Page 3 of 6

Seminář Torzální architektura

Technologie konzervování, památková obnova

Termín konání: čtvrtek 30. listopadu 2017
Místo konání: Přednáškový sál Městské knihovny v Praze – Ústřední knihovna, Mariánské náměstí 98/1, Praha 1

Registrace byla uzavřena.

Seminář je věnován nejen technologickým problémům při záchraně torzálních památek. Volně navazuje na seminář uspořádaný společností STOP v roce 2006. V příspěvcích budou prezentována památková hlediska, různé postupy a metody konzervace zdiva včetně zahraničních příkladů. Přednášky doplní ukázky využití monitoringu vybraných objektů dronem.

Program semináře ↓, Pozvánka a program (PDF)
Další informace »

Seminář Aplikace barev v památkové praxi

Termín konání: čtvrtek 12. října 2017
Místo konání: Přednáškový sál Městské knihovny v Praze – Ústřední knihovna, Mariánské náměstí 98/1, Praha 1

Registrace byla uzavřena.

Jedná se v pořadí již o třetí seminář věnovaný barvám a jejich užití v památkové péči. První se uskutečnil v roce 2015 a byl zaměřen na identifikaci barevných odstínů, a to jak lidskými smysly, tak strojovými (digitálními) metodami. Ve druhém, konaném v roce 2016, byly hlavním tématem úvahy o zpracování barevných vjemů v lidské psychice a odraz tohoto působení v architektuře či v umění. Tento seminář navazuje na předchozí a bude plně zaměřen na metody a úskalí vlastní aplikace barev na památkách, především na fasádách historických staveb. V jeho rámci budou prezentovány příspěvky na téma průzkumu barevných vrstev a vyhodnocení sond, posuzování barevných vzorků a výběr nátěrových hmot a otázky spojené s vlastní aplikací, zejména s přípravou podkladu, provedením rozvrhu barev, finálními úpravami apod. Seminář má přispět ke zkvalitnění procesu výběru barev na stavbě a k co nejkvalitnějšímu provedení barevných nátěrů včetně volby barevných odstínů, jejich rozvrhu a případných možných úprav.

Program semináře ↓, Pozvánka a program (PDF)
Další informace »

Seminář Povrchové úpravy kamene

Termín konání: čtvrtek 15. června 2017
Místo konání: Přednáškový sál Městské knihovny v Praze – Ústřední knihovna, Mariánské náměstí 98/1, Praha 1

Seminář je realizován s finanční podporou Ministerstva kultury České republiky.

Registrace byla uzavřena.

Kamenné konstrukce a sochy byly v minulosti opatřovány krycí povrchovou úpravou. Podle souvislostí se jednalo o různé typy omítek, temperové, vápenné a olejové nátěry, mramorování, zlacení a další. Tato praxe se změnila až na konci 19. století, odkdy začal být kámen vnímán jako estetická kategorie a otázka povrchových úprav se stala předmětem sporů. Z dnešního pohledu nemůže být pochyb o tom, že povrchové úpravy kamene a s nimi spojený vzhled architektonických a uměleckých památek jsou významnou součástí našeho i světového kulturního dědictví. Jejich poznání, zachování, restaurování a obnovování proto vyžaduje pozornost. Společnost STOP problematice povrchových úprav kamene věnovala již více seminářů, žádný ale zatím nebyl věnován povrchovým úpravám samotným. Příspěvky se dosud zabývaly vysvětlováním významu pro architektonické dědictví a otázkou, kdy nedochované povrchové úpravy rekonstruovat a kdy ne. Nicméně vědět, že se něco dělalo, není to samé, jako umět to udělat znovu. Naše poznání a dovednosti jsou v tomto směru velmi omezené. Logicky prvním krokem ke zlepšení situace je inventura toho, co vlastně dnes o materiálech, technologiích a výtvarném zpracování krycích povrchových úprav kamene víme. Jaké jsou s rekonstrukcí spojena rizika, na co dát pozor, jaké zkušenosti jsou k dispozici.

A právě jako vstupní inventura je seminář Povrchové úpravy kamene zamýšlen. Jeho cílem je nejen zmapování dostupných vědomostí a dovedností, ale také vytvoření příležitosti k setkání specialistů, které toto odmítané a neprávem opomíjené téma zajímá.

Program semináře, Pozvánka a program (PDF)
Další informace »

Seminář Nedestruktivní průzkumy

Georadary, rentgenové přístroje, sonary, termografie, ultrazvuky, drony…

Termín konání: čtvrtek 20. dubna 2017
Místo konání: Přednáškový sál Městské knihovny v Praze – Ústřední knihovna, Mariánské náměstí 98/1, Praha 1

Seminář je realizován s finanční podporou Ministerstva kultury České republiky.

Registrace byla uzavřena.

Seminář Nedestruktivní průzkumy, nové možnosti má za cíl soustředit informace o aktuálním stavu používání nedestruktivních metod při stavebních průzkumech. Jejich výhodou je, že nevyžadují zásah do podstaty památkově hodnotné materie, ať je to terén, konstrukce nebo umělecké dílo. Uplatnění těchto metod se stále rozšiřuje v souvislosti s vývojem techniky a její větší finanční dostupností. Mnohdy se objevují nové možnosti využití některých metod užívaných v odlišných oborech, jako je geologie, zdravotnictví atd.

Vedle odborného komentáře objasňujícího principy jednotlivých metod a způsoby jejich používání (náročnost, dostupnost) má seminář přispět především k pochopení limitů konkrétních technik a možností interpretace, a tím i zabránit jistému zneužívání některých principů či přístrojů (mystifikace, šarlatánství). Předpokládá se výklad  především k těmto zařízením: drony, georadary, sonary a přístroje na bázi ultrazvuku, termokamery, megatrony, nové možnosti digitální techniky.

Další informace »