaroslav Strnadel, Ph.D., Bochemie wood care, s.r.o.
13:10Dřevo a jeho schopnost propouštět kapaliny
Ing. Andrea Nasswettrová, Ph.D., MBA, Thermo Sanace s.r.o.
13:45Závěr

Poznámka: Pořádající společnost si vyhrazuje právo částečných změn programu semináře.

STOP logo

Odborný garant semináře:

Ing. Andrea Nasswettrová, Ph.D., MBA, Thermo Sanace s.r.o., členka STOP


Výše účastnického poplatku je 1 400 Kč za osobu.
Pro studenty činí výše poplatku 350 Kč (bez nároku na sborník).
Přidružení členové STOP mají vstup za podmínek dle uzavřené Smlouvy o přidruženém členství.
(Ceny jsou uvedeny včetně DPH.)

Přihlášení je možné do 25. 11. 2020 (23:59).

Platbu účastnického poplatku je nutné provést až po registraci, a to bankovním převodem nejpozději do 25. 11. 2020 na číslo účtu:  2600533432 / 2010 (Fio banka a.s.), variabilní symbol je vygenerován registračním systémem (obdržíte e-mailem po registraci).

Přihlašování k webináři: Přihlašovací údaje svázané s vaším registračním číslem a aktuální informace Vám zašleme nejpozději během dne před konáním webináře na e-mail, který jste zadali při registraci.

Technické požadavky:
– Datová linka: > 1 Mb/s
– Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML 5
– Reproduktory / sluchátka.

Organizační garant semináře:
Společnost pro technologie ochrany památek – STOP
Ing. Monika Najmanová, tel.: 730 850 950, e-mail: seminare@pamatky-stop.cz

Mediální partner:

propamatky.info