Page 3 of 12

Plán činnosti pro rok 2022

Členská schůze odsouhlasila návrh činnosti na rok 2022, a to uspořádání čtyř seminářů  a vydání dvou Zpravodajů a Ročenky 2021.

Uspořádání čtyř seminářů (příp. webinářů) na téma:

  • S1/2022 Speciální užití dřeva v historických stavbách (31. 3. 2022),
  • S2/2022 Chronické chyby při odvlhčování památek (26. 5. 2022),
  • S3/2022 Moderní materiály ve stavbách minulého století (6. 10. 2022),
  • S4/2022 Okna III – atypický přístup k výměně oken v památkové péči (10. 11. 2022).

Vydání Ročenky 2021 a dvou Zpravodajů na téma:

  • Zpravodaj 1/2022 – Památky a vnitřní klima
  • Zpravodaj 2/2022 – Publikace Stopu od roku 1996 – 2022

Podrobnosti najdete zde: Plán činnosti.

[Registrace na semináře]

Webinář Povrchy památkově významných komunikací

Termín konání: čtvrtek 25. listopadu 2021, 9:30
Místo konání: on-line webinář
(instrukce k přihlášení do webináře zašleme registrovaným posluchačům e-mailem před konáním akce).

Seminář jsme pro vás připravili opět pouze formou WEBINÁŘE – on-line přenosu přednášek doplněných chatem pro zasílání Vašich dotazů přednášejícím. Dotazy budou přednášejícími zodpovězeny na konci každé přednášky.

Webinářem vás opět provede Ing. arch. Ondřej Šefců.

Účastníci on-line webináře budou mít možnost stažení sborníku webináře v PDF.

Anotace semináře
Zatímco úprav průčelí památek, třeba změny barevnosti nebo výměny krytiny si všimne skoro každý, málo kdo z nás vnímá, po jakém povrchu vlastně šlape či jezdí a mnozí si sotva uvědomí, jakou hodnotu mají historické povrchy. Jsme příliš často svědky, jak se kvalitní povrch památkově významných komunikací nahrazuje materiálem lacinějším, méně hodnotným, chybně použitým či vysloveně nevhodným. Jakýmsi zaklínadlem se stala hladkost povrchu, či jednoduchost pokládky, bez ohledu na další parametry a to i estetické. Tímto způsobem jsme přišli o mnohé cenné a kvalitní dlažby, kdy kamenné plotny či mramorové desky nahradily tupé betonové odlitky nebo jakési umělé aglomeráty, zoufale se tvářící jako přírodní kámen. Mnoho zbytečných pochybení vzniklo při chroniky se opakujících chybách v provádění mlatových a štěrkových cest nebo jejich zanedbané údržby. Další historicky cenné, ale i vlastnostmi užitečné povrchy, jako dřevěné špalíkové dlažby nebo hlinité podlahy jsou obestřeny jakousi areolou tajemství, byť jde o prastaré technologie, které v minulosti zvládal každý sedlák. Konference společnosti STOP má za cíl definovat obvyklá dilemata a pochybení a následně uvést kvalitní příklady realizací a doporučené postupy.

Seminář je určen pracovníkům památkových ústavů, státní správy a územních samospráv, správcům památkových objektů, restaurátorům a konzervátorům, architektům a projektantům, studentům a učitelům odborných škol a dalším zájemcům o ochranu památek.

Další informace »

Webinář Povrchové úpravy stavebních památek – nátěry omítek, betonu a dřeva

Termín konání: čtvrtek 14. října 2021, 9:30
Místo konání: on-line webinář
(instrukce k přihlášení do webináře zašleme registrovaným posluchačům e-mailem před konáním akce).

Seminář jsme pro vás připravili opět pouze formou WEBINÁŘE – on-line přenosu přednášek doplněných chatem pro zasílání Vašich dotazů přednášejícím. Dotazy budou přednášejícími zodpovězeny na konci každé přednášky.

Webinářem vás opět provede Ing. arch. Ondřej Šefců.

Účastníci on-line webináře budou mít možnost stažení sborníku webináře v PDF. Tištěný sborník zašleme po konání akce poštou na adresu uvedenou při registraci.

Seminář bude věnován nátěrům na stavebních památkách. Nátěry byly používány od nejstarších dob, mají funkci nejen estetickou, ale i ochrannou. Z hlediska památkářského se seminář bude zabývat úvahou, zda natírat, či nenatírat, a když natírat, tak jaký druh nátěrové hmoty zvolit. Budou probrány obecné principy nátěrových hmot, dříve používané hmoty a jejich současné náhrady. Pozornost bude věnována požadavkům na přípravu podkladu i normativním dokumentům pro výrobky, jež jsou vhodné jako povrchové úpravy stavebních památek. Přednášky se dotknou také složení vápenných nátěrů. Budou podány informace o tereziánské žluti, emulzních barvách použitých na stavbách ve 30. letech 20. století i o krycích či lazurních nátěrech na beton. Problematika nátěrů dřevěných prvků bude zaměřena na jejich fungicidní vlastnosti včetně směřování vývoje v této oblasti.

Seminář je určen pracovníkům památkových ústavů, státní správy a územních samospráv, správcům památkových objektů, restaurátorům a konzervátorům, architektům a projektantům, studentům a učitelům odborných škol a dalším zájemcům o ochranu památek.

Další informace »

Webinář ÚDRŽBA PAMÁTKOVÝCH OBJEKTŮ

Termín konání: čtvrtek 20. května 2021, 9:30
Místo konání: on-line webinář
(instrukce k přihlášení zašleme registrovaným posluchačům e-mailem před konáním akce).

Seminář je realizován s finanční podporou Ministerstva kultury České republiky.

Vzhledem k aktuálnímu nařízení vlády pravděpodobně nebude možná prezenční forma, proto jsme pro vás připravili seminář opět pouze formou WEBINÁŘE – on-line přenosu přednášek doplněných chatem pro zasílání Vašich dotazů přednášejícím. Dotazy budou přednášejícími zodpovězeny na konci každé přednášky.
Webinářem vás opět provede Ing. arch. Ondřej Šefců.
Účastníci on-line webináře budou mít možnost stažení sborníku webináře v PDF. Tištěný sborník zašleme po konání akce poštou na adresu uvedenou při registraci.

Údržba stavebních památek je činnost, která se nezdá být moc atraktivní. Často je podceňovaná a zanedbávaná, ale je velmi (pro památky až životně) důležitá. Při její absenci jsou stavební konstrukce velmi rychle poškozovány, nejdříve z estetického, pak i z funkčního hlediska. Tento proces může být velmi rychlý. Pak nezbývá než provést rozsáhlou, finančně náročnou opravu, při níž často dochází i ke ztrátě cenných památkových prvků. V horších případech se oprava neuskuteční nebo se pro nedostatek finančních prostředků odkládá a celý objekt nebo jeho část zaniká. V druhé polovině 20. století i v uplynulých desetiletích jsme nejen u nás mohli být svědky řady takových případů, vyvolaných různými příčinami.
Na první pohled se mnohé postupy pravidelné údržby zdají být jednoduché. Aby však byly efektivní, musejí vycházet z analýzy stavu objektu i podmínek, jimiž je vystaven, a údržbu je třeba provádět systematicky. Příspěvky na semináři uvedou možnosti průběžné údržby různých stavebních konstrukcí památkových objektů, způsoby monitorování průběžného stavu i diagnostiky poruch. Také se poukáže na legislativní aspekty a uvedou inspirativní příklady organizačního zajištění údržby u nás i v různých zemích.
Seminář si neklade za cíl úplně shrnout dané téma, které je velmi obsáhlé. Spíše akcentuje část problematiky zachycené ve Zpravodaji STOP 1/2018 a podrobněji ukazuje udržovací práce konkrétních stavebních konstrukcí. Věříme, že informace budou užitečné v praxi a případně pomohou vyvolat i zamyšlení či diskuzi nad preventivní ochranou památek a možnostmi jejího rozvíjení.

Seminář je určen pracovníkům památkových ústavů, státní správy a územních samospráv, správcům památkových objektů, restaurátorům a konzervátorům, architektům a projektantům, studentům a učitelům odborných škol a dalším zájemcům o ochranu památek.

Další informace »