Termín konání: čtvrtek 20. dubna 2023, 9:30
Místo konání: webinář on-line a prezenčně Přednášková aula domu ABF, Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 833/31 (v průchodu), Praha 1
(instrukce k přihlášení do webináře zašleme registrovaným posluchačům e-mailem v den konání akce).

Seminář je realizován s finanční podporou Ministerstva kultury České republiky.

Seminář jsme pro vás připravili jak formou prezenční (max. 100 účastníků), tak formou webináře – on-line přenosem přednášek doplněných chatem pro zasílání Vašich dotazů přednášejícím.

Seminářem vás opět provede Ing. arch. Ondřej Šefců.

Účastníci budou mít možnost stažení sborníku v PDF.

Program semináře

Seminář je zaměřen na charakteristiku materiálů a stavebních prvků, používaných ve 20. století, zejména v jeho druhé polovině. Tyto materiály jsou často součástí nebo přímo podstatou stavebních objektů, někdy i uměleckých děl, které jsou již chráněny jako kulturní památky nebo se uvažuje o jejich památkové ochraně.
Materiály byly vyvinuty v době velkého technického rozvoje a nových technologických možností. Mají velmi rozmanité složení, rozdílnou odolnost proti klimatickým vlivům a také rozdílně stárnou. U řady „nových hmot“ je obtížné zjistit jejich složení a způsob konzervování či restaurování. Některé moderní materiály mají „poločas rozpadu“: po určité době nastává jejich samovolná a často zcela fatální degradace. Mnoho moderních materiálů má dobrou fyzickou životnost, ale z estetického hlediska nepřijatelné stárnutí.
Projekt naváže na seminář konaný z r. 2022: „Moderní materiály minulého století I“, jenž byl věnován materiálům z plastů, hliníku a azbestu hojně používaného v druhé polovině 20. stol.
Na semináři r. 2023 budou představeny další moderní materiály: např. hořečnatá maltovina, různé druhy dřevovláknitých desek, pilinobeton, organické sklo a další. Informace poskytnuté v rámci semináře mohou mj. sloužit pro vytvoření názoru na to, co je vhodné či případně vůbec reálné zachovat, jaké jsou alternativní postupy a zkušenosti v příbuzných oborech včetně zahraničí.

Seminář je určen pracovníkům památkových ústavů, státní správy a územních samospráv, správcům památkových objektů, restaurátorům a konzervátorům, architektům a projektantům, studentům a učitelům odborných škol a dalším zájemcům o ochranu památek.

O zařazení semináře/webináře do programu celoživotního vzdělávání ČKA a ČKAIT je zažádáno.

Program semináře

09:00-09:30Prezenční registrace účastníků semináře, přihlášení účastníků do virtuální místnosti
09:30Zahájení, informace o společnosti STOP
Ing. Andrea Nasswettrová, Ph.D., MBA, předsedkyně výboru STOP
09:45Úvodní slovo k tématu moderních materiálů
Ing. arch. Ondřej Šefců, NPÚ, územní odborné pracoviště v Praze
10:15Vodotěsné izolace v průběhu dějin
Doc. Ing. Marek Novotný, Ph.D., A.W.A.L. s.r.o.
10:45Přípravky využívané v Československu pro sanaci vlhkého zdiva
Ing. Pavel Fára, Cubus s.r.o.
11:15Fasádní obklady ve 20. století, jejich životnost, možnosti náhrady a technologie provádění
Ing. Lubor Kalousek, Ph.D., Ing. Pavel Kříž, Ph.D., Fakulta Stavební VUT Brno
11:45Sorelův cement – podlahy, omítky, obklady
Prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc., Fakulta Stavební VUT Brno
12:15Přestávka 45 min.
13:00Skleněné mozaiky a možnosti jejich obnovy
Ing. Irena Kučerová, Ph.D., VŠCHT, MgA. Josef Červinka, restaurátor
13:30Osud nádražní haly v Havířově
Ing. arch. Adam Guzdek, Ph.D., Fakulta Stavební VUT Brno
14:00Diskuze, předpokládaný závěr semináře/webináře

Poznámka: Pořádající společnost si vyhrazuje právo částečných změn programu semináře. Diskuze bude probíhat vždy po skončení jednotlivých přednášek.

STOP logo

Odborní garanti: Pavla Rovnaníková, Martin Vyšvařil
Garant za památkovou péči: Ondřej Šefců


Výše účastnického poplatku je 1 980 Kč s DPH 21 % za osobu.
Pro studenty činí výše poplatku 363 Kč s DPH 21 % (sborník jen v PDF).
Přidružení členové STOP mají vstup za podmínek dle uzavřené Smlouvy o přidruženém členství.

Přihlášení je možné:
do 18. 4. 2023 23:59 (prezenční účast)
– do 19. 4. 2023 23:59 (on-line účast).

Platbu účastnického poplatku je nutné provést až po registraci, a to bankovním převodem nejpozději do 19. 4. 2023 na číslo účtu:  2600533432 / 2010 (Fio banka a.s.), variabilní symbol je vygenerován registračním systémem (obdržíte e-mailem po registraci).

Přihlašování k webináři: Přihlašovací údaje svázané s vaším registračním číslem a aktuální informace Vám zašleme nejpozději v den konání webináře na e-mail, který jste zadali při registraci.

Technické požadavky:
– Datová linka: rychlost > 1 Mb/s
– Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML 5
– Reproduktory / sluchátka.

Organizační garant semináře:
Společnost pro technologie ochrany památek – STOP
Ing. Monika Najmanová, tel.: 730 850 950, e-mail: seminare@pamatky-stop.cz

Mediální partneři:

propamatky.info
TZB-info