Termín konání: čtvrtek 25. dubna 2024, 10:00
Místo konání: webinář on-line a prezenčně Přednášková aula domu ABF, Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 833/31 (v průchodu), Praha 1
(instrukce k přihlášení do webináře zašleme registrovaným posluchačům e-mailem v den konání akce).

Seminář je realizován s finanční podporou Ministerstva kultury České republiky.

Seminář jsme pro vás připravili jak formou prezenční (max. 100 účastníků), tak formou webináře – on-line přenosem přednášek doplněných chatem pro zasílání Vašich dotazů přednášejícím.

Seminářem vás opět provede Ing. arch. Ondřej Šefců.

Účastníci budou mít možnost stažení sborníku v PDF.

Program semináře

V památkových objektech nalezneme keramická staviva ve třech směrech: jako zdicí materiál ve zděných konstrukcích, střešní krytinu, dlažbu a fasádní obkladové prvky. Přestože keramická staviva se vyznačují dlouhou trvanlivostí, nastává i u nich k degradaci, zejména u střešní krytiny a režného zdiva. Při obnově historických objektů je nutno vzít v úvahu jak estetické, tak funkční hledisko. Na semináři bude uveden historický přehled zdicích materiálů od nejstarších dob jejich výroby po dnešek, poruchy materiálu a diagnostika cihelných konstrukcí a hodnocení získaných výsledků z hlediska dnešních normativních předpisů. Pozornost bude věnována cihelné dlažbě, keramické střešní krytině, režnému zdivu a keramickým obkladům. Budou probrány rovněž statické problémy objektů z cihelného zdiva. Na semináři budou předloženy dostupné znalosti z hlediska historie, současných přístupů k diagnostice a způsobů obnovy konstrukcí z keramických pálených materiálů.

Seminář je určen pracovníkům památkových ústavů, státní správy a územních samospráv, správcům památkových objektů, restaurátorům a konzervátorům, architektům a projektantům, studentům a učitelům odborných škol a dalším zájemcům o ochranu památek.

Seminář/webinář je zařazen do programu celoživotního vzdělávání ČKA a ohodnocen 1 bodem. Zároveň je zařazen do programu celoživotního vzdělávání ČKAIT a ohodnocen 1 bodem.

Program semináře

09:30-10:00Prezenční registrace účastníků semináře, přihlášení účastníků do virtuální místnosti
10:00Zahájení, informace o společnosti STOP
Ing. Andrea Nasswettrová, Ph.D., MBA, předsedkyně výboru STOP
10:10K tématu keramických staviv na památkách
Ing. arch. Ondřej Šefců, NPÚ Praha
10:30Historie pálených zdících prvků, jejich identifikace a znovupoužití při rekonstrukcích památek
doc. Ing. Ondřej Anton, Ph.D., Ing. Vojtěch Bartoň, Fakulta stavební VUT v Brně
11:00Diagnostika historických cihelných staveb
doc. Ing. Petr Cikrle, Ph.D., Ing. Vojtěch Bartoň, Fakulta stavební VUT v Brně
11:30Statické problémy historických cihelných objektů
Ing. Jan Zima
12:00Cihelná dlažba na historických objektech
Ing. Pavel Jakoubek, Studio acht, Praha
12:30Přestávka 30 min.
13:00Obnova střech z pálené krytiny v historii a dnes
Mgr. Veronika Koberová, NPÚ Praha
13:30Tradiční výroba cihel a cihlářských výrobků pro účely rekonstrukcí historických objektů
Ing. Dušan Grmolec, Cihelna Kadaň
14:00Diskuze, předpokládaný závěr semináře/webináře

Poznámka: Pořádající společnost si vyhrazuje právo částečných změn programu semináře. Diskuze bude probíhat vždy po skončení jednotlivých přednášek.

STOP logo

Odborní garanti: prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc., Mgr. Veronika Koberová
Garant za památkovou péči: Ing. arch. Ondřej Šefců, NPÚ Praha


Výše účastnického poplatku je 2 178 Kč s DPH 21 % za osobu.
Pro studenty do 26 let činí výše poplatku 363 Kč s DPH 21 % (sborník jen v PDF).
Pro doktorandy a studenty nad 26 let činí výše poplatku 1 089 Kč s DPH 21 % (sborník jen v PDF).
Přidružení členové STOP mají vstup za podmínek dle uzavřené Smlouvy o přidruženém členství.

Přihlášení je možné:
do 23. 4. 2024 23:59 (prezenční účast)
– do 24. 4. 2024 23:59 (on-line účast).

Platbu účastnického poplatku je nutné provést až po registraci, a to bankovním převodem nejpozději do 24. 4. 2024 na číslo účtu:  2600533432 / 2010 (Fio banka a.s.), variabilní symbol je vygenerován registračním systémem (obdržíte e-mailem po registraci).

Přihlašování k webináři: Přihlašovací údaje svázané s vaším registračním číslem a aktuální informace Vám zašleme nejpozději v den konání webináře na e-mail, který jste zadali při registraci.

Technické požadavky:
– Datová linka: rychlost > 1 Mb/s
– Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML 5
– Reproduktory / sluchátka.

Organizační garant semináře:
Společnost pro technologie ochrany památek – STOP
Ing. Monika Najmanová, tel.: 730 850 950, e-mail: seminare@pamatky-stop.cz

Mediální partneři:

propamatky.info
TZB-info