Termín konání: čtvrtek 26. listopadu 2020 (24. 9.)  ZMĚNA 
Místo konání: Přednášková aula domu ABF, Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 833/31 (v průchodu), Praha 1
(Připravujeme i ve formě webináře.)

Seminář je realizován s finanční podporou Ministerstva kultury České republiky.

Registrace na seminář právě probíhá: (Již registrováno: 37 / 99)
REGISTRACE | Registrace pro členy | Registrace pro NPÚ

Seminář představí vhled do problematiky povrchových úprav dřeva v kontextu historie, současné praxe a možného budoucího vývoje. Tématu byly věnovány některé minulé semináře STOP, zaměřené na historické úpravy dřeva, retardační nátěry nebo prostředky proti plísním. Do oblasti povrchových úprav dřeva řadíme látky, které mění nebo dotvářejí estetický vjem, nebo – a to je časté u dřevěných konstrukcí staveb – látky, které mají ochranný charakter, např. proti ohni, proti abiotické nebo biotické degradaci. Potřeba ochranného charakteru se mění a řídí normativem, přičemž u památkových objektů je nutné mít na paměti také aspekt zachování památkové hodnoty bez její zjevné změny. V příspěvcích jsou zachyceny různé možnosti použití ochranných látek a konkrétní realizace.

Seminář je určen pracovníkům památkových ústavů, státní správy a územních samospráv, správcům památkových objektů, restaurátorům a konzervátorům, architektům a projektantům, studentům a učitelům odborných škol a dalším zájemcům o ochranu památek.

Program semináře

09:00-09:30Registrace účastníků
09:30Úvodní slovo
Ing. arch. Ondřej Šefců, Národní památkový ústav
09:45Povrch dřevěných výplní v 19. a 20. století a chyby při obnově jejich barevnosti
PhDr. Ladislav Špaček, emeritní pracovník NPÚ, ÚOP v Praze
10:20Praktické zkušenosti se současnými povrchovými úpravami dřevěných prvků z pozice akreditované zkušebny
Ing. Anna Součková, Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s. p.
10:55Intumescentní protipožární nátěry na dřevo
Ing. Lenka Kozinová, STACHEMA CZ s.r.o.
11:30Přestávka, diskuze, káva, občerstvení, prodej publikací STOPu
12:00Úpadek řemesla v památkové péči
Luděk Dvořák, Valašské muzeum v přírodě
12:35Impregnace dřeva proti škůdcům – od prevence k sanaci
Ing. Jaroslav Strnadel, Ph.D., Bochemie wood care, s.r.o.
13:10Dřevo a jeho schopnost propouštět kapaliny
Ing. Andrea Nasswettrová, Ph.D., MBA, Thermo Sanace s.r.o.
13:45Diskuze

Poznámka: Pořádající společnost si vyhrazuje právo částečných změn programu semináře.

STOP logo

Odborný garant semináře:

Ing. Andrea Nasswettrová, Ph.D., MBA, Thermo Sanace s.r.o., členka STOP


Výše účastnického poplatku je 1 400 Kč za osobu (v případě platby až na místě v hotovosti je výše účastnického poplatku navýšena o manipulační poplatek ve výši 150 Kč za osobu).
Pro studenty činí výše poplatku 350 Kč (bez nároku na sborník, který bude možné zakoupit).
Přidružení členové STOP mají vstup za podmínek dle uzavřené Smlouvy o přidruženém členství.
(Ceny jsou uvedeny včetně DPH.)

Přihlášení je možné do 25. 11. 2020 nebo do vyčerpání kapacity přednáškového sálu (99 míst).

Platbu účastnického poplatku je nutné provést až po registraci, a to bankovním převodem nejpozději do 25. 11. 2020 na číslo účtu:  2600533432 / 2010 (Fio banka a.s.), variabilní symbol je vygenerován registračním systémem (obdržíte e-mailem po registraci).

Organizační garant semináře:
Společnost pro technologie ochrany památek – STOP
Ing. Monika Najmanová, tel.: 730 850 950, e-mail: seminare@pamatky-stop.cz

Mediální partner:

propamatky.info