Termín konání: čtvrtek 10. prosince 2020, 9:30
Místo konání: on-line webinář
(instrukce k přihlášení zašleme registrovaným posluchačům e-mailem před konáním akce).

Seminář je realizován s finanční podporou Ministerstva kultury České republiky.

Vzhledem k aktuálnímu nařízení vlády není možná prezenční forma, proto jsme pro vás připravili seminář formou WEBINÁŘE – on-line přenosu přednášek doplněných chatem pro zasílání Vašich dotazů přednášejícím. Dotazy budou zodpovězeny na konci každé přednášky.

Účastníci on-line webináře budou mít možnost stažení sborníku webináře v PDF. Tištěný sborník zašleme po konání akce poštou na adresu uvedenou při registraci.

V památkové péči se běžně setkáváme se stavbami nebo jejich částmi, které nejsou dostatečně chráněné před vnějšími vlivy. Patří k nim terasy, vnější schodiště, zříceniny, také ohradní a opěrné zdi. Jsou vystaveny dlouhodobému působení vlhkosti a podstatným teplotním změnám, což vede k častým statickým poruchám. Podmínkou jejich opravy je zajištění statiky, omezení pronikání vody a použití „dostatečně“ odolných materiálů. Postupům a materiálovým bázím vhodným pro opravy historického zdiva a jeho povrchů se STOP věnuje průběžně. Poslední semináře STOP komplexně věnované výše zmíněné problematice se však uskutečnily již v r. 2004 (Obnova teras), resp. 2009 (Ohradní zdi). V mezidobí však došlo k nárůstu zkušeností s vhodnými i méně vhodnými technologiemi. Na semináři bude odborná veřejnost seznámena se současnými možnostmi a památkovými či technologickými limity řešení. Zazní i srovnání současných možností s tradičními postupy.

Seminář je určen pracovníkům památkových ústavů, státní správy a územních samospráv, správcům památkových objektů, restaurátorům a konzervátorům, architektům a projektantům, studentům a učitelům odborných škol a dalším zájemcům o ochranu památek.

Program semináře

09:15-09:30Přihlášení účastníků do virtuální místnosti
09:30Zahájení, informace o společnosti STOP
Ing. arch. Ondřej Šefců, místopředseda výboru STOP
09:40Opěrné a ohradní zdi. Nejčastější statické poruchy a možnosti jejich řešení
Ing. Jan Zima, Rekonstrukce památkových objektů-atelier statiky s.r.o.
10:30Vliv alternativních konstrukčních řešení opěrných zdí na ekonomii oprav památkových areálů
Ing. Aleš Dittert, PROFING ML s.r.o., soudní znalec
11:00Opravné malty pro opěrné a ohradní zdi
Prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc., FAST VUT Brno, Ústav chemie
11:40Přestávka 20 min.
12:00Opravy terasních zdí Trojského zámku v průběhu padesáti let
Ing. Pavel Fára, CUBUS s.r.o., Praha
12:40Revitalizace bastionu XXXI „U Božích muk“
Doc. Ing. arch. Miroslav Cikán, MCA atelier s.r.o.
13:20Sanace obvodové betonové zdi Ďáblického hřbitova v Praze
Ing. Tomáš Kalábek, Ing. Zdeněk Bíza, SASTA CZ a.s.
14:00Závěr

Poznámka: Pořádající společnost si vyhrazuje právo částečných změn programu semináře.

STOP logo

Odborní garanti semináře:

Ing. Pavel Fára, místopředseda společnosti STOP, CUBUS s.r.o.
Ing. Jan Zima, člen společnosti STOP, Rekonstrukce památkových objektů – atelier statiky, s.r.o.,


Výše účastnického poplatku je 1 400 Kč za osobu.
Pro studenty činí výše poplatku 350 Kč (bez nároku na sborník).
Přidružení členové STOP mají vstup za podmínek dle uzavřené Smlouvy o přidruženém členství.
(Ceny jsou uvedeny včetně DPH.)

Přihlášení je možné do 9. 12. 2020 (23:59).

Platbu účastnického poplatku je nutné provést až po registraci, a to bankovním převodem nejpozději do 9. 12. 2020 na číslo účtu:  2600533432 / 2010 (Fio banka a.s.), variabilní symbol je vygenerován registračním systémem (obdržíte e-mailem po registraci).

Přihlašování k webináři: Přihlašovací údaje svázané s vaším registračním číslem a aktuální informace Vám zašleme nejpozději během dne před konáním webináře na e-mail, který jste zadali při registraci.

Technické požadavky:
– Datová linka: rychlost > 1 Mb/s
– Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML 5
– Reproduktory / sluchátka.

Organizační garant semináře:
Společnost pro technologie ochrany památek – STOP
Ing. Monika Najmanová, tel.: 730 850 950, e-mail: seminare@pamatky-stop.cz

Mediální partner:

propamatky.info